XPS-documenten: veelgestelde vragen


Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over XPS-documenten.

Alles weergeven

Wat is een XPS-document?

Een XPS-document (XML Paper Specification) heeft een documentindeling die u kunt gebruiken om documentinhoud weer te geven, te delen, digitaal te ondertekenen en te beveiligen. Een XPS-document is zoiets als een elektronisch vel papier: U kunt de inhoud van een vel papier niet wijzigen wanneer het is afgedrukt en u kunt de inhoud van een XPS-document niet wijzigen wanneer het in de XPS-indeling is opgeslagen. In deze versie van Windows kunt u een XPS-document maken in elk programma van waaruit u kunt afdrukken, maar u kunt XPS-documenten alleen weergeven, ondertekenen en er machtigingen voor instellen in een XPS-viewer.

Hoe maak ik een XPS-document?

U kunt een XPS-document maken in elk programma van waaruit u kunt afdrukken, inclusief het gehele Microsoft Office system. Als u wilt leren hoe u een XPS-document maakt in Microsoft Office, gaat u naar de Microsoft-website voor ondersteuning en procedures (de pagina is mogelijk in het Engels) en zoekt u naar informatie over het opslaan van een bestand in de XPS-indeling.

Een XPS-document maken in andere programma's, zoals Kladblok of WordPad:

  1. Klik op Afdrukken in het menu Bestand.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken de optie Microsoft XPS Document Writer in de lijst met beschikbare printers en klik vervolgens op Afdrukken.

  3. Geef in het dialoogvenster Het bestand opslaan als een naam op voor het XPS-document en klik op Opslaan.

Hoe kan ik een XPS-document weergeven?

U kunt een XPS-document maken in elk programma van waaruit u kunt afdrukken, maar u kunt een XPS-document alleen weergeven, digitaal ondertekenen of er machtigingen voor instellen in een XPS-viewer, zoals de viewer die is opgenomen in deze versie van Windows.

Dubbelklik op een XPS-document dat u wilt weergeven. Het document wordt automatisch geopend in de XPS-viewer. Zie De XPS-viewer gebruiken voor meer informatie over de werkbalken en functies van de XPS-viewer.

Hoe kan ik een XPS-document verifiëren en beveiligen?

U kunt de echtheid van een XPS-document verifiëren met een digitale handtekening en de inhoud van een document beveiligen met machtigingen.

Een digitale handtekening heeft een tweeledig doel: U kunt ermee verifiëren dat uw XPS-document niet is gewijzigd sinds u het hebt ondertekend en u kunt de uitgever van een XPS-document verifiëren, zodat u zeker weet dat het afkomstig is van een vertrouwde bron.

U kunt ook machtigingen voor uw XPS-document instellen, zodat niemand uw document zonder uw toestemming kan weergeven, kopiëren, afdrukken of digitaal ondertekenen. U kunt tijdsbeperkingen instellen voor machtigingen, andere gebruikers zo veel of zo weinig machtigingen geven als u wilt en voor verschillende gebruikers verschillende toegangsniveaus instellen.Meer hulp nodig?