Het classificatiesysteem wijzigen op basis waarvan de toegang tot spelletjes wordt beperkt

Als uw computer is verbonden met een domein, is Ouderlijk toezicht niet beschikbaar.

U kunt kiezen welk classificatiesysteem in Ouderlijk toezicht wordt gebruikt om de toegang tot spelletjes te beperken. Zie Spelclassificaties en inhoudsbeschrijvingen: veelgestelde vragen voor meer informatie over spelclassificaties.

  1. Open Ouderlijk toezicht door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, op Configuratiescherm en ten slotte op Ouderlijk toezicht voor elke gebruiker instellen onder Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  2. Klik op Systemen voor spelclassificaties in het linkerdeelvenster.

  3. Klik in de lijst met classificatiesystemen op het systeem dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.