Hoe voorkom ik dat een bestand wordt gesynchroniseerd met een apparaat in Windows Media Player?

Als uw apparaat automatisch wordt gesynchroniseerd met Windows Media Player en u een bepaald bestand niet wilt synchroniseren, kunt u dat bestand overslaan. U kunt bestanden op verschillende manieren overslaan: het bestand verwijderen van het apparaat, het bestand verwijderen uit een afspeellijst die automatisch wordt gesynchroniseerd met het apparaat en een bestand dat een fout bevat verwijderen.

 • Het bestand verwijderen van het apparaat

  Als u een bestand verwijdert van het apparaat terwijl dat bestand voorkomt in een afspeellijst die met het apparaat wordt gesynchroniseerd, wordt dat bestand overgeslagen als u het apparaat de volgende keer synchroniseert met Windows Media Player.

  Als u het bestand later weer automatisch wilt synchroniseren met het apparaat, sleept u het bestand vanuit het detailvenster naar de Synchronisatielijst in het lijstvenster en klikt u op Synchronisatie starten.

 • Het bestand verwijderen uit een afspeellijst die automatisch wordt gesynchroniseerd met uw apparaat

  Ga als volgt te werk om de inhoud weer te geven van afspeellijsten die automatisch met uw apparaat worden gesynchroniseerd:

  1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
   Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
  2. Klik in de mediabibliotheek op het tabblad Synchroniseren, klik op de knop SynchronisatieoptiesAfbeelding van de knop Synchronisatieopties en klik op Synchronisatie instellen.
  3. Klik in het dialoogvenster Apparaat instellen op de afspeellijst die u wilt weergeven in de lijst Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd:.

 • Een bestand met een fout verwijderen

  Als een bestand niet kan worden gesynchroniseerd als gevolg van een fout, kunt u proberen het probleem op te lossen, zodat het bestand wel kan worden gesynchroniseerd. U kunt ook voorkomen dat opnieuw wordt geprobeerd het bestand te synchroniseren in Media Player door te klikken op de knop FoutAfbeelding van de knop Fout (die naast het bestand in de lijst Synchronisatiestatus in het detailvenster wordt weergegeven) en vervolgens op Dit bestand bij elke synchronisatie overslaan te klikken. U kunt ook alle overige bestanden met dezelfde fout overslaan door op Alle bestanden met deze fout bij elke synchronisatie overslaan te klikken.

  Klik op de statusbalk op het tabblad Synchroniseren in het lijstvenster om de lijst Synchronisatiestatus in het detailvenster weer te geven.