Groepsbeleidsbeheer voor IT-professionals

In dit onderwerp vindt u informatie over veelgebruikte taken en hulpprogramma's voor beheer en probleemoplossing die betrekking hebben op groepsbeleid.

Handige hulpprogramma's

In dit gedeelte worden de hulpprogramma's en downloads beschreven die zijn gekoppeld aan deze versie van Windows, en die u van de Microsoft-website kunt downloaden om het groepsbeleid te configureren en te beheren.

Lokale groepsbeleidseditor

De lokale groepsbeleidseditor is een MMC-module (Microsoft Management Console) die u kunt gebruiken om groepsbeleidsobjecten (GPO's) te bewerken. De editor voor lokaal groepsbeleid en de resulterende verzameling beleidsregels zijn beschikbaar in Windows Server 2008 R2 en Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate en Windows 7 Enterprise. Zie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (pagina mogelijk in het Engels) voor meer informatie.

Deze MMC-module bevindt zich op de volgende locatie: %windir%\System32\gpedit.msc

Om de lokale groepsbeleidseditor te openen klikt u op Start en op Uitvoeren. Typ vervolgens gpedit.msc.

Console Groepsbeleidsbeheer

Installeer de Console groepsbeleidsbeheer (GPMC) om het groepsbeleid voor een domein in een gehele onderneming te kunnen beheren. De GPMC bestaat uit een MMC-module en een verzameling op scripts gebaseerde interfaces voor het beheer van Groepsbeleid. De GPMC is onderdeel van de Beheerhulpprogramma's voor externe servers (RSAT), die u kunt downloaden van http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130862 (pagina mogelijk in het Engels).

Met RSAT kunnen IT-beheerders functies en onderdelen Windows Server 2008 R2 extern vanaf een computer met Windows 7 beheren. RSAT ondersteunt het externe beheer van computers met een geïnstalleerde Server Core of de volledige installatie van Windows Server 2008 R2.

Belangrijk

  • Bij het installeren van RSAT wordt de GPMC niet automatisch geïnstalleerd. U installeert de GPMC nadat u RSAT hebt geïnstalleerd, door te klikken op Programma's in het Configuratiescherm, te klikken op Windows-onderdelen in- of uitschakelen, achtereenvolgens Externe-serverbeheerprogramma's en Beheerprogramma's voor onderdelen uit te vouwen en de selectievakjes Beheerprogramma's voor onderdelen en Hulpprogramma's voor Groepsbeleidsbeheer in te schakelen. Mogelijk moet u MMC met meer bevoegdheden uitvoeren, zelfs als uw account deel uitmaakt van de groep Administrators. Klik op Start, op Alle programma's en op Bureau-accessoires om MMC te openen met meer bevoegdheden. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en wijs Als administrator uitvoeren aan. Als er een beveiligingsbericht wordt weergegeven waarin uw toestemming wordt gevraagd om dit programma uit te voeren, klikt u op Toestaan. Typ mmc.exe in het opdrachtpromptvenster om MMC te starten. Klik in de consolestructuur van MMC op Bestand en klik op Module toevoegen/verwijderen. Selecteer Groepsbeleidsobjecteditor en klik op Toevoegen.

De Groepsbeleid-cmdlets van Windows PowerShell

Windows PowerShell is een Windows-opdrachtregelshell en scripttaal waarmee u veel van dezelfde taken kunt automatiseren die u uitvoert in de gebruikersinterface met de Console groepsbeleidsbeheer. Om u te helpen bij deze taken worden in Groepsbeleid meer dan 25 cmdlets meegeleverd. Elke cmdlet is een eenvoudig opdrachtregelprogramma met één functie.

U kunt met de Groepsbeleids-cmdlets de volgende taken uitvoeren voor groepsbeleidsobjecten die op een domein zijn gebaseerd:

  • Groepsbeleidsobjecten bijhouden: Groepsbeleidsobjecten maken, verwijderen, importeren en opslaan als back-up

  • Groepsbeleidsobjecten koppelen aan Active Directory®-containers: Groepsbeleidskoppelingen maken, bijwerken en verwijderen

  • Overnamevlaggen en machtigingen instellen voor Active Directory-organisatie-eenheden en -domeinen

  • Op het register gebaseerde beleidsinstellingen en registerinstellingen voor groepsbeleidsvoorkeuren configureren: Bijwerken, ophalen en verwijderen

  • Starter GPO's maken en bewerken

Als u de Windows PowerShell Groepsbeleid-cmdlets wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd op een domeincontroller of op een lidserver waarop de Console groepsbeleidsbeheer is geïnstalleerd, of waarop Windows 7 wordt uitgevoerd met Beheerhulpprogramma's voor externe servers. RSAT bevat de GPMC en de cmdlets van die GPMC.

Gebruik tevens de opdracht Import-Module grouppolicy om de module Groepsbeleid te importeren voordat u de cmdlets gebruikt, aan het begin van elk script dat de cmdlets gebruikt en aan het begin van elke Windows PowerShell-sessie.

U kunt de cmdlets GPRegistryValue gebruiken om beleidsinstellingen op basis van het register en de cmdlets GPPrefRegistryValue om registervoorkeursonderdelen te wijzigen. Zie de Naslaginformatie over groepsbeleidsinstellingen (pagina mogelijk in het Engels) voor informatie over de registersleutels die zijn gekoppeld aan op het register gebaseerde beleidsinstellingen. Dit is een downloadbaar werkblad.

Opmerking

  • Zie voor meer informatie over de Groepsbeleids-cmdlets de cmdlets Get-Help<cmdlet-name> en Get-Help<cmdlet_name>-detailed om eenvoudige en gedetailleerde Help weer te geven.

Distributie

Raadpleeg de volgende bronnen op de Microsoft-website voor meer informatie over de distributie van groepsbeleid: