Mediabestanden aan Windows Media Center toevoegen

De eerste keer dat u Windows Media Center start, wordt gezocht naar mediabestanden in de bibliotheken Muziek, Afbeeldingen en Video's op uw computer. Via deze bibliotheken kunt u bepalen welke nummers, films en andere media in Media Center worden weergegeven.

Er zijn twee manieren om dit te doen:

 • Van buiten Media Center mappen in Windows-bibliotheken toevoegen of verwijderen (zie Werken met bibliotheken voor meer informatie). Wanneer u een map toevoegt of verwijdert, wordt de wijziging weergegeven in Media Center.

 • In Media Center mappen toevoegen of verwijderen die Media Center moet controleren op de aanwezigheid van mediabestanden. Wanneer u een map toevoegt of verwijdert, wordt de wijziging weergegeven in uw Windows-bibliotheek.

Afbeelding van de pagina Mediabibliotheek in Windows Media Center
De pagina Mediabibliotheek in Media Center

Elke keer dat u Media Center opent, wordt naar mediabestanden gezocht in de bibliotheken voor muziek, afbeeldingen en video's en in de bibliotheek met tv-opnamen (meestal C:\Gebruikers\Openbaar). Als u een bestand in een van deze mappen toevoegt of verwijdert, wordt de in Media Center weergegeven inhoud automatisch bijgewerkt.

Opmerking

Alles weergeven

Mediabestanden aan Media Center toevoegen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik vervolgens op Instellingen.

 3. Klik op Mediabibliotheken.

 4. Klik op het type media die u wilt toevoegen (zoals Muziek) en klik vervolgens op Volgende.

 5. Klik op Mappen toevoegen aan de bibliotheek en klik vervolgens op Volgende.

 6. Afhankelijk van de locatie waar uw mediabestanden zijn opgeslagen, klikt u op een van de opties onder Waar zijn de mappen die u wilt toevoegen? en vervolgens klikt u op Volgende.

 7. Navigeer naar de mappen die u wilt toevoegen door te klikken op de plus- (+) Afbeelding van de plusknop en minknop (-‌) Afbeelding van de minknop. Schakel vervolgens het selectievakje naast elke map in. (Bestanden in submappen worden in uw selectie opgenomen.)
 8. Als u alle mappen hebt geselecteerd die in Media Center moeten worden gecontroleerd, klikt u op Volgende, klikt u op Ja, gebruik deze locaties, gebruikt u deze locaties en klikt u vervolgens op Voltooien.

  Nadat u de bestanden hebt toegevoegd, kan het enkele minuten duren voordat de bestanden in de bibliotheken worden weergegeven.

Tips

 • Probeer de map als een netwerkstation toe te wijzen onder Waar zijn de mappen die u wilt toevoegen? als u Op een andere computer selecteert om een map van een netwerk toe te voegen en Media Center de map niet detecteert. Zie Een snelkoppeling maken naar een netwerkstation voor meer informatie over deze procedure. Hierna moet u toegang krijgen tot de map in Media Center door te klikken op Op deze computer (inclusief toegewezen netwerkstations) in Mediabibliotheek.

 • Als u een album vanuit de muziekbibliotheek in Media Center verwijdert, maar tijdens het verwijderen de optie Alleen uit de mediabibliotheek verwijderen kiest, wordt het album alleen uit Media Center verwijderd. Het album blijft wel staan waar u dit hebt opgeslagen. U kunt het album weer toevoegen aan Media Center door de bovenliggende map uit de muziekbibliotheek te verwijderen en deze weer toe te voegen.

Media importeren uit een digitale camera of ander verwisselbaar apparaat

Als er media op een verwisselbaar apparaat staat, zoals een USB-flashstation of een digitale camera kunt u de media direct importeren naar uw computer. Als u dit doet, worden de bestanden opgeslagen in de map Mijn afbeeldingen in Windows.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Klik op de knop MaximaliserenAfbeelding van de knop Maximaliseren als Media Center niet op het volledige scherm wordt weergegeven.
 3. Sluit uw verwisselbare apparaat aan op de computer. (Camera's en de meeste andere verwisselbare apparaten worden doorgaans aangesloten op een USB-poort.)

 4. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Afbeeldingen en video's importeren.

 5. Typ een nieuwe naam als u de naam van de map waarin de media worden opgeslagen, wilt wijzigen.

 6. Klik op Importeren. De bestanden worden gekopieerd naar de map Mijn afbeeldingen.

Opmerkingen   

 • Als er naast foto's ook videobestanden op uw verwisselbaar apparaat staan, worden deze geïmporteerd in de map Mijn afbeeldingen. Weergave in de Videobibliotheek in Media Center is pas mogelijk nadat u de bestanden handmatig hebt verplaatst naar de map Mijn video's of Openbare video's in Windows Verkenner. Zie Uw video's beheren voor meer informatie.

 • Media die u opslaat op bepaalde typen verwisselbare apparaten (zoals externe USB-harde schijven) moet u eerst handmatig toevoegen om ze te kunnen weergeven in Media Center.