Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, is er mogelijk iets aan de hand met de netwerkadapter. Probeer eerst de probleemoplosser voor netwerkadapters te gebruiken om veelvoorkomende problemen automatisch te zoeken en op te lossen:

 • Open de probleemoplosser Netwerkadapter door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm. Typ probleemoplosser in het zoekvak en klik vervolgens op Probleemoplossing. Klik op Alles weergeven en klik op Netwerkadapter.

Als het uitvoeren van de probleemoplosser voor netwerkadapters het probleem niet oplost, kunt u de volgende dingen proberen:

Alles weergeven

Controleren of de netwerkadapter is ingeschakeld

U schakelt de adapter als volgt in:

 1. Open Netwerkverbindingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ adapter in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkverbindingen weergeven onder Netwerkcentrum.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik vervolgens op Inschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

De netwerkadapter opnieuw instellen

U stelt de adapter als volgt in op de beginwaarden:

 1. Open Netwerkverbindingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ adapter in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkverbindingen weergeven onder Netwerkcentrum.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik vervolgens op Uitschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik vervolgens op Inschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

De adapter is nu ingesteld op de beginwaarden. Probeer opnieuw verbinding met het netwerk te maken of voer de probleemoplosser voor netwerken uit om te controleren of de netwerkadapter nu naar behoren werkt.

 • Open de probleemoplosser Netwerk door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak te klikken en vervolgens op Problemen oplossen te klikken.

Het stuurprogramma van de netwerkadapter updaten

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

Als u de netwerkadapter instelt op de beginwaarden en u nog steeds geen verbinding met het netwerk kunt maken, moet u het stuurprogramma van de adapter mogelijk bijwerken. (Door het stuurprogramma bij te werken kunt u problemen die het gevolg zijn van een ontbrekend of verouderd stuurprogramma oplossen.) Werk het stuurprogramma voor de netwerkadapter bij aan de hand van de volgende stappen:

 1. Open Apparaatbeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en vervolgens onder Systeem op Apparaatbeheer. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Dubbelklik op Netwerkadapters, klik met de rechtermuisknop op de bewuste adapter en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Klik op de tab Stuurprogramma en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken.

  Als Windows het stuurprogramma niet op de computer kan vinden en u geen verbinding met internet hebt, kunt u de fabrikant van de netwerkadapter of de computer vragen u een exemplaar van het stuurprogramma toe te sturen. Raadpleeg de informatie bij de netwerkadapter of de computer om te zien of er een schijf met de stuurprogramma's is meegeleverd.

Wanneer u het stuurprogramma eenmaal hebt bijgewerkt, probeert u opnieuw verbinding met het netwerk te maken of voert u de probleemoplosser voor netwerken uit om te controleren of de adapter is bijgewerkt.

 • Open de probleemoplosser Netwerk door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak te klikken en vervolgens op Problemen oplossen te klikken.

Als niets werkt, kunt u de adapter vervangen

Als u de netwerkadapter hebt ingesteld op de beginwaarden en de stuurprogramma's hebt bijgewerkt, maar er volgens de informatie in de probleemoplosser voor netwerken nog steeds een probleem is met de netwerkadapter, vervangt u de adapter. Koop een nieuwe netwerkadapter en installeer deze op de computer volgens de instructies van de fabrikant. U kunt ook een monteur inschakelen om de adapter te vervangen.

Een netwerkadapter uitschakelen of inschakelen

Als u een bepaalde netwerkadapter niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen (wat het eenvoudigst is) of verwijderen.

Een netwerkadapter uitschakelen

Als u een netwerkadapter uitschakelt, wordt deze niet meer gebruikt.

 1. Open Netwerkverbindingen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ adapter in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkverbindingen weergeven onder Netwerkcentrum.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de netwerkadapter en klik op Uitschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Een netwerkadapter verwijderen

Waarschuwing

 • Schakel de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Dit is heel belangrijk. Wanneer u een kaart in een computer installeert die nog op het stopcontact is aangesloten, kunt u een schok oplopen en uw kaart en computer kunnen worden beschadigd.

 1. Lees de informatie die bij de computer is geleverd om erachter te komen hoe u de computerbehuizing kunt openen. Als u de instructies niet meer hebt, zoekt u op de computerbehuizing de schroeven of klemmen (meestal op de achterkant) die u moet losmaken om de behuizing te kunnen openen.

 2. Na het openen van de behuizing aardt u zichzelf door de metalen behuizing aan te raken rondom de aansluiting van de voedingskabel. Dit beschermt u tegen elektrische schokken, en het beschermt de nieuwe kaart en bestaande computeronderdelen tegen statische elektriciteit.

 3. Lees de informatie die u de netwerkadapter hebt ontvangen. Als u de instructies niet meer hebt, zoekt u de netwerkadapter. Als u niet zeker weet welke kaart de netwerkadapter is, volgt u de draden van de netwerkkabel naar de achterzijde van de kaart en kijkt u in welke sleuf deze kaart zich bevindt.

 4. Koppel eventuele kabels van de achterkant van de netwerkadapter los en verwijder eventuele schroeven of haken waarmee de netwerkadapter op zijn plaats wordt gehouden.

 5. Trek de netwerkadapter voorzichtig recht uit de sleuf. Zorg ervoor dat de adapter niet buigt of draait wanneer u deze verwijdert.

 6. Als u geen nieuwe netwerkadapter installeert, bevestigt u het dekplaatje op de sleuf (indien beschikbaar) en bevestigt u de schroef of haak opnieuw. Sluit vervolgens de computerbehuizing en plaats alle schroeven terug die u hebt verwijderd om de computer te openen.