Eigenschappen van een bestand wijzigen

Eigenschappen van bestanden geven details van een bestand aan, zoals de naam van de auteur, tags en de datum waarop het bestand de laatste keer is gewijzigd. Zie Foto's van labels voorzien zodat ze gemakkelijk zijn terug te vinden voor informatie over labels en hoe u deze gebruikt.)

Dankzij eigenschappen zijn uw bestanden eenvoudiger te vinden en organiseren. U kunt bijvoorbeeld naar een bestand zoeken op een van de eigenschappen. U kunt bestanden ook in bibliotheken ordenen op een eigenschap. Als u bijvoorbeeld door de documentbibliotheek bladert en de laatst gewijzigde bestanden als eerste wilt weergeven, kunt u de bestanden ordenen op de eigenschap Gewijzigd op.

Hier vindt u enkele manieren om nieuwe eigenschappen toe te voegen aan een bestand of bestaande eigenschappen te wijzigen:

Alles weergeven

Algemene eigenschappen toevoegen of wijzigen in het detailvenster

Het detailvenster bevindt zich onderaan het mapvenster en bevat de meest gebruikelijke eigenschappen van een bestand. In het detailvenster kunt u bestandseigenschappen toevoegen en wijzigen, zoals labels, naam van de auteur en classificatie. Ga als volgt te werk:

 1. Open de map met het bestand dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op het bestand (dubbelklik er niet op).

 2. Klik in het detailvenster onder aan het mapvenster naast de eigenschap die u wilt toevoegen of wijzigen, typ de nieuwe eigenschap of wijzig de eigenschap en klik opOpslaan.

  Afbeelding van labels in het detailvenster
  Een label toevoegen in het detailvenster

  Als u meerdere eigenschappen wilt toevoegen, scheidt u de eigenschappen met een puntkomma. Als u een bestand wilt classificeren met de classificatie-eigenschap, klikt u op het sterretje dat staat voor de classificatie die u wilt toevoegen.

  Tip

  • Als de eigenschap die u zoekt niet wordt weergegeven, kunt u het detailvenster vergroten om meer bestandseigenschappen weer te geven. Klik op de bovenrand van het detailvenster en sleep de bovenrand vervolgens naar boven.

Eigenschappen toevoegen of wijzigen die niet in het detailvenster worden weergegeven

Als de bestandseigenschap die u wilt toevoegen of wijzigen niet beschikbaar is in het detailvenster, kunt u het dialoogvenster Eigenschappen openen. In dit dialoogvenster is een volledige lijst met eigenschappen beschikbaar.

 1. Klik op de map met het bestand dat u wilt wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad Details.

 4. Klik in de lijst onder Waarde naast de eigenschap die u wilt toevoegen of wijzigen, typ een woord of woordenreeks en klik vervolgens op OK. (Als het gedeelte onder Waarde leeg is, klikt u op die locatie. Er verschijnt een vak.)

  Opmerking

  • Bepaalde eigenschappen kunnen niet worden toegevoegd of gewijzigd. In die gevallen wordt de weergave niet gewijzigd als u naast de waarde van de eigenschap klikt.

  Als u meerdere eigenschappen van hetzelfde type wilt toevoegen, scheidt u deze eigenschappen met een puntkomma. Als u een bestand wilt classificeren met de classificatie-eigenschap, klikt u op het sterretje dat staat voor de classificatie die u wilt toekennen.

  Afbeelding van het labelvak in het dialoogvenster Eigenschappen
  Labels toevoegen aan een bestand in het dialoogvenster Eigenschappen

Eigenschappen toevoegen of wijzigen als u een bestand opslaat

In veel gevallen kunt u ook eigenschappen wijzigen of aan een bestand toevoegen terwijl u het bestand maakt en opslaat, zodat u het bestand later niet opnieuw hoeft te zoeken om eigenschappen toe te voegen.

 1. Klik in het menu Bestand op Opslaan als in het programma waarmee u het bestand maakt of wijzigt.

 2. Typ in het dialoogvenster Opslaan als labels en andere eigenschappen in de daarvoor bestemde vakken.

  Afbeelding van het dialoogvenster Opslaan als
  Eigenschappen aan een bestand toevoegen vanuit het dialoogvenster Opslaan als
 3. Geef een naam op voor het bestand en klik op Opslaan.

Opmerking

 • U kunt niet in alle programma's eigenschappen toevoegen of wijzigen als u een bestand opslaat.

Eigenschappen van een bestand verwijderen

Als u een bestand met een andere persoon wilt delen, wilt u wellicht bepaalde bestandseigenschappen verwijderen, met name als deze persoonlijke gegevens bevatten. De eigenschap Auteur kan bijvoorbeeld de namen bevatten van mensen die aan een bestand hebben samengewerkt, en labels kunnen woorden of zinnen bevatten die niet voor andere personen bestemd zijn.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op het tabblad Details.

 3. Klik op Eigenschappen en persoonlijke informatie verwijderen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen:

  • Klik op Een kopie maken waaruit alle mogelijke eigenschappen zijn verwijderd en klik vervolgens op OK. Op deze manier wordt de oorspronkelijke versie van het bestand met alle eigenschappen behouden terwijl een kopie wordt gemaakt waaruit alle eigenschappen zijn verwijderd. U kunt deze kopie vervolgens delen.

  • Klik op De volgende eigenschappen uit dit bestand verwijderen, schakel de selectievakjes in voor de eigenschappen die u wilt verwijderen en klik vervolgens op OK. Op deze manier worden de geselecteerde eigenschappen definitief uit het bestand verwijderd, Er wordt geen kopie van het bestand gemaakt.

Opmerking

 • In het dialoogvenster Eigenschappen verwijderen kunt u alleen eigenschappen verwijderen die met Windows zijn toegevoegd. Als u eigenschappen hebt toegevoegd met een ander programma, moet u dat programma gebruiken om die eigenschappen te verwijderen.

Opmerkingen

 • Voor bepaalde bestandstypen kunt u geen bestandseigenschappen toevoegen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld geen bestandseigenschappen toevoegen aan TXT- en RTF-bestanden.

 • Welke eigenschappen beschikbaar zijn voor een bestand, is afhankelijk van het bestandstype. U kunt bijvoorbeeld wel een classificatie toekennen aan een muziekbestand, maar niet aan een tekstdocument.

 • Bepaalde bestandseigenschappen, zoals de lengte van een muziekbestand, kunnen niet worden gewijzigd.