Windows 7 verwijderen in een configuratie met meerdere besturingssystemen

Als u een configuratie met meerdere besturingssystemen uitvoert met Windows 7 geïnstalleerd op een computer waarop ook een eerdere versie van Windows wordt uitgevoerd, zoals Windows Vista, kunt u Windows 7 waarschijnlijk veilig van de computer verwijderen, afhankelijk van de manier waarop de computer is ingesteld.

Hiervoor moet u de partitie met Windows 7 formatteren of volledig verwijderen. Hierdoor is er weer schijfruimte beschikbaar voor de eerdere versie van het besturingssysteem.

Maak voordat u begint een back-up van uw programma's, bestanden en instellingen. Door een schijf te formatteren of te verwijderen worden alle gegevens op de partitie verwijderd. Zoek op 'back-up' in Help en ondersteuning voor meer informatie over het maken van back-ups van uw gegevens. Zie Kan ik meerdere besturingssystemen op de computer installeren? voor meer informatie over multibooting.

Afbeelding van Schijfbeheer in Microsoft Management Console
Een voorbeeld van een schijfconfiguratie met meerdere besturingssystemen

Waarschuwingen

  • U moet de eerdere versie van Windows niet formatteren of verwijderen in een configuratie met meerdere besturingssystemen. Als u dat wel doet, bestaat de kans dat de computer vastloopt. Dat komt doordat de computer de opstartbestanden gebruikt van de oudste versie van Windows die op de computer is geïnstalleerd. Zie Meerdere besturingssystemen op de computer installeren voor meer informatie.

  • Als de installatie van de eerdere versie van Windows plaatsvindt na de installatie van Windows 7 op de computer, kan de computer vastlopen als Windows 7 in dit geval wordt verwijderd.

Alles weergeven

Een bestaande partitie (volume) formatteren of verwijderen

Als u de Windows 7-partitie wilt formatteren of verwijderen, moet u uw computer starten (opstarten) met de eerdere versie van Windows.

Als een partitie wordt geformatteerd, worden de gegevens op de partitie verwijderd maar blijft de partitie op de harde schijf van uw computer. Als een partitie wordt verwijderd, resulteert dat in niet-toegewezen schijfruimte op de harde schijf. U kunt aanvullende partities maken in deze ruimte of een bestaande partitie uitbreiden zodat gebruik kan worden gemaakt van deze ruimte.

Opmerking

  • Snelformatteren is een formatteeroptie waarmee een nieuwe bestandstabel wordt gemaakt, maar waarmee het volume niet volledig wordt overschreven of gewist. Snelformatteren gaat veel sneller dan normaal formatteren, waarbij alle bestaande gegevens op het volume volledig worden gewist.

  1. Open Computerbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Computerbeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  2. Klik in het linkerdeelvenster onder Opslag op Schijfbeheer.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het volume waarop Windows 7 is geïnstalleerd en klik vervolgens op Formatteren om de partitie te formatteren. U kunt ook klikken op Volume verwijderen om de partitie te verwijderen.

  4. Als u het volume met de standaardinstellingen wilt formatteren, klikt u op OK en nogmaals op OK in het dialoogvenster Formatteren.

Windows 7 verwijderen uit het scherm voor meerdere besturingssystemen

Zelfs als u de partitie met Windows 7 verwijdert of formatteert, kan het programma nog steeds als een besturingssysteemoptie worden weergegeven wanneer u de computer start. U kunt Windows 7 verwijderen uit het scherm voor meerdere besturingssystemen.

  1. Open Systeemconfiguratie door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging, Systeembeheer en vervolgens te dubbelklikken op Systeemconfiguratie. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  2. Klik op het tabblad Opstarten en klik vervolgens op ‍Windows 7‍‍‍.

  3. Klik op Verwijderen, vervolgens op OK en klik dan op Opnieuw opstarten.

Opmerking