Instellingen wijzigen voor het importeren van afbeeldingen en video's

U kunt de instellingen die in Windows worden gebruikt, wijzigen wanneer u foto's en video's importeert van camera's, draagbare apparaten, scanners of gegevens-cd's of -dvd's. Met deze instellingen voor importeren wordt bepaald hoe foto's en video's worden benoemd en geordend wanneer u deze in uw computer importeert. Zie Hoe krijg ik de foto's van mijn camera naar mijn computer? voor meer informatie over het importeren van foto's en videobestanden van een digitale camera.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Sluit een camera op uw computer aan met behulp van de USB-kabel van de camera. Zet de camera vervolgens aan.

  • Sluit een draagbaar apparaat dat foto's of video's bevat op uw computer aan met behulp van de USB-kabel van het apparaat. Zet vervolgens het apparaat aan.

  • Plaats een verwisselbare flashgeheugenkaart, zoals een SD-kaart (Secure Digital) of Compact Flash-geheugenkaart in een geheugenkaartlezer.

  • Sluit een scanner op uw computer aan met behulp van een USB-kabel. Zet de scanner vervolgens aan.

  • Plaats een gegevens-cd of -dvd met foto's of video's in uw cd/dvd-station.

 2. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen op Foto's en video's importeren met behulp van Windows.

 3. Als u de instellingen wilt wijzigen die worden gebruikt bij het importeren van foto's en video's, klikt u op Instellingen importeren in het dialoogvenster Foto's en video's importeren.

 4. Wijzig een of meer instellingen in het dialoogvenster Instellingen importeren en klik vervolgens op OK.

 5. Klik op OK om het importeren van foto's en video's opnieuw te starten. Typ een label in het vak Label aan deze foto's toevoegen (optioneel) en klik vervolgens op Importeren om uw foto's en video's met de nieuwe instellingen te importeren.

Opmerking

 • Sommige apparaten zijn compatibel met Apparaatpodium. Voor compatibele apparaten wordt Apparaatpodium geopend in plaats van Automatisch afspelen wanneer u het apparaat op uw computer aansluit en het apparaat inschakelt. Als u foto's uit het apparaat wilt importeren, klikt u op de koppeling voor importeren in Apparaatpodium.

  Als u foto's wilt importeren van een apparaat in Apparaatpodium, moet het apparaat compatibel zijn met Apparaatpodium. Met deze nieuwe functie kunt u foto's en video's uit bepaalde apparaten importeren en andere apparaatgerelateerde taken uitvoeren.

Instellingen voor importeren weergeven

In de volgende tabel worden de verschillende instellingen beschreven voor het importeren van foto's en video's.

Taak
Actie

De instellingen voor importeren kiezen voor het huidige apparaat of de huidige media

Controleer in de lijst Instellingen voor dat het huidige apparaat of de huidige media met foto's en video's is geselecteerd.

U kunt de instellingen wijzigen voor het importeren van foto's (en in sommige gevallen ook video's) uit camera's, draagbare apparaten, rechtstreeks uit flashgeheugenkaarten, scanners of gegevens-cd's of -dvd's. U kunt ervoor kiezen dezelfde instellingen te gebruiken of u kunt verschillende instellingen voor de verschillende apparaten en media gebruiken. Het apparaat dat u hebt aangesloten (of media die u hebt geplaatst voor gegevens-cd's of -dvd's) is standaard geselecteerd.

De map voor geïmporteerde foto's kiezen

Klik op de knop Bladeren naast Afbeeldingen importeren in, kies de hoofdmap voor uw geïmporteerde foto's en klik vervolgens op OK.

Zo kunt u een map kiezen die voor u het meest geschikt is om uw foto's geordend te houden. U kunt ervoor kiezen geïmporteerde foto's in de map Mijn afbeeldingen op te slaan (de standaardinstelling), in een andere map op uw computer of op een extern hardeschijfstation (als u er een aan uw computer hebt gekoppeld).

De map voor geïmporteerde video's kiezen

Klik op de knop Bladeren naast Video's importeren in, kies de hoofdmap voor uw geïmporteerde video's en klik vervolgens op OK.

Zo kunt u een map kiezen om videobestanden op te slaan die u uit een camera, flashgeheugenkaart of gegevens-cd of -dvd met videobestanden importeert. U kunt ervoor kiezen geïmporteerde video's in de map Mijn afbeeldingen op te slaan (de standaardinstelling), in een andere map op uw computer of op een extern hardeschijfstation.

Bepalen hoe mappen worden genoemd voor geïmporteerde foto's en video's

Klik op de lijst Mapnaam en klik vervolgens op een van de naamgevingsregels voor mappen.

U kunt opgeven hoe de map wordt genoemd met een combinatie van datum- en/of labelgegevens. Zo kunt u bepalen hoe u uw mappen wilt benoemen en ordenen.

De naamgevingsregels voor bestanden opgeven voor geïmporteerde foto's en video's

Klik op de lijst Bestandsnaam en klik vervolgens op een van de naamgevingsregels voor bestanden.

U kunt ervoor kiezen de geïmporteerde foto's en video's de huidige bestandsnamen te laten houden. Het kan echter moeilijk zijn als u een foto of video alleen op basis van de bestandsnaam moet vinden. Daarom kunt u ervoor kiezen de naam van elke groep met nieuwe foto's en video's te wijzigen, zodat elk bestand een naam krijgt die bestaat uit het label dat u invoert, gevolgd door een nummer.

Gevraagd worden om een label in te voeren bij het importeren van foto's en video's

Controleer dat het selectievakje Bij importeren om label vragen is ingeschakeld.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt u niet gevraagd om een label wanneer u foto's en video's importeert. Foto's en video's worden vervolgens zonder labels geïmporteerd. U kunt echter labels toevoegen nadat de foto's zijn geïmporteerd. Zie Foto's van labels voorzien zodat ze gemakkelijk zijn terug te vinden voor meer informatie.

Foto's en video's automatisch van het apparaat laten wissen nadat het importeren

Schakel het selectievakje Altijd wissen uit camera na importeren in.

Als de foto's en video's zijn geïmporteerd, worden ze automatisch gewist. Dit kan handig zijn om ruimte vrij te maken op uw flashgeheugenkaart, zodat u meer foto's kunt nemen of meer video's kunt opnemen. Het betekent echter ook dat uw foto's en video's van de geheugenkaart worden gewist na het importeren. Als het niet is gelukt de foto's en video's te importeren, worden ze niet van de geheugenkaart gewist.

Foto's automatisch laten draaien op uw computer

Laat het selectievakje Afbeeldingen bij importeren draaien ingeschakeld.

Als u de camera op zijn kant heeft gehouden toen u een foto nam, wordt de foto automatisch gedraaid zodat deze correct wordt weergegeven wanneer u de foto op uw pc bekijkt.

De foto's en video's weergeven in Windows Verkenner na het importeren

Laat het selectievakje Na importeren Windows Verkenner openen ingeschakeld.

Windows Verkenner wordt automatisch geopend en de zojuist geïmporteerde foto's en video's worden weergegeven.

De standaardinstellingen voor automatisch afspelen wijzigen

Klik op Standaardopties voor automatisch afspelen wijzigen en wijzig vervolgens de instellingen van Automatisch afspelen voor een apparaat zoals een camera of scanner, of media zoals gegevens-cd's of -dvd's.

Zie Instellingen voor Automatisch afspelen wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen voor Automatisch afspelen in verschillende apparaten of media.

De standaardinstellingen voor importeren herstellen

Klik op Standaardinstellingen herstellen.

Alle geselecteerde instellingen voor importeren worden weer ingesteld op de standaardinstellingen. Dit betreft instellingen die u voor een apparaat hebt gewijzigd, zoals een camera, scanner of gegevens-cd of -dvd.