Automatisch aanbevolen stuurprogramma's en updates voor uw hardware ontvangen

Met Windows kunt u aanbevolen stuurprogramma's en gedetailleerde informatie voor uw hardware en apparaten automatisch downloaden. Dit is een goede manier om ervoor te zorgen dat al uw hardware en apparaten goed werken.

Bekijk deze video om te leren hoe automatisch aanbevolen stuurprogramma's en updates voor uw hardware ontvangt (1:13)

Stuurprogramma's en informatie

U kunt Windows twee soorten updates laten zoeken en downloaden voor de apparaten die op uw computer zijn aangesloten.

 • Stuurprogramma's

  Een stuurprogramma is software die ervoor zorgt dat de computer kan communiceren met hardwareapparaten. Apparaten die u op uw computer aansluit, zoals een muis of een externe harde schijf, werken niet naar behoren zonder stuurprogramma's. U kunt Windows automatisch laten controleren of er stuurprogramma's beschikbaar zijn voor nieuwe apparaten die u op uw computer aansluit.

  Bijgewerkte stuurprogramma's die mogelijk beschikbaar komen voor hardware die u vroeger al op uw computer hebt aangesloten, worden niet automatisch geïnstalleerd. Als u deze optionele updates wilt installeren, gaat u in het Configuratiescherm naar Windows Update om te controleren of er updates zijn. Vervolgens kunt u de updates van stuurprogramma's die beschikbaar zijn voor uw computer, bekijken en installeren.

 • Informatie

  Met Windows kunt u pictogrammen met hoge resolutie downloaden voor veel hardwareapparaten die u op uw computer aansluit, samen met gedetailleerde informatie over de apparaten, zoals de productnaam, de fabrikant en het modelnummer en zelfs gedetailleerde informatie over de synchronisatiemogelijkheden van een apparaat. Door deze details kunt u gelijksoortige apparaten die op uw computer zijn aangesloten, zoals verschillende mobiele telefoons, gemakkelijker uit elkaar houden.

  Afbeelding van Apparaten en printers in het Configuratiescherm
  Een overzicht van de apparaten die op uw computer zijn aangesloten, is te vinden in Apparaten en printers, in het Configuratiescherm.
Alles weergeven

Aanbevolen stuurprogramma';s en pictogrammen automatisch laten downloaden door Windows

U kunt op elk gewenst moment in Windows Update controleren of er nieuwe stuurprogramma's en pictogrammen voor uw hardware zijn, met name voor recentelijk geïnstalleerde, nieuwe apparaten. Ga als volgt te werk als u wilt dat Windows Update automatisch de meest recente stuurprogramma's en pictogrammen zoekt.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw computer en klik vervolgens op Instellingen voor apparaatinstallatie.

 3. Klik op Ja, automatisch stuurprogramma's en pictogrammen downloaden (aanbevolen) en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Als Ja al is geselecteerd, klikt u op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

Afbeelding van het scherm Instellingen voor apparaatinstallatie
Uw hardware werkt waarschijnlijk beter als u stuurprogramma's en informatie over apparaten automatisch laat downloaden door Windows.

Windows Update inschakelen en configureren

Als u alle belangrijke en aanbevolen updates voor uw computer en apparaten wilt verkrijgen, moet u controleren of Windows Update is ingeschakeld en juist is geconfigureerd. Zie Automatische updates in- of uitschakelen voor meer informatie.

Afbeelding van de automatische installatieopties van Windows Update
Windows Met Update kunt u zelf bepalen welke updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.

Stuurprogramma's en andere optionele updates van Windows Update installeren

Zelfs als u hebt ingesteld dat Windows automatisch alle belangrijke en aanbevolen updates moet downloaden en installeren, kan het zijn dat u niet alle bijgewerkte stuurprogramma's verkrijgt die beschikbaar zijn voor uw apparaten. Er kunnen bijvoorbeeld bijgewerkte stuurprogramma's als optionele update beschikbaar komen voor hardware en apparaten die u al hebt geïnstalleerd. Optionele updates worden niet automatisch door Windows gedownload en geïnstalleerd, maar u krijgt wel een melding wanneer optionele updates beschikbaar zijn.

Als u alle beschikbare updates voor uw apparaten wilt verkrijgen, moet u Windows Update regelmatig controleren op beschikbare updates, inclusief de optionele updates. U kunt de beschikbare updates bekijken en vervolgens selecteren in de lijst met updates die Windows heeft gevonden voor uw computer. Dit doet u als volgt:

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw computer.

 3. Als er updates beschikbaar zijn, klikt u op de koppeling in het vak onder Windows Update om meer informatie te zien over elke update. Stuurprogramma's kunnen deel uitmaken van elk type update.

 4. Zoek updates voor uw hardwareapparaten op de pagina Selecteer de updates die u wilt installeren, schakel het selectievakje in voor elk stuurprogramma dat u wilt installeren, en klik op OK. Mogelijk zijn er geen updates van stuurprogramma's beschikbaar.

 5. Klik op de pagina Windows Update op Updates installeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Opmerkingen

  • In Windows Update ziet u of een update belangrijk, aanbevolen of optioneel is. Zie Wat zijn automatische updates van Windows? voor meer informatie.

  • Bij sommige updates wordt u mogelijk gevraagd om de computer opnieuw op te starten.

  • In Windows Update wordt aangegeven of de updates zijn geïnstalleerd.

Als Windows geen stuurprogramma voor het apparaat kan vinden

Het beste is om Windows de stuurprogramma's automatisch te laten installeren. Het kan een enkele keer voorkomen dat Windows geen stuurprogramma voor uw apparaat kan vinden. In dat geval kunt u een stuurprogramma of update voor het apparaat zoeken op de website van de fabrikant, of proberen de software te installeren die mogelijk met het apparaat is meegeleverd. Zie Wat u kunt doen wanneer een apparaat niet correct wordt geïnstalleerd voor meer informatie.

Als Windows geen informatie over uw apparaat kan vinden in Apparaatpodium

Apparaatpodium is een nieuwe functie in deze versie van Windows. In Apparaatpodium ziet u de details over een apparaat en de taken die u met dat apparaat kunt verrichten. Wanneer u op uw computer een apparaat aansluit dat compatibel is met Apparaatpodium, wordt Apparaatpodium automatisch geopend. Soms wordt Apparaatpodium wel geopend, maar worden er geen of niet alle taken of informatie over het apparaat weergegeven. Hier volgen een aantal mogelijke oorzaken en wat u daaraan kunt doen.

 • Mogelijk moet u Apparaatpodium machtigen om informatie over uw apparaat te downloaden. Controleer of u in Apparaatpodium een bericht ziet dat er bijgewerkte informatie beschikbaar is en volg de instructies.

 • Uw computer is niet verbonden met internet. Als u offline bent, kan er geen informatie worden gedownload voor Apparaatpodium. Probeer het apparaat later aan te sluiten wanneer u online bent.

 • Mogelijk is Apparaatpodium bezig met een poging om informatie over uw apparaat te downloaden. Wacht een paar minuten en zie of Apparaatpodium de informatie kan vinden, met name als dit de eerste keer is dat u het apparaat op uw computer hebt aangesloten. Apparaatpodium zal blijven proberen om informatie over uw apparaat te downloaden, zelfs als de locatie waar de informatie is opgeslagen, bezet is. Als u niet wilt wachten, probeert u het apparaat later aan te sluiten.

Opmerking

 • Als u een apparaat op uw computer aansluit dat Apparaatpodium zou moeten ondersteunen maar alleen Automatisch afspelen wordt geopend, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat. Controleer of er updates van software of firmware beschikbaar zijn waardoor het apparaat met Apparaatpodium kan werken en of Apparaatpodium daadwerkelijk wordt ondersteund door het apparaat.