De diavoorstelling voor de bureaubladachtergrond wijzigen

U kunt nieuwe afbeeldingen toevoegen aan de huidige diavoorstelling voor uw bureaubladachtergrond. U kunt ook afbeeldingen verwijderen, de instellingen wijzigen of de diavoorstelling uitschakelen. Zie Een diavoorstelling als bureaubladachtergrond maken voor informatie over het maken van een diavoorstelling.

Bekijk deze video om te leren hoe u wijzigingen aanbrengt aan de diavoorstelling als bureaubladachtergrond (1:42)

Afbeeldingen toevoegen aan de huidige diavoorstelling

Zorg ervoor dat alle afbeeldingen die u wilt toevoegen, zich bevinden in dezelfde map als de afbeeldingen van de huidige diavoorstelling.

 1. Open Bureaubladachtergrond door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ bureaubladachtergrond in het zoekvak en klik vervolgens op Bureaubladachtergrond wijzigen.

 2. Als u de afbeeldingen van uw diavoorstelling niet kunt vinden, klikt u op de lijst Locatie van afbeelding om andere categorieën te bekijken of klikt u op Bladeren om op uw computer te zoeken naar de map waarin de afbeeldingen voor de diavoorstelling zich bevinden.

  Afbeelding van lijst met locaties van afbeeldingen
  Zoeken naar afbeeldingen op andere locaties op de computer
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wijs elke afbeelding aan die u aan de diavoorstelling wilt toevoegen, schakel het desbetreffende selectievakje in en klik op Wijzigingen opslaan.

   Opmerking

   • Als u naar een map op uw computer bladert om de afbeeldingen die u wilt toevoegen, te vinden, worden alle afbeeldingen in die map automatisch geselecteerd. Als u niet al deze afbeeldingen wilt opnemen in uw diavoorstelling, klikt u op Alles wissen, selecteert u elke afbeelding die u wel wilt gebruiken en klikt u op Wijzigingen opslaan.

   Afbeelding van één niet-geselecteerde afbeelding in een groep geselecteerde afbeeldingen
   Wijs een afbeelding aan en schakel vervolgens het bijbehorende selectievakje in om de afbeelding toe te voegen aan de diavoorstelling.
  • Houd de Ctrl-toets ingedrukt, klik op elke afbeelding die u wilt toevoegen en klik op Wijzigingen opslaan. Alleen de geselecteerde afbeeldingen worden in de diavoorstelling opgenomen.

  Opmerking

  • Als alle afbeeldingen in de map worden geselecteerd, worden alle nieuwe afbeeldingen die u aan de map toevoegt, automatisch aan de diavoorstelling toegevoegd.

Afbeeldingen uit de diavoorstelling verwijderen

 1. Open Bureaubladachtergrond door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ bureaubladachtergrond in het zoekvak en klik vervolgens op Bureaubladachtergrond wijzigen.

  Als de afbeeldingen van de huidige diavoorstelling zich op een andere locatie bevinden, klikt u op de juiste locatie in de lijst Locatie van afbeelding of klikt u op Bladeren om de map op te zoeken waarin uw afbeeldingen voor de diavoorstelling zich bevinden.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Wijs elke afbeelding aan die u uit de diavoorstelling wilt verwijderen, schakel het desbetreffende selectievakje uit en klik op Wijzigingen opslaan.

  • Houd de Ctrl-toets ingedrukt, klik op elke afbeelding die u wilt verwijderen en klik op Wijzigingen opslaan. Alleen de geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven in de diavoorstelling.

  Opmerkingen

  • Schakel niet de selectievakjes uit van afbeeldingen die u in de diavoorstelling wilt houden.

  • Zorg ervoor dat er ten minste twee afbeeldingen zijn geselecteerd. Als er slechts één afbeelding is geselecteerd, eindigt de diavoorstelling en wordt de geselecteerde afbeelding gebruikt als bureaubladachtergrond.

Naar de volgende afbeelding in de diavoorstelling gaan

U kunt naar de volgende afbeelding in de diavoorstelling gaan zonder dat u de instellingen voor de diavoorstelling hoeft te wijzigen.

 • Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Volgende bureaubladachtergrond.

De instellingen van de diavoorstelling wijzigen

U kunt de positie van de afbeelding, hoe lang het duurt voor het beeld wisselt en de instellingen voor een willekeurige volgorde wijzigen voor uw diavoorstelling.

 1. Open Bureaubladachtergrond door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ bureaubladachtergrond in het zoekvak en klik vervolgens op Bureaubladachtergrond wijzigen.

  Als de afbeeldingen van de huidige diavoorstelling zich op een andere locatie bevinden, klikt u op de juiste locatie in de lijst Locatie van afbeelding of klikt u op Bladeren om de map op te zoeken waarin uw afbeeldingen voor de diavoorstelling zich bevinden.

 2. Voer één of meer van de volgende stappen uit:

  • Klik op een item in de lijst Afbeeldingspositie om de afbeeldingen bij te snijden zodat ze het scherm vullen, de afbeeldingen aan te passen aan het scherm, de afbeeldingen uit te rekken zodat ze in het scherm passen, de afbeeldingen als tegels naast elkaar te plaatsen of de afbeeldingen in het scherm te centreren.

  • Klik op een item in de lijst Afbeelding wijzigen elke om te bepalen hoe snel de afbeeldingen in de diavoorstelling moeten worden afgewisseld.

  • Schakel het selectievakje Willekeurige volgorde in als u de afbeeldingen in een willekeurige volgorde wilt afspelen.

 3. Klik op Wijzigingen opslaan om de nieuwe instellingen op te slaan.

De diavoorstelling afspelen wanneer de laptop op accuvoeding werkt

Om ervoor te zorgen dat de accu langer meegaat, wordt de diavoorstelling op de achtergond standaard onderbroken wanneer de laptop op accuvoeding werkt. Als u wilt dat de diavoorstelling wordt afgespeeld wanneer de laptop op accuvoeding werkt, wijzigt u de instellingen van het energiebeheerschema.

 1. Open Energiebeheer door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en beveiliging en Energiebeheer.

 2. Klik naast het actieve energiebeheerschema op De schema-instellingen wijzigen.

 3. Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen op de pagina Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

 4. Vouw op het tabblad Geavanceerde instellingen de optie Instellingen voor de bureaubladachtergrond uit en vouw vervolgens Diavoorstelling uit. Klik op Op accu, klik op de pijl, klik op Beschikbaar en klik vervolgens op OK.

Opmerking

 • De accu gaat mogelijk minder lang mee als de diavoorstelling wordt afgespeeld terwijl uw laptop op accuvoeding werkt.

De diavoorstelling uitschakelen

 1. Open Bureaubladachtergrond door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ bureaubladachtergrond in het zoekvak en klik vervolgens op Bureaubladachtergrond wijzigen.

 2. Klik op één afbeelding of kleur om deze in te stellen als de bureaubladachtergrond en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.