Spelclassificaties en inhoudsbeschrijvingen: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over spelclassificaties en inhoudsbeschrijvingen.

Alles weergeven

Wat zijn spelclassificaties?

Spelclassificaties worden opgesteld door een keuringsraad voor computerspelletjes, een organisatie die is belast met het formuleren van richtlijnen voor de inhoud van videospelletjes in verschillende regio's en landen. Met een spelclassificatie wordt doorgaans aan elk spelletje een leeftijdsclassificatie toegewezen. De raad onderzoekt tevens de inhoud van elk spelletje en voegt inhoudsbeschrijvingen toe aan de classificatie. De classificaties en inhoudsbeschrijvingen hebben veel weg van de systemen die worden gehanteerd om de inhoud van films te classificeren en beschrijven.

Wat zijn leeftijdsclassificaties?

Met leeftijdsclassificaties wordt aangegeven voor welke leeftijdsgroepen de inhoud geschikt is, bijvoorbeeld voor jonge kinderen, tieners of volwassenen.

Wat zijn inhoudsbeschrijvingen?

Er zijn talloze inhoudsbeschrijvingen. Deze worden in de regel gebruikt om inhoud aan te geven die volgens sommige mensen niet geschikt is voor kinderen. Als een spelletje is voorzien van de inhoudsbeschrijving Geweld, geeft dat aan dat het spelletje een vorm van geweld bevat. Lees de lijst zorgvuldig door voordat u bepaalde inhoud blokkeert.

Houd in gedachten dat het detailniveau van de inhoud van spel tot spel kan variëren. Een spel met de beschrijving Bloed en geweld kan erop wijzen dat het spelletje gedetailleerde en realistische beelden van gruwelijke handelingen bevat, maar kan ook betekenen dat er ergens vanuit de verte een beetje rood te zien is. Het is raadzaam zoveel mogelijk informatie over de afzonderlijke spelletjes te vergaren voordat u besluit deze te blokkeren.

Hoe kom ik achter de classificatie en de inhoudsbeschrijvingen van een spelletje?

Als het spelletje op de computer geïnstalleerd is, kunt u de classificatie en de inhoudsbeschrijvingen controleren in de map Ontspanning.

  1. U kunt de map Onspanning als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ spellen in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Spelverkenner.

  2. Selecteer het spelletje in de lijst.

  3. De classificatie en de inhoudsbeschrijvingen verschijnen op het tabblad Restricties rechts in het venster.

Opmerking

  • Als u de verpakking van het spelletje nog hebt, vindt u de classificatie van het spelletje op de voorzijde en de inhoudsbeschrijvingen op de achterzijde van de doos.

Wat betekent de tekst 'content may change during online play'?

Deze waarschuwing betekent dat het spelletje zich afspeelt in een virtuele onlineomgeving waarvan het uiterlijk en de mogelijkheden tijdens het spelletje worden beïnvloed door de deelnemers. Bij onlinespellen kunnen de deelnemers het spel op tal van manieren beïnvloeden. De fabrikanten van spelletjes kunnen dus niet voorkomen dat bepaalde klanten manieren uitvinden om inhoud aan het spelletje toe te voegen die bepaalde mensen aanstootgevend vinden.

Aangezien de wijzigingen die de deelnemers bedenken van spel tot spel variëren, geeft deze waarschuwing doorgaans aan dat u zelf onderzoek naar het spelletje moet doen. Breng een bezoek aan de website van de fabrikant van het spelletje en probeer zoveel mogelijk over spelletje te lezen in onafhankelijke publicaties, zoals tijdschriften en websites, die aandacht aan spelletjes schenken.