Internet Explorer-invoegtoepassingen: veelgestelde vragen

Invoegtoepassingen voor webbrowsers voegen voorzieningen (bijvoorbeeld extra werkbalken, muisaanwijzers met animatie, tikkers en pop-upblokkeringen) aan uw webbrowser toe.

Alles weergeven

Waar komen invoegtoepassingen vandaan?

Veel invoegtoepassingen zijn afkomstig van internet en doorgaans moet u toestemming geven voordat ze naar uw computer worden gedownload. Sommige invoegtoepassingen worden echter gedownload zonder dat u het weet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de invoegtoepassing onderdeel uitmaakte van een andere programma dat u hebt geïnstalleerd. Sommige invoegtoepassingen worden geïnstalleerd met Microsoft Windows.

Hoe kan ik zien welke invoegtoepassingen zijn geïnstalleerd?

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik onder Typen invoegtoepassingen op Werkbalken en extensies.

 4. Onder Weergeven kunt u een van de volgende weergaven voor invoegtoepassingen selecteren:

  • Klik op Alle invoegtoepassingen als u een volledig overzicht wilt weergeven van de invoegtoepassingen op uw computer.

  • Klik op Momenteel geladen invoegtoepassingen als u alleen de invoegtoepassingen wilt weergeven die benodigd zijn voor de huidige webpagina of een webpagina die u onlangs hebt bekeken.

  • Klik op Uitvoeren zonder toestemming als u invoegtoepassingen wilt weergeven die vooraf zijn goedgekeurd door Microsoft, de computerfabrikant of een internetprovider.

  • Klik op Gedownloade besturingselementen als u alleen 32 bits ActiveX-besturingselementen wilt weergeven.

 5. Klik op Sluiten als u klaar bent.

Waarom krijg ik het bericht dat er geen invoegtoepassingen actief zijn wanneer ik Internet Explorer start?

Dit bericht wordt weergegeven als Internet Explorer wordt geopend terwijl de invoegtoepassingen zijn uitgeschakeld. Als u Internet Explorer normaal wilt openen (met de invoegtoepassingen ingeschakeld), klikt u in het menu Start op Internet Explorer en niet op Internet Explorer (geen invoegtoepassingen).

Dit overzicht bevat verschillende invoegtoepassingen die ik niet heb geïnstalleerd. Hoe zijn deze op mijn computer gekomen?

Sommige invoegtoepassingen zijn vooraf goedgekeurd en zijn al vanaf het begin op uw computer geïnstalleerd. Alle vooraf goedgekeurde invoegtoepassingen zijn gecontroleerd en hebben een digitale handtekening. Vooraf goedgekeurde invoegtoepassingen kunnen afkomstig zijn van Microsoft, uw computerfabrikant, uw internetprovider (als u een persoonlijke merkversie van Internet Explorer gebruikt) of uw netwerkbeheerder. Als u alle vooraf goedgekeurde invoegtoepassingen op uw computer wilt zien, gaat u als volgt te werk:

Alle vooraf goedgekeurde invoegtoepassingen weergeven

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik onder Weergeven op Uitvoeren zonder toestemming.

 4. U ziet nu een lijst met alle vooraf goedgekeurde invoegtoepassingen. Klik op Sluiten als u klaar bent.

Opmerkingen

 • Sommige invoegtoepassingen zijn voorzien van een digitale handtekening. Dit wil zeggen dat het bestand een speciaal versleutelde code bevat aan de hand waarvan de uitgever kan worden herkend. Als de aanduiding (Niet geverifieerd) wordt weergegeven in de kolom Uitgever, is de invoegtoepassing zelf niet digitaal ondertekend.

 • Als uw systeem zich in een domein bevindt, kan het zijn dat de netwerkbeheerder bepaalde invoegtoepassingen heeft uitgeschakeld. In dat geval wordt de invoegtoepassing niet in de lijst met invoegtoepassingen weergegeven of kunt u deze niet inschakelen. Als u de invoegtoepassing wilt gebruiken, moet de systeembeheerder deze inschakelen.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat een invoegtoepassing problemen veroorzaakt?

Invoegtoepassingen kunnen gewoonlijk zonder problemen worden gebruikt, maar soms leiden zij ertoe dat Internet Explorer onverwacht wordt afgesloten. Dit kan gebeuren als de invoegtoepassing een programmeerfout bevat of is gemaakt voor een eerdere versie van Internet Explorer.

U kunt het volgende doen:

 • De invoegtoepassing uitschakelen. Als een invoegtoepassing herhaaldelijk voor problemen zorgt, kunt u de invoegtoepassing uitschakelen via Invoegtoepassingen beheren.

 • Het probleem melden. Wanneer hierom wordt gevraagd, kunt u het probleem melden aan Microsoft. Dit gebeurt volledig anoniem en u hoeft alleen maar uw toestemming te geven. Deze rapporten worden gebruikt om onze producten te verbeteren en om andere bedrijven aan te moedigen hun producten bij te werken en te verbeteren.

Kan ik invoegtoepassingen of ActiveX-besturingselementen verwijderen?

U kunt alleen ActiveX-besturingselementen verwijderen die u hebt gedownload en geïnstalleerd. U kunt geen vooraf geïnstalleerde ActiveX-besturingselementen of enig type invoegtoepassing verwijderen, maar u kunt deze wel uitschakelen. Als u een ActiveX-besturingselement wilt verwijderen dat u hebt geïnstalleerd, gebruikt u Invoegtoepassingen beheren. Als de invoegtoepassing niet kan worden verwijderd in Invoegtoepassingen beheren, kunt u deze mogelijk verwijderen via het configuratiescherm.

Door u geïnstalleerde ActiveX-besturingselementen verwijderen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik onder Weergeven op Gedownloade besturingselementen om alle ActiveX-besturingselementen weer te geven.

 4. Klik op het ActiveX-besturingselement dat wilt verwijderen en klik op Meer informatie.

 5. Klik op Verwijderen in het dialoogvenster Meer informatie Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging..

 6. Herhaal stap 4 en 5 voor elk besturingselement dat u wilt verwijderen. Klik op Sluiten als u klaar bent.

Hoe kan ik een invoegtoepassing voor de browser uitschakelen?

Bedenk voordat u een invoegtoepassing voor de webbrowser uitschakelt dat sommige webpagina's, of Internet Explorer, mogelijk niet correct worden weergegeven als een invoegtoepassing is uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen een invoegtoepassing alleen uit te schakelen als deze ertoe leidt dat Internet Explorer herhaaldelijk wordt afgesloten.

Invoegtoepassingen permanent uitschakelen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik onder Weergeven op Alle invoegtoepassingen.

 4. Klik op de invoegtoepassing die u wilt uitschakelen en klik op Uitschakelen.

 5. Herhaal stap 4 voor elke invoegtoepassing die u wilt uitschakelen. Klik op Sluiten als u klaar bent.

Voer de volgende stappen uit om Internet Explorer uit te voeren met alle invoegtoepassingen tijdelijk uitgeschakeld. Invoegtoepassingen blijven uitgeschakeld totdat u Internet Explorer opnieuw in de normale modus opstart. Als u invoegtoepassingen permanent wilt uitschakelen, voert u de stappen in het bovenstaande gedeelte uit.

Alle invoegtoepassingen tijdelijk uitschakelen

 • Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, kies Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset en klik vervolgens op Internet Explorer (zonder invoegtoepassingen).

Hoe kan ik een invoegtoepassing voor de browser weer inschakelen?

Mogelijk wilt u dit doen als u een invoegtoepassing hebt uitgeschakeld maar een site wilt bekijken waarvoor deze invoegtoepassing is vereist of als het uitschakelen van de invoegtoepassing tot algemene weergaveproblemen met webpagina's of Internet Explorer leidde.

Een invoegtoepassing opnieuw inschakelen

 1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Invoegtoepassingen beheren.

 3. Klik onder Weergeven op Alle invoegtoepassingen.

 4. Klik op de invoegtoepassing die u wilt inschakelen en klik vervolgens op Inschakelen.

 5. Herhaal stap 4 voor elke invoegtoepassing die u wilt inschakelen. Klik op Sluiten als u klaar bent.