Sneltoetsen zijn combinaties van twee of meer toetsen waarmee een taak kan worden uitgevoerd waarvoor anders een muis of ander aanwijsapparaat nodig zou zijn geweest. Met behulp van sneltoetsen kunt u gemakkelijker communiceren met uw computer, zodat u sneller met Windows en andere programma's kunt werken.

De meeste programma's beschikken ook over sneltoetsen waarmee u eenvoudiger met menu's en andere opdrachten kunt werken. Sneltoetsen worden in menu's van programma's weergegeven. Als een letter in een menu is onderstreept, kunt u op de Alt-toets in combinatie met de onderstreepte letter drukken. Dit heeft hetzelfde effect als klikken op de menuopdracht.

Als u in sommige programma's, zoals Paint en WordPad, op de Alt-toets drukt, worden bij de opdrachten de toetsen weergegeven waarop u moet drukken als u de opdracht wilt uitvoeren.

U kunt ook nieuwe sneltoetsen maken om programma's te openen. Zie Sneltoetsen maken om programma's te openen voor meer informatie.

Alles weergeven

Sneltoetsen voor toegankelijkheidsfuncties

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u in staat stellen gemakkelijker met de computer te werken.

Toets Taak
Toets

Shift-rechts acht seconden ingedrukt houden

Taak

Filtertoetsen in- en uitschakelen

Toets

Alt-links + Shift-links + PrtScn (Print Screen)

Taak

Hoog contrast in- of uitschakelen

Toets

Alt-links + Shift-links + Num Lock

Taak

Muistoetsen in- of uitschakelen

Toets

Shift vijf keer indrukken

Taak

Plaktoetsen in- of uitschakelen

Toets

Num Lock vijf seconden ingedrukt houden

Taak

Wisseltoetsen in- of uitschakelen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +U
Taak

Toegankelijkheidscentrum openen

Algemene sneltoetsen

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen.

Toets Bewerking
Toets

F1

Bewerking

Help-informatie weergeven

Toets

Ctrl+C (of Ctrl+Insert)

Bewerking

Het geselecteerde item kopiëren

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Het geselecteerde item knippen

Toets

Ctrl+V (of Shift+Insert)

Bewerking

Het geselecteerde item plakken

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een actie ongedaan maken

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een actie opnieuw uitvoeren

Toets

Delete (of Ctrl+D)

Bewerking

Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen

Toets

Shift+Delete

Bewerking

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen

Toets

F2

Bewerking

De naam van het geselecteerde item wijzigen

Toets

Ctrl+Pijl-rechts

Bewerking

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-links

Bewerking

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-omlaag

Bewerking

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-omhoog

Bewerking

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Toets

Ctrl+Shift met een pijltoets

Bewerking

Een tekstblok selecteren

Toets

Shift met een pijltoets

Bewerking

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Toets

Ctrl met een pijltoets+Spatiebalk

Bewerking

Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Alle items in een document of venster selecteren

Toets

F3

Bewerking

Een bestand of map zoeken

Toets

Alt+Enter

Bewerking

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven

Toets

Alt+F4

Bewerking

Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten

Toets

Alt+Spatiebalk

Bewerking

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Toets

Ctrl+F4

Bewerking

Het actieve document sluiten (in programma's waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)

Toets

Alt+Tab

Bewerking

Schakelen tussen geopende items

Toets

Ctrl+Alt+Tab

Bewerking

Schakelen tussen geopende items met de pijltoetsen

Toets

Ctrl+Muiswiel

Bewerking

De grootte van pictogrammen op het bureaublad wijzigen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Tab
Bewerking

Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D

Toets
Ctrl+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Tab
Bewerking

Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D

Toets

Alt+Esc

Bewerking

Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend

Toets

F6

Bewerking

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

Toets

F4

Bewerking

De lijst van de adresbalk weergeven in Windows Verkenner

Toets

Shift+F10

Bewerking

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Toets

Ctrl+Esc

Bewerking

Het menu Start openen

Toets

Alt+onderstreepte letter

Bewerking

Het desbetreffende menu weergeven

Toets

Alt+onderstreepte letter

Bewerking

De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter) uitvoeren

Toets

F10

Bewerking

De menubalk in het actieve programma activeren

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen

Toets

Pijl-links

Bewerking

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten

Toets

F5 (of Ctrl+R)

Bewerking

Het actieve venster vernieuwen

Toets

Alt+Pijl-omhoog

Bewerking

De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Windows Verkenner

Toets

Esc

Bewerking

De huidige taak annuleren

Toets

Ctrl+Shift+Esc

Bewerking

Taakbeheer openen

Toets

Shift wannner u een cd plaatst

Bewerking

Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart

Toets

Alt (links)+Shift

Bewerking

De invoertaal wijzigen wanneer er meerdere invoertalen zijn ingeschakeld

Toets

Ctrl+Shift

Bewerking

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toesenbordindelingen zijn ingeschakeld

Toets

Ctrl (links of rechts)+Shift

Bewerking

De leesrichting wijzigen van tekst in talen die van rechts naar links worden gelezen

Sneltoetsen voor dialoogvensters

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u in dialoogvensters kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+Tab

Bewerking

Naar het volgende tabblad gaan

Toets

Ctrl+Shift+Tab

Bewerking

Naar het vorige tabblad gaan

Toets

Tab

Bewerking

Naar de volgende optie gaan

Toets

Shift+Tab

Bewerking

Naar de vorige optie gaan

Toets

Alt+onderstreepte letter

Bewerking

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat

Toets

Enter

Bewerking

In plaats van met de muis te klikken kunt u op deze toets drukken om de meeste geselecteerde opdrachten uit te voeren

Toets

Spatiebalk

Bewerking

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is

Toets

Pijltoetsen

Bewerking

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat

Toets

F1

Bewerking

Help-informatie weergeven

Toets

F4

Bewerking

De items in de actieve lijst weergeven

Toets

Backspace

Bewerking

De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen

Sneltoetsen met Windows-logotoets

De volgende tabel bevat sneltoetsen waarbij de toets met de Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo wordt gebruikt.
Toets Bewerking
Toets
Windows -logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo
Bewerking

Het menu Start openen of sluiten

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Pause
Bewerking

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +D
Bewerking

Het bureaublad weergeven

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +M
Bewerking

Alle vensters minimaliseren

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Shift+M
Bewerking

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters herstellen en de vensters op het bureaublad weergeven

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +E
Bewerking

Computer openen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +F
Bewerking

Een bestand of map zoeken

Toets
Ctrl+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +F
Bewerking

Computers zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +L
Bewerking

De computer vergrendelen of naar een andere gebruiker overschakelen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +R
Bewerking

Het dialoogvenster Uitvoeren openen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +T
Bewerking

Bladeren door de programma's op de taakbalk

Toets
Windows logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo+getal
Bewerking

Het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als het programma al wordt uitgevoerd, schakelt u naar dat programma over.

Toets
Shift+Windows-logotoetsAfbeelding van de toets met het Windows-logo+getal
Bewerking

Een nieuw exemplaar van het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Ctrl+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo+getal
Bewerking

Overschakelen naar het laatste actieve venster van het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Alt+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo+getal
Bewerking

De Jump List openen van het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Tab
Bewerking

Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D

Toets
Ctrl+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Tab
Bewerking

Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D

Toets
Ctrl+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +B
Bewerking

Overschakelen naar het programma dat een bericht heeft weergegeven in het systeemvak

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Spatiebalk
Bewerking

Voorbeeld van het bureaublad weergeven

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Pijl-omhoog
Bewerking

Het venster maximaliseren

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Pijl-links
Bewerking

Het venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Pijl-rechts
Bewerking

Het venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Pijl-omlaag
Bewerking

Het venster minimaliseren

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Home
Bewerking

Alles behalve het actieve venster minimaliseren

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Shift+Pijl-omhoog
Bewerking

Het venster uitrekken tot de boven- en de onderkant van het scherm

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Shift+Pijl-links of Pijl-rechts
Bewerking

Een venster van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +P
Bewerking

Een presentatieweergavemodus kiezen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +G
Bewerking

Door gadgets bladeren

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +U
Bewerking

Toegankelijkheidscentrum openen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +X
Bewerking

Windows Mobiliteitscentrum openen

Sneltoetsen voor Windows Verkenner

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met vensters en mappen in Windows Verkenner kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuw venster openen

Toets

Ctrl+W

Bewerking

Het huidige venster sluiten

Toets

Ctrl+Shift+N

Bewerking

Een nieuwe map maken

Toets

End

Bewerking

De onderkant van het actieve venster weergeven

Toets

Startpagina

Bewerking

De bovenkant van het actieve venster weergeven

Toets

F11

Bewerking

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

Toets

Ctrl+Punt (.)

Bewerking

Een afbeelding rechtsom draaien

Toets

Ctrl+Komma (,)

Bewerking

Een afbeelding linksom draaien

Toets

Num Lock+Sterretje (*) op numeriek toetsenblok

Bewerking

Alle submappen van de geselecteerde map weergeven

Toets

Num Lock+Plusteken (+) op numeriek toetsenblok

Bewerking

De inhoud van de geselecteerde map weergeven

Toets

Num Lock+Minteken (+) op numeriek toetsenblok

Bewerking

De geselecteerde map samenvouwen

Toets

Pijl-links

Bewerking

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de bovenliggende map selecteren

Toets

Alt+Enter

Bewerking

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen

Toets

Alt+P

Bewerking

Het voorbeeldvenster weergeven

Toets

Alt+Pijl-links

Bewerking

De vorige map weergeven

Toets

Backspace

Bewerking

De vorige map weergeven

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren

Toets

Alt+Pijl-rechts

Bewerking

De volgende map weergeven

Toets

Alt+Pijl-omhoog

Bewerking

De bovenliggende map weergeven

Toets

Ctrl+Shift+E

Bewerking

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven

Toets

Ctrl+Muiswiel

Bewerking

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen

Toets

Alt+D

Bewerking

De adresbalk selecteren

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Het vak Zoeken selecteren

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Het vak Zoeken selecteren

Sneltoetsen voor de taakbalk

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u voor het werken met items op de taakbalk kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Shift+Klik op een taakbalkknop

Bewerking

Een programma openen of snel nog een exemplaar van een programma openen

Toets

Shift+Klik op een taakbalkknop

Bewerking

Een programma openen als beheerder

Toets

Shift+Klik met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Bewerking

Het menuvenster voor het programma weergeven

Toets

Shift+Klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Bewerking

Het menuvenster voor de groep weergeven

Toets

Ctrl+Klik op een gegroepeerde taakbalkknop

Bewerking

Door de vensters van een groep bladeren

Sneltoetsen voor Vergrootglas

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Vergrootglas kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo+ Plusteken (+) of Minteken (-)
Bewerking

In- of uitzoomen

Toets

Ctrl+Alt+Spatiebalk

Bewerking

Een voorbeeld van het bureaublad weergeven in de modus Volledig scherm

Toets

Ctrl+Alt+F

Bewerking

Overschakelen naar de modus Volledig scherm

Toets

Ctrl+Alt+L

Bewerking

Overschakelen maar de lensmodus

Toets

Ctrl+Alt+D

Bewerking

Overschakelen naar de vergrendelde modus

Toets

Ctrl+Alt+I

Bewerking

Negatiefbeeld

Toets

Ctrl+Alt+Pijltoetsen

Bewerking

Schuiven in de richting van de pijlen

Toets

Ctrl+Alt+R

Bewerking

Het formaat van de lens wijzigen

Toets
Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Esc
Bewerking

Vergrootglas afsluiten

Sneltoetsen voor Verbinding met extern bureaublad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Verbinding met extern bureaublad kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Alt+Page Up

Bewerking

Van links naar rechts tussen programma's verplaatsen

Toets

Alt+Page Down

Bewerking

Van rechts naar links tussen programma's verplaatsen

Toets

Alt+Insert

Bewerking

De programma's doorlopen in de volgorde waarin deze zijn gestart

Toets

Alt+Home

Bewerking

Het menu Start weergeven

Toets

Ctrl+Alt+Break

Bewerking

Schakelen tussen een venster en volledig scherm

Toets

Ctrl+Alt+End

Bewerking

Het dialoogvenster Windows-beveiliging weergeven

Toets

Alt+Delete

Bewerking

Het systeemmenu weergeven

Toets

Ctrl+Alt+Minteken (-) op het numerieke toetsenblok

Bewerking

Een momentopname van het actieve venster in de client op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Alt+PrtScn op een lokale computer)

Toets

Ctrl+Alt+Plusteken (+) op het numerieke toetsenblok

Bewerking

Een momentopname van het gehele clientvenstergebied op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op PrtScn op een lokale computer)

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-rechts

Bewerking

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host)programma.

Toets

Ctrl+Alt+Pijl-links

Bewerking

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host)programma.

Opmerking

  • Ctrl+Alt+Break en Ctrl+Alt+End zijn in alle Extern bureaublad-sessies beschikbaar, zelfs wanneer u op de externe computer hebt ingesteld dat Windows-sneltoetsen moeten worden herkend.

Sneltoetsen voor Paint

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Paint kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuwe afbeelding maken

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een bestaande afbeelding openen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen in een afbeelding opslaan

Toets

F12

Bewerking

De afbeelding als een nieuw bestand opslaan

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een afbeelding afdrukken

Toets

Alt+F4

Bewerking

Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een wijziging ongedaan maken

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Toets

Ctrl+A

Bewerking

De hele afbeelding selecteren

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Een selectie knippen

Toets

Ctrl+C

Bewerking

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Toets

Ctrl+V

Bewerking

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Toets

Pijl-rechts

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen

Toets

Pijl-links

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen

Toets

Pijl-omlaag

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen

Toets

Pijl-omhoog

Bewerking

De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen

Toets

Esc

Bewerking

Een selectie annuleren

Toets

Verwijderen

Bewerking

Een selectie verwijderen

Toets

Ctrl+B

Bewerking

Geselecteerde tekst vet opmaken

Toets

Ctrl+Plusteken

Bewerking

De breedte van een kwast, lijn of vorm met één pixel vergroten

Toets

Ctrl+Minteken

Bewerking

De breedte van een kwast, lijn of vorm met één pixel verkleinen

Toets

Ctrl+I

Bewerking

De geselecteerde tekst cursief opmaken

Toets

Ctrl+U

Bewerking

De geselecteerde tekst onderstrepen

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Het dialoogvenster Eigenschappen openen

Toets

Ctrl+W

Bewerking

Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen

Toets

Ctrl+Page Up

Bewerking

Inzoomen

Toets

Ctrl+Page Down

Bewerking

Uitzoomen

Toets

F11

Bewerking

Een afbeelding op het volledige scherm weergeven

Toets

Ctrl+R

Bewerking

De liniaal weergeven of verbergen

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Rasterlijnen weergeven of verbergen

Toets

F10 of Alt

Bewerking

Sneltoetsen weergeven

Toets

Shift+F10

Bewerking

Het huidige snelmenu weergeven

Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van Paint openen

Sneltoetsen voor WordPad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met WordPad kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuw document maken

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een bestaand document openen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen in een document opslaan

Toets

F12

Bewerking

Het document als een nieuw bestand opslaan

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een document afdrukken

Toets

Alt+F4

Bewerking

WordPad sluiten

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een wijziging ongedaan maken

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Het hele document selecteren

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Een selectie knippen

Toets

Ctrl+C

Bewerking

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Toets

Ctrl+V

Bewerking

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Toets

Ctrl+B

Bewerking

Geselecteerde tekst vet opmaken

Toets

Ctrl+I

Bewerking

De geselecteerde tekst cursief opmaken

Toets

Ctrl+U

Bewerking

De geselecteerde tekst onderstrepen

Toets

Ctrl+=

Bewerking

De geselecteerde tekst subscript maken

Toets

Ctrl+Shift+=

Bewerking

De geselecteerde tekst superscript maken

Toets

Ctrl+L

Bewerking

Tekst links uitlijnen

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Tekst centreren

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Tekst rechts uitlijnen

Toets

Ctrl+J

Bewerking

Tekst uitlijnen

Toets

Ctrl+1

Bewerking

Enkele regelafstand instellen

Toets

Ctrl+2

Bewerking

Dubbele regelafstand instellen

Toets

Ctrl+5

Bewerking

Regelafstand instellen op 1,5

Toets

Ctrl+Shift+>

Bewerking

De tekengrootte vergroten

Toets

Ctrl+Shift+<

Bewerking

De tekengrootte verkleinen

Toets

Ctrl+Shift+A

Bewerking

Alle tekens wijzigen in hoofdletters

Toets

Ctrl+Shift+L

Bewerking

Het opsommingsteken wijzigen

Toets

Ctrl+D

Bewerking

Een tekening van Microsoft Paint invoegen

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Tekst in een document zoeken

Toets

F3

Bewerking

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken

Toets

Ctrl+H

Bewerking

Tekst in een document vervangen

Toets

Ctrl+Pijl-links

Bewerking

De cursor één woord naar links verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-rechts

Bewerking

De cursor één woord naar rechts verplaatsen

Toets

Ctrl+Pijl-omhoog

Bewerking

De cursor naar de regel erboven verplaatsen

Toets

Ctrl+pijl-omlaag

Bewerking

De cursor naar de regel eronder verplaatsen

Toets

Ctrl+Home

Bewerking

Naar het begin van het document gaan

Toets

Ctrl+End

Bewerking

Naar het einde van het document gaan

Toets

Ctrl+Page Up

Bewerking

Eén pagina naar boven gaan

Toets

Ctrl+Page Down

Bewerking

Eén pagina naar beneden gaan

Toets

Ctrl+Delete

Bewerking

Het volgende woord verwijderen

Toets

F10

Bewerking

Sneltoetsen weergeven

Toets

Shift+F10

Bewerking

Het huidige snelmenu weergeven

Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van WordPad openen

Sneltoetsen voor Rekenmachine

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Rekenmachine kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Alt+1

Bewerking

Naar de standaardmodus schakelen

Toets

Alt+2

Bewerking

De wetenschappelijke modus inschakelen

Toets

Alt+3

Bewerking

De programmeermodus inschakelen

Toets

Alt+4

Bewerking

De statistische modus inschakelen

Toets

Ctrl+E

Bewerking

Datumberekeningen openen

Toets

Ctrl+H

Bewerking

De rekengeschiedenis in- of uitschakelen

Toets

Ctrl+U

Bewerking

Eenheidsomrekening openen

Toets

Alt+C

Bewerking

Datumberekeningen en werkbladen berekenen of oplossen

Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van Rekenmachine openen

Toets

Ctrl+Q

Bewerking

Op de knop M- drukken

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Op de knop M+ drukken

Toets

Ctrl+M

Bewerking

Op de knop MS drukken

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Op de knop MR drukken

Toets

Ctrl+L

Bewerking

Op de knop MC drukken

Toets

%

Bewerking

Op de knop % drukken

Toets

F9

Bewerking

Op de knop +/– drukken

Toets

/

Bewerking

Op de knop / drukken

Toets

*

Bewerking

Op de knop * drukken

Toets

+

Bewerking

Op de knop + drukken

Toets

-

Bewerking

Op de knop drukken

Toets

R

Bewerking

Op de knop 1/× drukken

Toets

@

Bewerking

Op de kwadraatknop drukken

Toets

0-9

Bewerking

Op de cijferknoppen drukken (0-9)

Toets

=

Bewerking

Op de knop = drukken

Toets

.

Bewerking

Op de knop . (decimaalteken) drukken

Toets

Backspace

Bewerking

Op de knop Backspace drukken

Toets

Esc

Bewerking

Op de knop C drukken

Toets

Del

Bewerking

Op de knop CE drukken

Toets

Ctrl+Shift+D

Bewerking

De rekengeschiedenis wissen

Toets

F2

Bewerking

De rekengeschiedenis bewerken

Toets

Pijl-omhoog

Bewerking

Omhoog gaan in de rekengeschiedenis

Toets

Pijl-omlaag

Bewerking

Omlaag gaan in de rekengeschiedenis

Toets

Esc

Bewerking

Het bewerken van de rekengeschiedenis annuleren

Toets

Invoeren

Bewerking

De rekengeschiedenis na het bewerken opnieuw berekenen

Toets

F3

Bewerking

Graden selecteren in de wetenschappelijke modus

Toets

F4

Bewerking

Radialen selecteren in de wetenschappelijke modus

Toets

F5

Bewerking

Gradiënten selecteren in de wetenschappelijke modus

Toets

I

Bewerking

Op de knop Inv drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

D

Bewerking

Op de knop Mod drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Op de knop sinh drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Op de knop cosh drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+T

Bewerking

Op de knop tanh drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

(

Bewerking

Op de knop ( drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

)

Bewerking

Op de knop ) drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

N

Bewerking

Op de knop In drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

;

Bewerking

Op de knop Int drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

S

Bewerking

Op de knop sin drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

O

Bewerking

Op de knop cos drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

T

Bewerking

Op de knop tan drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

M

Bewerking

Op de knop dms drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

P

Bewerking

Op de knop pi drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

V

Bewerking

Op de knop F-E drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

X

Bewerking

Op de knop Exp drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Q

Bewerking

Op de knop x^2 drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Y

Bewerking

Op de knop x^y drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

#

Bewerking

Op de knop x^3 drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

L

Bewerking

Op de knop log drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

!

Bewerking

Op de knop n! drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Op de knop y√x drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+B

Bewerking

Op de knop 3√x drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Op de knop 10x drukken in de wetenschappelijke modus

Toets

F5

Bewerking

Hex selecteren in de programmeermodus

Toets

F6

Bewerking

Dec selecteren in de programmeermodus

Toets

F7

Bewerking

Oct selecteren in de programmeermodus

Toets

F8

Bewerking

Bin selecteren in de programmeermodus

Toets

F12

Bewerking

Qword selecteren in de programmeermodus

Toets

F2

Bewerking

Dword selecteren in de programmeermodus

Toets

F3

Bewerking

Word selecteren in de programmeermodus

Toets

F4

Bewerking

Byte selecteren in de programmeermodus

Toets

K

Bewerking

Op de knop RoR drukken in de programmeermodus

Toets

J

Bewerking

Op de knop RoL drukken in de programmeermodus

Toets

<

Bewerking

Op de knop Lsh drukken in de programmeermodus

Toets

>

Bewerking

Op de knop Rsh drukken in de programmeermodus

Toets

%

Bewerking

Op de knop Mod drukken in de programmeermodus

Toets

(

Bewerking

Op de knop ( drukken in de programmeermodus

Toets

)

Bewerking

Op de knop ) drukken in de programmeermodus

Toets

|

Bewerking

Op de knop Or drukken in de programmeermodus

Toets

^

Bewerking

Op de knop Xor drukken in de programmeermodus

Toets

~

Bewerking

Op de knop Not drukken in de programmeermodus

Toets

&

Bewerking

Op de knop And drukken in de programmeermodus

Toets

A-F

Bewerking

Op de knoppen A-F drukken in de programmeermodus

Toets

Spatiebalk

Bewerking

De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus

Toets

A

Bewerking

Op de knop Gem drukken in de statistische modus

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Op de knop Gem kw drukken in de statistische modus

Toets

S

Bewerking

Op de knop Som drukken in de statistische modus

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Op de knop Som kw drukken in de statistische modus

Toets

T

Bewerking

Op de knop S.D. drukken in de statistische modus

Toets

Ctrl+T

Bewerking

Op de knop Inv S.D. drukken in de statistische modus

Toets

D

Bewerking

Op de knop CAD drukken in de statistische modus

Sneltoetsen voor Windows Journal

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Windows Journal kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+N

Bewerking

Een nieuwe notitie starten

Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een recent gebruikte notitie openen

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Wijzigingen in een notitie opslaan

Toets

Ctrl+Shift+V

Bewerking

Een notitie naar een specifieke map verplaatsen

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een notitie afdrukken

Toets

Alt+F4

Bewerking

Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten

Toets

Ctrl+Z

Bewerking

Een wijziging ongedaan maken

Toets

Ctrl+Y

Bewerking

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Toets

Ctrl+A

Bewerking

Alle items op een pagina selecteren

Toets

Ctrl+X

Bewerking

Een selectie knippen

Toets

Ctrl+C

Bewerking

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Toets

Ctrl+V

Bewerking

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Toets

Esc

Bewerking

Een selectie annuleren

Toets

Verwijderen

Bewerking

Een selectie verwijderen

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Een basiszoekopdracht starten

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Naar een pagina gaan

Toets

F5

Bewerking

Zoekresultaten vernieuwen

Toets

F5

Bewerking

De notitielijst vernieuwen

Toets

F6

Bewerking

Schakelen tussen een notitielijst en een notitie

Toets

Ctrl+Shift+C

Bewerking

Een snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst

Toets

F11

Bewerking

Een notitie in de modus voor volledig scherm weergeven

Toets

F1

Bewerking

Help-informatie van Journal openen

Sneltoetsen voor Windows Help-viewer

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de Help-viewer kunt gebruiken.

Toets Bewerking
Toets

Alt+C

Bewerking

De inhoudsopgave weergeven

Toets

Alt+N

Bewerking

Het menu Verbindingsinstellingen weergeven

Toets

F10

Bewerking

Het menu Opties weergeven

Toets

Alt+Pijl-links

Bewerking

Naar het vorige weergegeven onderwerp teruggaan

Toets

Alt+Pijl-rechts

Bewerking

Naar het volgende (eerder weergegeven) onderwerp gaan

Toets

Alt+A

Bewerking

De pagina voor klantondersteuning weergeven

Toets

Alt+Home

Bewerking

De startpagina van Help en ondersteuning weergeven

Toets

Startpagina

Bewerking

Naar het begin van een onderwerp gaan

Toets

End

Bewerking

Naar het einde van een onderwerp gaan

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Zoeken in het huidige onderwerp

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een onderwerp afdrukken

Toets

F3

Bewerking

De cursor naar het zoekvak verplaatsen