Het computerscherm beter zichtbaar maken

Als de items op het scherm soms moeilijk te zien zijn, kunt u instellingen aanpassen om tekst en afbeeldingen op het scherm groter weer te geven, het contrast tussen items op het scherm te verbeteren en tekst op het scherm te laten voorlezen.

U kunt veel van deze instellingen aanpassen op de pagina De computer beter leesbaar maken in het Toegankelijkheidscentrum. Zie De beste weergave krijgen op uw beeldscherm voor informatie over andere instellingen.

 1. Open de pagina De computer beter leesbaar maken door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Toegankelijkheid, Toegankelijkheidscentrum en De computer beter leesbaar maken.

 2. Selecteer de opties die u wilt gebruiken:

  • Een thema met hoog contrast selecteren. Met deze optie kunt u een kleurenschema voor hoog contrast instellen waarmee het kleurcontrast van bepaalde tekst en afbeeldingen op het computerscherm wordt verhoogd, waardoor deze items duidelijker worden en eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd.

  • Hoog contrast in- of uitschakelen met Alt-links + Shift-links + Print Screen (PrtScn). Met deze optie kunt u een thema met hoog contrast in- of uitschakelen door op de toetsen Alt-links + Shift-links + Print Screen te drukken.

  • Verteller inschakelen. Met deze optie stelt u in dat Verteller wordt uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij de computer. Met Verteller wordt de tekst op het scherm voorgelezen en worden bepaalde gebeurtenissen beschreven (zoals foutberichten die worden weergegeven) die plaatsvinden wanneer u de computer gebruikt. Zie Tekst laten voorlezen met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

  • Audiobeschrijving inschakelen. Met deze optie stelt u in dat Audiobeschrijving wordt uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij de computer. Met Audiobeschrijving wordt beschreven wat er gebeurt in een video.

  • De grootte van tekst en pictogrammen wijzigen. Met deze optie kunt u tekst en andere items op het scherm groter maken, zodat ze beter te zien zijn. Zie De tekst op uw scherm groter of kleiner maken voor meer informatie.

  • Vergrootglas inschakelen. Met deze optie stelt u in dat Vergrootglas wordt uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij de computer. Met Vergrootglas kunt u een gedeelte van het scherm vergroten door het met de muis aan te wijzen. Deze functie is erg handig als u objecten wilt bekijken die moeilijk te zien zijn. Zie Items op het scherm groter weergeven (Vergrootglas) voor meer informatie over het gebruik van Vergrootglas.

  • De kleur en doorzichtigheid van de vensterkaders aanpassen. Met deze optie kunt u de weergave van vensterkaders wijzigen, zodat deze beter zichtbaar zijn.

  • Weergave-effecten op uw wensen afstemmen. Met deze optie kunt u aanpassen hoe bepaalde items op het bureaublad worden weergegeven.

  • De focusrechthoek dikker maken. Met deze optie kunt u de rechthoek om het geselecteerde item in een dialoogvenster dikker maken, zodat deze beter zichtbaar is.

  • De dikte van de knipperende aanwijzer instellen. Met deze optie kunt u de knipperende aanwijzer in dialoogvensters en programma's dikker maken, zodat deze beter zichtbaar is.

  • Alle onnodige animaties uitschakelen. Met deze optie kunt u alle animatie-effecten uitschakelen, zoals vervagingseffecten bij het sluiten van vensters en andere elementen.

  • Achtergrondafbeeldingen verwijderen. Met deze optie worden alle onbelangrijke, overlappende inhouds- en achtergrondafbeeldingen uitgeschakeld, zodat de scherminhoud beter zichtbaar wordt.