Een Bluetooth-apparaat of ander draadloos netwerkapparaat toevoegen: veelgestelde vragen

Met de wizard Apparaat toevoegen in deze versie van Windows kunt u een Bluetooth-apparaat, zoals een mobile telefoon, toetsenbord of muis of een ander draadloos apparaat aansluiten op uw computer, inclusief apparaten die gebruikmaken van een Wi-Fi-verbinding. U kunt deze wizard ook gebruiken om een netwerkapparaat aan te sluiten op uw computer, zoals een netwerkscanner, opslagapparaat of Windows Media Center Extender. Netwerkapparaten moeten op hetzelfde netwerk als uw computer zijn aangesloten voordat u ze aan uw computer kunt toevoegen.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het toevoegen van dergelijke apparaten aan uw computer.

Zie Een printer installeren voor informatie over het toevoegen van een draadloze printer of een netwerkprinter.

Opmerking

 • Bluetooth wordt in geen enkele versie van Windows Server ondersteund.

Alles weergeven

Hoe voeg ik een draadloze printer of een netwerkprinter toe aan mijn computer?

U kunt dat het eenvoudigst doen met de wizard Apparaat toevoegen in deze versie van Windows.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op Een apparaat toevoegen en volg de instructies.

Afbeelding van de wizard Apparaat toevoegen
De wizard Apparaat toevoegen

Waarom wordt het draadloze apparaat dat ik aan mijn computer wil toevoegen, niet gedetecteerd in Windows?

Er zijn diverse redenen waarom een draadloos apparaat, zoals een mobiele Bluetooth-telefoon of een Bluetooth-toetsenbord, niet wordt gedetecteerd in Windows. Hier volgen enkele tips om het apparaat te vinden dat u aan uw computer wilt toevoegen:

 • Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u wilt koppelen niet is uitgeschakeld, voldoende accuvoeding heeft en niet stand-by (of in de slaapmodus) staat.

 • Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen het draadloze bereik van uw computer bevindt. Dit is gewoonlijk binnen 2-3 meter voor de meeste Bluetooth-apparaten of binnen 30 meter voor een draadloos Wi-Fi-netwerkapparaat. Als u niet zeker weet of het apparaat zich binnen het bereik bevindt, verplaatst u het dichter naar de computer. Als er een muur staat tussen het apparaat en de computer, plaatst u het apparaat en de computer in dezelfde ruimte.

 • Zorg ervoor dat andere apparaten het draadloze apparaat niet storen, zoals een magnetronoven, draadloze telefoon of ander draadloos apparaat.

 • Als uw computer een externe Bluetooth- of Wi-Fi-adapter gebruikt, controleert u of de adapter goed werkt en op de juiste manier is aangesloten en geïnstalleerd.

 • Als er Bluetooth-mogelijkheden zijn geïntegreerd in uw computer, zorgt u ervoor dat de Bluetooth-radiozender is ingeschakeld. Deze kan zijn gecombineerd met een schakelaar waarmee ook uw draadloze netwerkontvanger in en uit wordt geschakeld. Veel laptops hebben hiervoor een externe schakelaar. Als u niet zeker weet hoe u dit moet inschakelen, raadpleegt u de informatie die bij de computer is geleverd.

 • Controleer of het apparaat detecteerbaar is. Wanneer een Bluetooth-apparaat zo is ingesteld dat het detecteerbaar is, verzendt het radiosignalen om de eigen locatie bekend te maken aan andere apparaten en computers. Raadpleeg de informatie die bij uw apparaat is geleverd of ga naar de website van de fabrikant als u niet zeker weet hoe u het apparaat detecteerbaar kunt maken. Sommige apparaten (zoals een draadloze muis of een draadloos toetsenbord) hebben een knop waarop u moet drukken, terwijl u bij andere apparaten (zoals een mobiele Bluetooth-telefoon) een instelling in een softwaremenu moet selecteren om het apparaat detecteerbaar te maken.

 • Als u een draadloos apparaat wilt toevoegen, moet dit voor uw draadloze netwerk zijn geconfigureerd voordat u het aan uw computer kunt toevoegen. Raadpleeg de informatie die bij uw apparaat is geleverd of ga naar de website van de fabrikant als u niet zeker weet hoe u dat moet doen.

 • Als u een upgrade uitvoert naar Windows 7 en bemerkt dat sommige Bluetooth-verbindingen niet meer werken, probeert u het probleem op te lossen door de computer opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, koppelt u de externe Bluetooth-adapter los als uw computer een dergelijke adapter gebruikt en sluit u de adapter weer aan. Als de Bluetooth-functionaliteit in uw computer is geïntegreerd, kunt u ook de Bluetooth-schakelaar uit- en weer inschakelen om te proberen het probleem op te lossen. (Deze schakelaar is mogelijk niet voorzien van het label 'Bluetooth'; de schakelaar kan zijn gecombineerd met een schakelaar waarmee ook uw draadloze netwerk wordt in- en uitgeschakeld.)

Zoek in de Help en ondersteuning op 'Bluetooth' voor meer informatie.

Waarom wordt het netwerkapparaat dat ik aan mijn computer wil toevoegen niet gedetecteerd in Windows?

Er zijn diverse redenen waarom een netwerkapparaat, zoals een netwerkscanner, opslagapparaat of Windows Media Center Extender, niet wordt gedetecteerd in Windows. Hier volgen enkele tips om het netwerkapparaat te vinden dat u aan uw computer wilt toevoegen:

 • Controleer of het apparaat is aangesloten op hetzelfde netwerk als uw computer. Als het een bekabeld netwerkapparaat betreft, controleert u of het op het netwerk is aangesloten en is ingeschakeld. Als het een draadloos netwerkapparaat (Wi‑Fi-apparaat) betreft, controleert u of het is ingeschakeld en correct is geconfigureerd voor verbinding met uw netwerk. Raadpleeg de informatie die bij uw apparaat is geleverd of ga naar de website van de fabrikant als u niet zeker weet hoe u dat moet doen.

 • Controleer of u het apparaat niet al eerder aan de computer hebt toegevoegd. Apparaten die al zijn toegevoegd, worden niet weergegeven in de lijst met apparaten waarmee u verbinding kunt maken in de wizard Apparaat toevoegen.

 • Nadat u een nieuw apparaat op uw netwerk hebt aangesloten, moet u enkele seconden wachten voordat het in Windows is gedetecteerd.

 • Zorg ervoor dat uw netwerkfirewall niet verhindert dat het apparaat wordt weergegeven in de lijst met apparaten die u kunt toevoegen. Het kan zijn dat u netwerkdetectie moet inschakelen. Zie Netwerkdetectie in- of uitschakelen voor meer informatie.

 • Niet alle netwerkapparaten kunnen worden toegevoegd aan een computer, zelfs niet als u het apparaat kunt detecteren in uw netwerk. Raadpleeg de informatie die bij uw computer is geleverd of ga naar de website van de fabrikant om uit te zoeken of een apparaat verbinding kan maken met uw computer.

 • De meeste netwerkapparaten kunnen alleen worden gedetecteerd als ze zich in hetzelfde subnet van het netwerk bevinden als uw computer. Als uw netwerk bestaat uit meerdere subnetten die met elkaar zijn verbonden, sluit u het apparaat aan op hetzelfde subnet. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

 • Controleer of het netwerkapparaat over een IP-adres en correct netwerkadres beschikt. De meeste netwerkrouters wijzen automatisch een IP-adres toe zodra een apparaat verbinding maakt met het netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

 • Controleer of het apparaat zo is geconfigureerd dat de aanwezigheid op het netwerk kenbaar wordt gemaakt. De meeste netwerkapparaten doen dit automatisch. Raadpleeg de informatie bij het apparaat of ga naar de website van de fabrikant van het apparaat voor meer informatie.

Waarom kan ik mijn Bluetooth-apparaat niet aansluiten op mijn computer?

Mogelijk moet u uw computer detecteerbaar maken voor Bluetooth-apparaten of instellen dat Windows u waarschuwt wanneer een nieuw apparaat verbinding wil maken met uw computer. Hiervoor moet u bepalen hoe uw computer wordt gekoppeld (verbinding maakt) met Bluetooth-apparaten.

Bepalen hoe uw computer wordt gekoppeld met Bluetooth-apparaten

 1. Open het Configuratiescherm door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Typ Bluetooth in het zoekvak van het Configuratiescherm en klik vervolgens op Bluetooth-instellingen wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen op het tabblad Opties en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u uw computer detecteerbaar wilt maken voor Bluetooth-apparaten, schakelt u het selectievakje Deze computer kan door Bluetooth-apparaten worden gedetecteerd in.

   Wanneer de detectiemodus is ingeschakeld op een Bluetooth-computer, zendt de computer een draadloos signaal uit waardoor de computer kan worden gedetecteerd door andere Bluetooth-computers of -apparaten. Dit wordt soms ook de koppelingsmodus genoemd.

   Waarschuwing

   • Uw computer is beter beveiligd tegen onbevoegden die toegang zoeken als u de computer alleen detecteerbaar maakt wanneer een Bluetooth-apparaat de computer moet kunnen vinden. Schakel de detectiemodus uit wanneer deze niet meer nodig is.

  • Als Bluetooth-apparaten verbinding mogen maken met uw computer, schakelt u het selectievakje Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken in.

  • Als u een melding wilt ontvangen wanneer een Bluetooth-apparaat verbinding probeert te maken met uw computer, schakelt u het selectievakje Waarschuwen als nieuw Bluetooth-apparaat verbinding wil maken in.

Afbeelding van het tabblad Opties in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen
Het tabblad Opties in het dialoogvenster Bluetooth-instellingen

Waarom werkt mijn draadloos toetsenbord of draadloze muis niet?

Als u al een draadloos toetsenbord of een draadloze muis hebt gekoppeld met uw computer en dit niet meer werkt, controleert u of de batterijen goed zijn opgeladen. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, verwijdert u het toetsenbord of de muis van de computer en voegt u deze opnieuw toe. Sluit eerst een toetsenbord of een muis met een kabel op uw computer aan zodat u uw pc kunt besturen en voer daarna de volgende stappen uit:

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de muis of het toetsenbord waarmee u problemen hebt en klik op Apparaat verwijderen. Als de muis of het toetsenbord niet wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.

 3. Klik op Een apparaat toevoegen.

 4. Controleer of het draadloze toetsenbord of de draadloze muis detecteerbaar is door op de knop met de tekst 'Connect', 'Pair' of iets dergelijks te drukken (dit is meestal een klein knopje op de onderkant).

 5. Selecteer het draadloze toetsenbord of de draadloze muis die u wilt toevoegen, klik op Volgende en volg de instructies.

  Als u het toetsenbord of de muis die u wilt toevoegen niet ziet en u zeker weet dat de batterijen goed zijn opgeladen, herhaalt u deze stappen. Als het toetsenbord of de muis nog steeds niet wordt gevonden, raadpleegt u in deze sectie het onderwerp: Waarom wordt het draadloze apparaat dat ik aan mijn computer wil toevoegen, niet gedetecteerd in Windows?

Opmerking

 • Als u problemen ondervindt met het aansluiten van een Bluetooth-muis of -toetsenbord op uw computer, zoek u naar een kleine knop onder op de muis of het toetsenbord met het Bluetooth-logo of het label 'Connect' (verbinden). Houd deze knop ongeveer 20 seconden ingedrukt. Wanneer u dit gedaan hebt, probeert u uw muis of toetsenbord opnieuw aan de computer toe te voegen volgens de bovenstaande stappen.

Waarom werkt mijn draadloze apparaat niet goed nadat ik het met mijn computer heb gekoppeld?

Er zijn diverse redenen waarom een draadloos apparaat mogelijk niet meer goed werkt nadat u het aan uw computer hebt toegevoegd. Hier volgt een aantal tips dat u kan helpen om het apparaat weer te laten werken:

 • Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen het draadloze bereik van uw computer bevindt. Dit is gewoonlijk binnen 2-3 meter voor de meeste Bluetooth-apparaten of binnen 30 meter voor een draadloos Wi-Fi-apparaat. Als u niet zeker weet of het apparaat zich binnen het bereik bevindt, verplaatst u het dichter naar de computer. Als er een muur staat tussen het apparaat en de computer, plaatst u het apparaat en de computer in dezelfde ruimte.

 • Zorg ervoor dat het apparaat niet te intensief wordt gebruikt of er te veel verbindingen met het apparaat zijn (er kunnen bijvoorbeeld andere apparaten zijn verbonden met een Bluetooth-printer). Als het apparaat bezig is, wacht u een tijdje en probeert u het opnieuw. Als er te veel verbindingen met het apparaat zijn, stelt u de andere apparaten zo in dat deze niet detecteerbaar zijn. Als u niet weet hoe u kunt instellen dat een apparaat niet detecteerbaar is, leest u de instructies bij het apparaat of raadpleegt u de website van de fabrikant.

 • Verwijder het apparaat en installeer het opnieuw. Als u het apparaat wilt verwijderen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klikt u vervolgens in het menu Start op Apparaten en printers. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik vervolgens op Apparaat verwijderen. Als u het apparaat weer wilt installeren, klikt u op Een apparaat toevoegen en volgt u de instructies.
 • Controleer of de computer met het juiste apparaat probeert te communiceren. Er kunnen meerdere apparaten zijn zoals het apparaat dat u wilt toevoegen, vooral in een groot kantoor of op een openbare locatie.

 • Controleer of u de juiste koppelingscode (soms ook pincode of code genoemd) hebt ingevoerd voor het apparaat. Meer informatie vindt u in deze sectie in dit onderwerp: Hoe kan ik een koppelingscode voor mijn draadloze apparaat vinden of invoeren?

 • Plaats het apparaat verder uit de buurt van andere apparaten die radiofrequenties gebruiken, zoals magnetronovens, draadloze telefoons of draadloze netwerken, zodat die apparaten het draadloze signaal niet kunnen storen.

 • Nadat u een draadloos apparaat hebt ingeschakeld of binnen het bereik van uw computer hebt geplaatst, moet u enkele seconden wachten voordat het in Windows is gedetecteerd.

 • Zorg ervoor dat uw netwerkfirewall niet verhindert dat het apparaat wordt weergegeven in de lijst met apparaten die u kunt toevoegen. Het kan zijn dat u netwerkdetectie moet inschakelen. Zie Netwerkdetectie in- of uitschakelen voor informatie.

 • Zorg er voor dat de stuurprogramma's voor het apparaat correct zijn geïnstalleerd. Als er een probleem is met het stuurprogramma, wordt in Windows een geel waarschuwingspictogram Afbeelding van het gele waarschuwingspictogram voor het apparaat weergegeven in Apparaten en printers.

Hoe kan ik een koppelingscode voor mijn draadloze apparaat vinden of invoeren?

Sommige draadloze apparaten hebben een eigen koppelingscode (soms ook pincode of code genoemd). Er kan om deze code worden gevraagd wanneer u het apparaat koppelt met uw computer. Windows probeert de beste koppelingsmethode voor uw apparaat te selecteren en geeft u instructies waarin vaak een koppelingscode is opgenomen. Sommige apparaten hebben echter een eigen koppelingscode die u moet opzoeken.

Zelfs als u de koppelingscode kent, kan het moeilijk zijn om deze in een apparaat in te voeren. Sommige draadloze apparaten, zoals mobiele telefoons, hebben een toetsenbord dat u kunt gebruiken om de koppelingscode in te voeren en een scherm waarop u kunt controleren of u de juiste code typt. Andere apparaten, bijvoorbeeld Bluetooth-hoofdtelefoons, hebben geen toetsenbord of scherm.

Hier volgen enkele tips om u te helpen bij het opzoeken van de koppelingscode voor een draadloos apparaat:

 • Raadpleeg de informatie die u bij het apparaat hebt ontvangen. De koppelingscode kan daarin zijn vermeld of op het apparaat zelf zijn gedrukt (vaak op de onderkant). Niet alle draadloze apparaten worden geleverd met een koppelingscode.

 • Als er in Windows problemen optreden tijdens het koppelingsproces, kunt u de mogelijkheid krijgen om zelf een koppelingscode te maken. Als u deze optie kiest, hoeft u de code die bij het apparaat is geleverd niet te gebruiken.

Hier volgen enkele tips om u te helpen bij het invoeren van de koppelingscode voor een draadloos apparaat:

 • Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u wilt koppelen niet is uitgeschakeld, voldoende accuvoeding heeft en niet stand-by (of in de slaapmodus) staat.

 • Als u de code voor het apparaat hebt getypt, maar dit niet in Windows wordt gedetecteerd, moet u de code mogelijk invoeren door op het apparaat op een knop met de tekst 'Enter', 'OK' of iets dergelijks te drukken. Op sommige apparaten, zoals mobiele telefoons, moet u een menuoptie selecteren om de code in te voeren. Als u geen knop, toets of menuoptie kunt vinden, raadpleegt u de informatie die bij uw apparaat is geleverd of gaat u naar de website van de fabrikant voor meer informatie.

 • Let erop dat u de koppelingscode snel genoeg typt. Het apparaat of de computer probeert gewoonlijk slechts 30 seconden lang te koppelen. De exacte periode is afhankelijk van het apparaat.

 • Controleer of op het apparaat een koppelingscode kan worden weergegeven. Sommige apparaten, zoals hoofdtelefoons, kunnen Windows laten weten dat ze een koppelingscode kunnen weergeven, hoewel dat niet zo is. Als dat het geval is en in Windows wordt gevraagd om de koppelingscode te verifiëren die op het apparaat wordt weergegeven, probeert u het apparaat opnieuw te koppelen. U zou in Windows een andere koppelingsoptie moeten kunnen kiezen wanneer u het apparaat opnieuw probeert te koppelen. Raadpleeg de informatie die bij uw apparaat is geleverd of ga naar de website van de fabrikant als u niet zeker weet welke optie u moet kiezen.

 • Als u zich bevindt binnen het bereik van andere draadloze apparaten, is het mogelijk dat u per ongeluk koppelt met een apparaat van iemand anders (die bijvoorbeeld een mobiele telefoon van hetzelfde model heeft). Controleer of u koppelt met het juiste apparaat.

 • Als u zich op een openbare locatie bevindt, kunnen er meerdere apparaten met dezelfde naam aanwezig zijn binnen het bereik van uw computer. Als er meerdere apparaten met dezelfde naam worden weergegeven in de wizard Apparaat toevoegen, kunt u sommige apparaten in de lijst een andere naam geven om ze te onderscheiden. Als u de naam van een apparaat wilt wijzigen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u op Eigenschappen. Typ op het tabblad Algemeen een nieuwe naam en klik op OK.

 • In Windows kan worden gevraagd om te verifiëren of op het apparaat en op uw computer dezelfde code wordt weergegeven. Als de codes niet overeenkomen of er geen code wordt weergegeven, probeert u mogelijk per ongeluk een koppeling tot stand te brengen met een apparaat van iemand anders. In dat geval kan in Windows een onjuiste koppelingscode of geen koppelingscode worden weergegeven. Controleer of u koppelt met het juiste apparaat.

 • Op sommige apparaten moet u mogelijk een speciale koppelingsmodus activeren waardoor computers of andere apparaten er verbinding mee kunnen maken. Op de meeste Bluetooth-apparaten wordt deze modus ingeschakeld wanneer ze detecteerbaar worden gemaakt. Op andere apparaten moet mogelijk een koppelingsmodus worden ingeschakeld en moeten de apparaten detecteerbaar worden gemaakt. Raadpleeg de informatie bij het apparaat of ga naar de website van de fabrikant van het apparaat voor meer informatie.

Waarom meldt Windows een probleem met mijn Bluetooth-apparaat terwijl dit goed lijkt te werken?

Op bepaalde draadloze apparaten worden Bluetooth-services ondersteund die niet kunnen worden gebruikt in combinatie met Windows. Een mobiele telefoon kan bijvoorbeeld een service bevatten waarmee audio naar een Bluetooth-headset kan worden gestreamd. Deze service is niet nodig om het apparaat te laten samenwerken met uw computer, maar als in Windows geen stuurprogramma voor die service kan worden gevonden, verschijnt er mogelijk een melding dat het apparaat niet naar behoren werkt.

Als in Windows wordt gemeld dat een apparaat niet naar behoren werkt, verschijnt er een geel waarschuwingspictogram Afbeelding van het gele waarschuwingspictogram naast het apparaat in Apparaten en printers in het Configuratiescherm. Als uw Bluetooth-apparaat goed werkt in combinatie met uw computer kunt u dit waarschuwingspictogram negeren.

U kunt de niet-ondersteunde Bluetooth-service ook uitschakelen: klik in Apparaten en printers met de rechtermuisknop op het apparaat, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Algemeen. Schakel het selectievakje naast elke niet-ondersteunde service uit en klik op OK. Hierna verdwijnt het gele waarschuwingspictogram.

Waarschuwing

 • Het uitschakelen van bepaalde services kan ertoe leiden dat uw Bluetooth-apparaat niet meer correct werkt in combinatie met uw computer.