Draadloze netwerken: veelgestelde vragen


Een netwerk kan bestaan uit één computer die met internet is verbonden of uit twee of meer computers die met elkaar (en eventueel ook met internet) zijn verbonden. In een draadloos (Wi‑Fi) netwerk worden de computers via radiosignalen met elkaar verbonden in plaats van met draden of kabels. Voordelen van het gebruik van een draadloos netwerk zijn onder meer de mate van mobiliteit die een dergelijk netwerk biedt en het feit dat onooglijke kabels overbodig zijn. Tot de nadelen van draadloze netwerken behoren onder meer een mogelijk langzamere verbinding dan bij een vast netwerk en storingen die worden veroorzaakt door andere draadloze apparaten, zoals draadloze telefoons.

Hierna vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over draadloze netwerken.

Alles weergeven

Welke verschillende typen draadloze netwerktechnologieën zijn er beschikbaar?

U kunt momenteel kiezen uit de volgende vier opties: 802.11b, 802.11a, 802.11g en 802.11n. In de volgende tabellen worden deze technologieën met elkaar vergeleken.

Opmerking

 • De weergegeven overdrachtstijden zijn onder ideale omstandigheden. Deze worden niet noodzakelijkerwijze behaald onder normale omstandigheden, vanwege verschillen in hardware, webservers, de toestand van het netwerkverkeer enzovoort.

802.11b

Snelheid

Maximaal 11 megabits per seconde (Mbps)

Voordelen
 • Kent een goed signaalbereik

Nadelen
 • Kent de langzaamste overdrachtssnelheid

 • Staat minder gelijktijdige gebruikers toe

 • Maak gebruik van de frequentie 2,4 GHz (gigahertz), hetgeen kan leiden tot storingen (omdat een groot aantal magnetrons, draadloze telefoons en andere apparaten eveneens gebruikmaakt van deze frequentie)

802.11a

Snelheid

Maximaal 54 Mbps

Voordelen
 • Staat meer gelijktijdige gebruikers toe

 • Maakt gebruik van de frequentie 5 GHz, waardoor storingen door andere apparaten beperkt blijven

Nadelen
 • Kent een korter signaalbereik en ondervindt sneller hinder van muren en andere obstakels

 • Is niet compatibel met 802.11b-netwerkadapters, -routers en -toegangspunten

802.11g

Snelheid

Maximaal 54 Mbps

Voordelen
 • Kent een overdrachtssnelheid die onder optimale omstandigheden vergelijkbaar is met die van de 802.11a-technologie

 • Staat meerdere gelijktijdige gebruikers toe

 • Kent een goed signaalbereik en ondervindt niet snel hinder van obstakels

 • Is compatibel met 802.11b-netwerkadapters, -routers en -toegangspunten

Nadelen
 • Maakt gebruik van de frequentie 2,4 GHz en kent dezelfde storingsproblemen als de 802.11b-technologie

802.11n

Snelheid

Kan, afhankelijk van het aantal gegevensstromen dat door de hardware wordt ondersteund, 802.11n gegevens verzenden met een snelheid van 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps of 600 Mbps.

Voordelen
 • Kent de hoogste snelheid

 • Gebruikt meerdere signalen en antennes voor een hogere snelheid

 • Staat meerdere gelijktijdige gebruikers toe

 • Kent het beste signaalbereik en ondervindt niet snel hinder van obstakels

 • Wordt niet gestoord door andere apparaten

 • Kan gebruikmaken van de frequentie 2,4 GHz of 5,0 GHz

 • Is, bij gebruik van de frequentie 2,4 GHz, compatibel met 802.11g-netwerkadapters, -routers en -toegangspunten

Nadelen
 • Kent, bij gebruik van de frequentie 2,4 GHz, mogelijk dezelfde storingsproblemen als de 802.11b-technologie

 • Dit protocol is nog niet volledig afgerond en sommige vereisten kunnen nog aan verandering onderhevig zijn

Als uw computer is uitgerust met meerdere draadloze netwerkadapters of als uw adapter gebruikmaakt van meerdere standaards, kunt u instellen welke adapter of standaard u voor afzonderlijke netwerkverbindingen wilt gebruiken. Het is bijvoorbeeld raadzaam om waar mogelijk gebruik te maken van een 802.11a- of 802.11n-verbinding als u uw computer gebruikt voor mediastreaming naar andere computers op uw netwerk, zodat u kunt profiteren van de hogere gegevensoverdrachtssnelheid wanneer u video's bekijkt of naar muziek luistert.

Met welke hardware moet mijn computer zijn uitgerust als ik gebruik wil maken van een draadloos netwerk?

Uw computer moet zijn uitgerust met een interne of externe draadloze netwerkadapter. U kunt als volgt controleren of uw computer is uitgerust met een draadloze netwerkadapter:

 • Open Netwerkverbindingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ adapter in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkverbindingen weergeven onder Netwerkcentrum.

  Hier wordt weergegeven welke adapters op uw computer zijn geïnstalleerd.

Wat is de draadloze signaalsterkte?

In de lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt een symbool Afbeelding van het pictogram van de signaalsterkte voor draadloze verbindingen weergegeven waarin de sterkte van het draadloze signaal van de afzonderlijke netwerken wordt getoond. Hoe meer balken er worden weergegeven, des te sterker is het signaal. Een sterk signaal (vijf balken) betekent meestal dat de afstand tot het draadloze netwerk klein is en/of dat er geen sprake is van storing. Het is met het oog op de beste prestaties verstandig om verbinding te maken met het draadloze netwerk met het sterkste signaal. Als een niet-beveiligd netwerk in een sterker signaal voorziet dan een beveiligd netwerk, is het echter met het oog op de beveiliging van uw gegevens verstandiger om verbinding te maken met het netwerk waarop de beveiliging is ingeschakeld (u moet daartoe over toegangsrechten voor het desbetreffende netwerk beschikken). Als u de signaalsterkte wilt verbeteren moet u uw computer dichter in de buurt van de draadloze router of het draadloze toegangspunt plaatsen. U kunt ook de router of het toegangspunt verplaatsen, zodat het apparaat verder is verwijderd van mogelijke bronnen van storingen zoals stenen muren of muren die metalen steunbalken bevatten. Ga als volgt te werk om een lijst met beschikbare draadloze netwerken weer te geven:
 • Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

Wat zijn de risico's van het tot stand brengen van een verbinding met een openbaar draadloos netwerk?

Openbare draadloze netwerken zijn weliswaar handig, maar zijn niet altijd naar behoren beveiligd, waardoor het tot stand brengen van een verbinding niet vrij is van risico's. Maak zo mogelijk alleen verbinding met draadloze netwerken die gebruikmaken van een netwerkbeveiligingssleutel of een andere vorm van beveiliging, zoals een certificaat. De informatie die via deze netwerken wordt verzonden, is versleuteld, zodat uw computer beter is beschermd tegen toegang door onbevoegden. In de lijst met draadloze netwerken wordt aangegeven welk netwerken niet-beveiligd zijn. Als u toch verbinding maakt met een onbeveiligd netwerk, moet u zich ervan bewust zijn dat iemand met de juiste hulpmiddelen alles kan volgen wat u doet en dus ook de websites die u bezoekt, de bestanden die u verzendt en ontvangt en de opgegeven gebruikersnamen en wachtwoorden kan zien. Als u met een onbeveiligd netwerk bent verbonden, is het verstandig om geen websites te bezoeken of documenten te verzenden of ontvangen die persoonlijke informatie bevatten, zoals uw betalingsgegevens.

Hoe kan ik zoeken naar een netwerk dat niet in de lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven?

Als u al eerder verbinding hebt gemaakt met het netwerk, controleert u of uw computer zich binnen het bereik van het netwerk bevindt, of de router of het toegangspunt is ingeschakeld (indien u toegang hebt tot de router of het toegangspunt), en of de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer op uw computer is ingeschakeld. (Niet alle computers zijn met een dergelijke schakelaar uitgerust. Als uw computer dat wel is, bevindt deze zich meestal op de voorzijde of de zijkant van het apparaat.) Als er geen verbinding met het netwerk tot stand is gebracht, is de uitzendingsfunctie mogelijk uitgeschakeld. In dat geval zult u het netwerk handmatig moeten toevoegen. Voer de volgende stappen uit om een netwerk toe te voegen dat geen signaal uitzendt:

 1. Open Draadloze netwerken beheren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ draadloos in het zoekvak en klik vervolgens op Draadloze netwerken beheren.

 2. Klik op Toevoegen en klik op Handmatig een netwerkprofiel toevoegen.

 3. Typ de netwerkgegevens.

 4. Als u wilt dat door Windows automatisch verbinding wordt gemaakt met dit netwerk wanneer dit zich binnen het bereik bevindt, schakelt u het selectievakje Deze verbinding automatisch starten in.

 5. Schakel het selectievakje Verbinding maken, zelfs wanneer het netwerk niet uitzendt in, klik op Volgende en klik op Sluiten.

  Opmerking

  • Als u deze optie selecteert, loopt de privacy van uw computer mogelijk gevaar. Computers waarop geen verborgen netwerken zijn geconfigureerd, maken hun locatie niet bekend, waardoor de beveiliging van de computer wordt verbeterd.

Het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met netwerken en is beschikbaar wanneer uw computer zich binnen het bereik van het netwerk bevindt. Als u verbinding wilt maken met het netwerk, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

 2. Klik op Netwerk zonder naam en typ de netwerkgegevens.

  Het netwerk wordt aan de lijst met netwerken toegevoegd. U kunt voortaan verbinding met dit netwerk maken als uw computer zich binnen het bereik van dit netwerk bevindt.

Waarom moet ik draadloze netwerkinstellingen kopiëren naar andere computers en apparaten op mijn netwerk?

De andere computers en apparaten in het netwerk gebruiken deze gegevens om te kunnen communiceren met de draadloze router, zodat zij informatie via het netwerk kunnen verzenden en ontvangen. De afzonderlijk apparaten moeten onder andere toegang hebben tot de instellingen voor de netwerknaam en de netwerkbeveiligingssleutel, zodat deze apparaten gegevens met de router kunnen uitwisselen.

Kan ik mijn draadloze netwerkverbindingen ook met andere software dan Windows beheren?

Ja. Draadloze netwerken worden onder Windows standaard automatisch geconfigureerd. U kunt dit echter uitschakelen en een andere programma voor het configureren van draadloze netwerken installeren. Een groot aantal netwerkadapters wordt geleverd met specifieke software voor het beheren van draadloze verbindingen. Voer de volgende stappen uit als u Windows wilt gebruiken in plaats van een ander programma dat u momenteel voor het beheren van uw draadloze netwerkverbindingen gebruikt:

 1. Sluit het andere programma of schakel dit uit.

 2. Open het opdrachtpromptvenster door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ opdrachtprompt in het zoekvak en klik vervolgens op Opdrachtprompt in de lijst met resultaten.

 3. Typ netsh wlan show settings.

  Als het automatisch configureren van draadloze netwerken is uitgeschakeld, wordt de melding Logica voor automatische configuratie is uitgeschakeld in interface "Interfacenaam" weergegeven.

 4. Als u automatische configuratie wilt inschakelen, typt u set autoconfig enabled=yes interface="Interfacenaam".Meer hulp nodig?