Stopfouten (blauw scherm) in Windows 7 oplossen

Stopfouten (ook wel blauw scherm- of zwartscherm-fouten genoemd) kunnen optreden wanneer door een ernstig probleem Windows 7 onverwachts wordt afgesloten of opnieuw wordt opgestart. Mogelijk wordt een bericht weergegeven dat "Windows is afgesloten om schade aan de computer te voorkomen".

Deze fouten kunnen worden veroorzaakt door zowel hardware- als softwareproblemen, en het kan lastig zijn het probleem op te lossen. Met de volgende hulpprogramma's en methoden lukt het vaak Windows te herstellen.

Als u Windows kunt starten

Met deze hulpprogramma's en methoden kunt u het systeem herstellen naar een eerdere staat en zorgen dat de nieuwste updates op de computer zijn geïnstalleerd.

Alles weergeven

Recente wijzigingen ongedaan maken met Systeemherstel

Probeer als eerste Systeemherstel uit te voeren. Hiermee kunnen recente wijzigingen aan de systeembestanden van de computer ongedaan worden gemaakt, waardoor het probleem mogelijk is veroorzaakt. Systeemherstel heeft geen invloed op persoonlijke bestanden, zoals e‑mail, documenten of foto's. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie.

Systeemherstel openen

 1. Open Systeemherstel door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Systeemherstel in het zoekvak en klik op Systeemherstel in de lijst met resultaten. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Volg de instructies op het scherm.

Controleer het Onderhoudscentrum op oplossingen voor problemen

Windows maakt een rapport wanneer bepaalde hardware- of softwareproblemen optreden. Onderhoudscentrum controleert of er een oplossing is voor een gerapporteerd probleem. Zie Hoe controleert het Onderhoudscentrum of er problemen zijn? voor meer informatie.

Controleren op oplossingen

 1. Open Onderhoudscentrum door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm en vervolgens onder Systeem en beveiliging te klikken op De status van uw computer controleren.

 2. Klik op Onderhoud.

 3. Klik onder Naar oplossingen voor gemelde problemen zoeken op Naar oplossingen zoeken. U ontvangt bericht van Windows als voor uw computer oplossingen voor problemen beschikbaar zijn.

Opmerking

 • Sommige problemen en oplossingen kunnen alleen door een beheerder worden weergegeven en hersteld. Meld u aan met een beheerderaccount als u deze problemen wilt weergeven.

Controleer Windows Update op software-updates

Met recente updates van Microsoft kan het probleem mogelijk worden opgelost. Windows Update zorgt dat uw computer up-to-date blijft met de nieuwste systeemupdates en stuurprogramma's. U kunt Windows Update handmatig controleren om te zorgen dat u de nieuwste updates hebt voor de geïnstalleerde Windows 7-versie. Zie Updates: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Controleren of er updates zijn

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Controleren op updates en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw computer.

 3. Als u een bericht ontvangt dat updates beschikbaar zijn of dat u updates moet weergeven, klikt u op het bericht om de updates weer te geven en te selecteren.

 4. Als u meer informatie over een update wilt, klikt u op de desbetreffende update in de lijst. Schakel de selectievakjes in voor de updates die u wilt installeren en klik op OK.

 5. Klik op Updates installeren.

  Lees de licentievoorwaarden en accepteer deze en klik vervolgens op Voltooien als daarnaar wordt gevraagd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Zoeken naar stuurprogramma's op de website van de fabrikant

Als u pas geleden een hardwareapparaat hebt geïnstalleerd, zoals een geluidskaart of videokaart, kan een onjuist of niet correct geïnstalleerd apparaatstuurprogramma het probleem veroorzaken.

Zorg dat u het nieuwste stuurprogramma voor het apparaat hebt geïnstalleerd. U kunt meestal stuurprogramma's vinden op de website van de apparaatfabrikant. De meeste stuurprogramma's installeren zichzelf. Nadat u het stuurprogramma hebt gedownload, hoeft u meestal alleen te dubbelklikken op het bestand om de installatie te beginnen. Zie Stuurprogramma's bijwerken: aanbevolen koppelingen voor meer informatie.

Voer de volgende stappen uit voor een stuurprogramma dat u zelf moet installeren:

Een stuurprogramma bijwerken

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

 1. Open Apparaatbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en vervolgens onder Systeem op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Zoek in de lijst met hardwarecategorieën het apparaat dat u wilt bijwerken en dubbelklik op de naam van het apparaat.

 3. Klik op het tabblad Stuurprogramma, klik op Stuurprogramma bijwerken en voer vervolgens de instructies uit. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

De veilige modus gebruiken om problemen op te lossen

In de veilige modus worden alleen de absoluut noodzakelijke onderdelen van Windows gestart. Alleen basisbestanden en -stuurprogramma's die nodig zijn om Windows uit te voeren, worden gestart voor ondersteuning van het oplossen van softwareproblemen.

Als een programma bijvoorbeeld wordt uitgevoerd zodra Windows wordt opgestart en niet kan worden afgesloten, kunt u Windows in de veilige modus starten en vervolgens het programma verwijderen. Zie Wat is de veilige modus? voor meer informatie.

De computer opstarten in de veilige modus

 1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit uw computer en start uw computer vervolgens opnieuw op.

  Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op de pijl naast de knop AfsluitenAfbeelding van de knop Afsluiten en klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo verschijnt, moet u wachten totdat de aanmeldingsprompt van Windows verschijnt, de computer uitschakelen en opnieuw opstarten en het vervolgens opnieuw proberen.

  • Als er meerdere besturingssystemen op uw computer zijn geïnstalleerd, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem dat u in de veilige modus wilt starten, te markeren en drukt u vervolgens op F8.

 3. Klik op het scherm Geavanceerde opstartopties, gebruik de pijltoetsen om de gewenste veilige modus te markeren en druk op Enter. Raadpleeg Geavanceerde opstartopties (waaronder de veilige modus) voor meer informatie over opties.

 4. Meld u op de computer aan met een gebruikersaccount met beheerdersbevoegdheden.

Als de computer zich in de veilige modus bevindt, worden de woorden Veilige modus in de hoeken van het scherm weergegeven. Als u de veilige modus wilt afsluiten, start u de computer opnieuw op en laat u Windows normaal opstarten.

De computer controleren op problemen met de harde schijf en het geheugen

Sommige fouten kunnen worden veroorzaakt door problemen met de harde schijf of het RAM-geheugen (Random Access Memory) van de computer in plaats van problemen met Windows of andere software die op de computer wordt uitgevoerd.

Windows 7 bevat hulpprogramma's waarmee u bepaalde hardwarefouten kunt identificeren en oplossen. Voor ernstige fouten moet u mogelijk contact opnemen met de fabrikant van de hardware voor ondersteuning. Zie Een station op fouten controleren en Problemen met het geheugen diagnosticeren op uw computer voor meer informatie.

Controleren op fouten met de harde schijf

 1. Open Computer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Computer.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de schijf die u wilt controleren en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Klik op het tabblad Extra onder Foutcontrole op Nu controleren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  • Schakel het selectievakje Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren in als u problemen met bestanden en mappen die door de scan worden aangetroffen, automatisch wilt laten repareren. Als u dit selectievakje niet inschakelt, rapporteert de schijfcontrole problemen zonder deze te herstellen.

  • Als u een grondige controle wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje Beschadigde sectoren zoeken en repareren in. Deze scan probeert fysieke fouten op de schijf zelf te vinden en te repareren, en de scan kan dan ook veel meer tijd in beslag nemen.

  • Als u zowel op bestandsfouten als op fysieke fouten wilt controleren, schakelt u zowel Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren als Beschadigde sectoren zoeken en repareren in.

 4. Klik op Start.

Controleren op geheugenfouten

 1. Open Hulpprogramma Windows Geheugencontrole door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ Geheugen in het zoekvak en klik vervolgens op Geheugenproblemen van uw computer vaststellen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Kies wanneer u het hulpprogramma uitvoert. Als u ervoor kiest de computer opnieuw te starten en het hulpprogramma meteen uit te voeren, moet u uw werk opslaan en alle actieve programma's sluiten. Het hulpprogramma Geheugencontrole wordt automatisch uitgevoerd wanneer u Windows opnieuw start.

Als u Windows helemaal niet kunt starten

Met de volgende hulpprogramma's kunt u softwarewijzigingen verwijderen of ongedaan maken, opstartbestanden van Windows repareren en uw systeem herstellen met een eerdere back-up. Als het probleem met geen enkele suggestie kan worden opgelost, kunt u Windows 7 opnieuw installeren.

Verschillende hulpprogramma's bevinden zich in het menu Opties voor Systeemherstel. Dit menu is vooraf geïnstalleerd op de harde schijf van de computer en bevindt zich ook op het installatiemedium van Windows 7.

Tijdens herstel van Windows:

 • Bij gebruik van een Tablet PC of andere computer met een aanraakscherm moet u mogelijk een toetsenbord en muis aansluiten om Opstartherstel en de andere hulpprogramma's in het menu Opties voor Systeemherstel te kunnen gebruiken. Zie Welke opties voor systeemherstel zijn beschikbaar in Windows 7? voor meer informatie.

 • Als Windows 7 reeds op uw computer was geïnstalleerd toen u deze kocht, heeft de computerfabrikant mogelijk andere herstelopties opgenomen. Raadpleeg de documentatie bij de computer of ga naar de website van de computerfabrikant voor meer informatie.

Alles weergeven

Windows starten in de veilige modus

In de veilige modus worden alleen de absoluut noodzakelijke onderdelen van Windows gestart. Alleen basisbestanden en stuurprogramma's die nodig zijn om Windows uit te voeren, worden gestart voor ondersteuning van het oplossen van softwareproblemen.

Als bijvoorbeeld door een beschadigd stuurprogramma voor een videokaartWindows niet kan worden weergegeven of zodra u Windows start een programma wordt uitgevoerd dat niet kan worden afgesloten, kunt u Windows in de veilige modus starten voordat het stuurprogramma of het programma wordt gestart en vervolgens het probleem proberen op te lossen. Zie Wat is de veilige modus? voor meer informatie.

De computer opstarten in de veilige modus

 1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit uw computer en start uw computer vervolgens opnieuw op.

  Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op de pijl naast de knop AfsluitenAfbeelding van de knop Afsluiten en klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo verschijnt, moet u wachten totdat de aanmeldingsprompt van Windows verschijnt, de computer uitschakelen en opnieuw opstarten en het vervolgens opnieuw proberen.

  • Als er meerdere besturingssystemen op uw computer zijn geïnstalleerd, gebruikt u de pijltoetsen om het besturingssysteem dat u in de veilige modus wilt starten, te markeren en drukt u vervolgens op F8.

 3. Klik op het scherm Geavanceerde opstartopties, gebruik de pijltoetsen om de gewenste veilige modus te markeren en druk op Enter. Raadpleeg Geavanceerde opstartopties (waaronder de veilige modus) voor meer informatie over opties.

 4. Meld u op de computer aan met een gebruikersaccount met beheerdersbevoegdheden.

Als de computer zich in de veilige modus bevindt, worden de woorden Veilige modus in de hoeken van het scherm weergegeven. Als u de veilige modus wilt afsluiten, start u de computer opnieuw op en laat u Windows normaal opstarten.

Opstartherstel gebruiken om opstartbestanden van Windows te repareren

Met Opstartherstel kunnen bepaalde systeemproblemen worden gedetecteerd en opgelost waardoor Windows niet kan worden opgestart, zoals ontbrekende of beschadigde systeembestanden. Zie Opstartherstel: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Opstartherstel is ontworpen om automatisch te starten wanneer bepaalde systeemproblemen worden gedetecteerd, maar u kunt het hulpprogramma ook handmatig uitvoeren.

Opstartherstel uitvoeren met vooraf geïnstalleerde herstelopties

 1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit uw computer en start uw computer vervolgens opnieuw op met de aan/uit-knop van de computer.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo verschijnt, moet u wachten totdat de aanmeldingsprompt van Windows verschijnt, de computer uitschakelen en opnieuw starten en het vervolgens opnieuw proberen.

  • Als op de computer meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd, markeert u met de pijltoetsen het besturingssysteem dat u wilt herstellen, en houdt u vervolgens F8 ingedrukt.

 3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Uw computer herstellen te selecteren en druk op ENTER. (Als Uw computer herstellen niet wordt vermeld, zijn vooraf geen herstelopties op de computer geïnstalleerd of zijn deze opties uitgeschakeld door de netwerkbeheerder.)

 4. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende.

 5. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Opstartherstel en volg de instructies.

Opstartherstel uitvoeren vanaf de Windows 7-installatieschijf, een USB-flashstation of een systeemherstelschijf

Als uw computersysteem ernstig is beschadigd en u het menu Opties voor Systeemherstel niet op uw computer kunt openen, kunt u het openen vanaf de Windows 7-installatieschijf, een USB-flashstation of vanaf een systeemherstelschijf die u eerder hebt gemaakt.

Start de computer opnieuw op vanaf deze schijf of het USB-flashstation om deze methode te gebruiken.

 1. Plaats de Windows 7-installatieschijf, het USB-flashstation of een systeemherstelschijf en schakel de computer uit.

 2. Start de computer opnieuw op met de aan/uit-schakelaar van de computer.

 3. Druk op een willekeurige toets als dat wordt gevraagd en volg de instructies die worden weergegeven.

 4. Kies uw taal en andere voorkeuren op de pagina Windows installeren of Opties voor Systeemherstel en klik op Volgende.

 5. Als u hebt opgestart vanaf de Windows-installatieschijf, klikt u op Uw computer herstellen.

 6. Selecteer de Windows-installatie die u wilt herstellen en klik op Volgende.

 7. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Opstartherstel en volg de instructies.

Recente wijzigingen ongedaan maken met Systeemherstel

U kunt Systeemherstel uitvoeren vanuit het menu Opties voor Systeemherstel. Dit werkt net als wanneer Systeemherstel normaal wordt uitgevoerd, met de volgende uitzondering: Systeemherstel kan in deze modus geen nieuwe herstelpunten maken, wat betekent dat u een herstelbewerking niet ongedaan kunt maken. U kunt Systeemherstel echter wel opnieuw uitvoeren en een ander herstelpunt kiezen als een ander herstelpunt bestaat.

Systeemherstel uitvoeren met vooraf geïnstalleerde herstelopties

 1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit uw computer en start uw computer vervolgens opnieuw op met de aan/uit-knop van de computer.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo verschijnt, moet u wachten totdat de aanmeldingsprompt van Windows verschijnt, de computer uitschakelen en opnieuw starten en het vervolgens opnieuw proberen.

  • Als op de computer meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd, markeert u met de pijltoetsen het besturingssysteem dat u wilt herstellen, en houdt u vervolgens F8 ingedrukt.

 3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Uw computer herstellen te selecteren en druk op ENTER. (Als Uw computer herstellen niet wordt vermeld, zijn vooraf geen herstelopties op de computer geïnstalleerd of zijn deze opties uitgeschakeld door de netwerkbeheerder.)

 4. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende.

 5. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Systeemherstel en volg de instructies.

Systeemherstel uitvoeren vanaf de Windows 7-installatieschijf, een USB-flashstation of een systeemherstelschijf

Als uw computersysteem ernstig is beschadigd en u het menu Opties voor Systeemherstel niet op uw computer kunt openen, kunt u het openen vanaf de Windows 7-installatieschijf, een USB-flashstation of vanaf een systeemherstelschijf die u eerder hebt gemaakt.

Start de computer opnieuw op vanaf deze schijf om deze methode te gebruiken.

 1. Plaats de Windows 7-installatieschijf, het USB-flashstation of een systeemherstelschijf en schakel de computer uit.

 2. Start de computer opnieuw op met de aan/uit-schakelaar van de computer.

 3. Druk op een willekeurige toets als dat wordt gevraagd en volg de instructies die worden weergegeven.

 4. Kies uw taal en andere voorkeuren op de pagina Windows installeren of Opties voor Systeemherstel en klik op Volgende.

 5. Als u hebt opgestart vanaf de Windows-installatieschijf, klikt u op Uw computer herstellen.

 6. Selecteer de Windows-installatie die u wilt herstellen en klik op Volgende.

 7. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Systeemherstel en volg de instructies.

Een systeemkopie terugzetten op de computer

Als u Windows Complete PC hebt gebruikt om een back-up van de systeemkopie te maken als deel van het back-upschema, kunt u de systeemkopie gebruiken om de computer te herstellen.

Een systeemkopie is een kopie van de partitie op de harde schijf die Windows bevat. De systeemkopie bevat tevens alles op deze partitie op de aanmaakdatum van de kopie, waaronder Windows, uw programma's en gebruikersgegevens, zoals documenten, afbeeldingen en muziek. U kunt deze optie alleen gebruiken als u eerder een systeeminstallatiekopie hebt gemaakt.

Wanneer u de computer herstelt vanaf een systeemkopie, wordt de inhoud van de harde schijf vervangen door de inhoud van de systeemkopie. Dit betekent dat alle wijzigingen die u hebt gemaakt, programma's die u hebt geïnstalleerd of bestanden die u hebt opgeslagen nadat de systeemkopie werd gemaakt, waarschijnlijk verloren gaan tenzij u een recente back-up van uw gegevens hebt.

Herstellen vanaf een systeemkopie met vooraf geïnstalleerde herstelopties

 1. Verwijder alle diskettes, cd's en dvd's uit uw computer en start uw computer vervolgens opnieuw op met de aan/uit-knop van de computer.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als er slechts één besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd, houdt u F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo verschijnt, moet u wachten totdat de aanmeldingsprompt van Windows verschijnt, de computer uitschakelen en opnieuw starten en het vervolgens opnieuw proberen.

  • Als op de computer meerdere besturingssystemen zijn geïnstalleerd, markeert u met de pijltoetsen het besturingssysteem dat u wilt herstellen, en houdt u vervolgens F8 ingedrukt.

 3. Gebruik in het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om Uw computer herstellen te selecteren en druk op ENTER. (Als Uw computer herstellen niet wordt vermeld, zijn vooraf geen herstelopties op de computer geïnstalleerd of zijn deze opties uitgeschakeld door de netwerkbeheerder.)

 4. Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende.

 5. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Herstel van systeeminstallatiekopie en volg de instructies.

Herstellen vanaf een systeemkopie via de Windows 7-installatieschijf, een USB-flashstation of een systeemherstelschijf

Als uw computersysteem ernstig is beschadigd en u het menu Opties voor Systeemherstel niet op uw computer kunt openen, kunt u het openen vanaf de Windows 7-installatieschijf, een USB-flashstation of vanaf een systeemherstelschijf die u eerder hebt gemaakt.

Start de computer opnieuw op vanaf deze schijf om deze methode te gebruiken.

 1. Plaats de Windows 7-installatieschijf, het USB-flashstation of een systeemherstelschijf en schakel de computer uit.

 2. Start de computer opnieuw op met de aan/uit-schakelaar van de computer.

 3. Druk op een willekeurige toets als dat wordt gevraagd en volg de instructies die worden weergegeven.

 4. Kies uw taal en andere voorkeuren op de pagina Windows installeren of Opties voor Systeemherstel en klik op Volgende.

 5. Als u hebt opgestart vanaf de Windows-installatieschijf, klikt u op Uw computer herstellen.

 6. Selecteer de Windows-installatie die u wilt herstellen en klik op Volgende.

 7. Klik in het menu Opties voor Systeemherstel op Herstel van systeeminstallatiekopie en volg de instructies.

Windows 7 opnieuw installeren

Als u Windows 7 op geen enkele manier kunt herstellen, kunt u Windows 7 opnieuw installeren met de originele installatieschijf of installatiebestanden van Windows 7. Zie Windows 7 installeren en opnieuw installeren voor meer informatie.

Wanneer u Windows 7 opnieuw installeert, worden alle geïnstalleerde programma's verwijderd en worden de standaardinstellingen voor Windows hersteld. U moet uw gebruikersbestanden herstellen en alle programma's die u hebt geïnstalleerd, opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke installatieschijven of -bestanden.

Windows 7 installeren met de optie Aangepast en de harde schijf formatteren

Als u de harde schijf wilt formatteren tijdens de installatie van Windows 7, start u uw computer (op) met de Windows 7-installatieschijf of een USB-flashstation.

 1. Schakel uw computer in, plaats de Windows 7-installatieschijf of USB-flashstation in het schijfstation en sluit uw computer vervolgens af.

 2. Start de computer opnieuw.

 3. Druk op een willekeurige toets als dat wordt gevraagd en volg de instructies die worden weergegeven.

 4. Geef op de pagina Windows installeren uw taal en andere voorkeuren op en klik op Volgende.

  Als de pagina Windows installeren niet wordt weergegeven en u niet wordt gevraagd op een toets te drukken, moet u mogelijk enkele systeeminstellingen wijzigen. Zie De computer starten met behulp van de Windows 7-installatieschijf of een USB-flashstation voor meer informatie hierover.

 5. Klik op Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden op de pagina Lees de licentievoorwaarden als u de licentievoorwaarden accepteert. Klik daarna op Volgende.

 6. Klik op Aangepast op de pagina Welk type installatie wilt u uitvoeren?.

 7. Klik op Stationsopties (geavanceerd) op de pagina Waar wilt u Windows installeren? en volg vervolgens de instructies.

 8. Klik op de partitie die u wilt wijzigen, klik op de formatteeroptie die u wilt uitvoeren en volg de instructies.

 9. Klik op Volgende wanneer u klaar bent met formatteren.

 10. Volg de instructies om de installatie van Windows 7 te voltooien, zoals het opgeven van een naam voor de computer en het instellen van een gebruikersaccount.