Uw thuisnetwerk optimaliseren voor Windows Media Center-extenders

Met een Windows Media Center-extender en de juiste instellingen kunt u media die op uw computer is opgeslagen met Windows 7 naar een andere kamer streamen. Hiervoor moeten de computer en de extender zijn aangesloten op een thuisnetwerk. Zie Een Windows Media Center-extender instellen voor meer informatie.

Een diagram van een thuisnetwerk met één computer en drie extenders
Extenders in verschillende kamers, verbonden met een thuisnetwerk voor toegang tot muziek, foto's en nog veel meer vanaf één Windows 7-computer

De manier waarop uw netwerk is geconfigureerd, speelt een cruciale rol in de algehele extender-beleving. In dit artikel wordt informatie gegeven om u te helpen het beste uit uw extender te halen door de juiste netwerktechnologie, apparatuur en instellingen te kiezen. Zie Windows 7 optimaliseren voor betere prestaties voor meer informatie over het optimaliseren van de prestaties van Windows 7.

De juiste netwerktechnologie en de juiste apparatuur kiezen

De twee belangrijkste typen thuisnetwerktechnologieën zijn:

 • Bekabelde netwerken (Ethernet). Over het algemeen werkt een bekabeld netwerk het best. Bekabelde netwerken zijn betrouwbaar en bieden de beste resultaten bij het streamen van high-definition-inhoud naar extenders. U moet indien mogelijk zowel uw Windows 7-computer als uw extender via Ethernet op uw thuisnetwerk aansluiten. Het enige nadeel van een Ethernet-netwerk is dat u Ethernet-kabels moet leggen van de router of netwerkapparaat naar de verschillende kamers in uw huis, afhankelijk van de manier waarop uw thuisnetwerk is opgezet.

 • Draadloze netwerken (Wi-Fi). In sommige draadloze thuisnetwerken kunnen extenders worden gebruikt, maar de prestaties zijn afhankelijk van de netwerkomgeving en apparatuur. Er zijn tegenwoordig allerlei typen draadloze netwerkapparaten beschikbaar en sommige van deze netwerken kunnen op verschillende frequenties werken, afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat. Wi-Fi op 2,4 GHz is doorgaans gevoeliger voor storingen die worden veroorzaakt door magnetrons en telefoons dan Wi-Fi op 5 GHz. Deze laatste optie biedt meer kanalen die uw router kan gebruiken.

Als u een nieuwe router moet kopen, moet u controleren of deze router op de website Windows Logo’d Products List wordt vermeld. In de volgende tabel krijgt u een overzicht van de verschillende typen draadloze routers die u kunt gebruiken:

Type router
Snelheid draadloos netwerk (Wi-Fi)
Aanbeveling

Overeenkomstige dual band 802.11n

2,4 GHz en 5 GHz

Sterk aanbevolen voor alle typen media.

Deze installatie werkt goed met alles, inclusief high-definition-media.

Niet-gelijktijdige dual band 802.11n (of single band 802.11n op 5 GHz)

5 GHz

Sterk aanbevolen voor alle typen media.

Deze installatie biedt niet-overlappende kanalen voor uw apparaat waaruit u kunt kiezen. Hiermee kunnen storingen van naburige Wi-Fi-netwerken worden gereduceerd.

Single band 802.11n

2,4 GHz

Aanbevolen voor het streamen van tv en video.

Hoewel deze installatie snel streamen mogelijk maakt met snelheden van 802.11n, kunnen bij de 2,4 GHz Wi-Fi-band storingen optreden van naburige Wi-Fi-netwerken, magnetrons en draadloze telefoons.

802.11g

Alle

Niet aanbevolen voor het streamen van tv en video.

Snelheden bij 802.11g-netwerken zijn standaard veel trager dan bij 802.11n en kunnen het streamen van tv en video naar extenders mogelijk niet aan.

802.11b

Elke

Niet aanbevolen voor gebruik met extenders.

De juiste netwerkinstallatie kiezen

Als u media van uw Windows 7-computer naar uw extender wilt streamen, moeten beide op uw thuisnetwerk zijn aangesloten, bekabeld (via een Ethernet-kabel) of draadloos (via Wi-Fi). In de volgende tabel krijgt u een overzicht van de verschillende installaties die u kunt gebruiken, in de volgorde waarin ze worden aanbevolen:

De verbinding van de computer met het netwerk
De verbinding van de extender met het netwerk
Aanbeveling

Bekabeld

Bekabeld

Sterk aanbevolen.

Bekabeld

Draadloos

Sterk aanbevolen (als er een draadloze verbinding moet worden gebruikt).

Draadloos

Bekabeld

Aanbevolen (als er een draadloze verbinding moet worden gebruikt).

Draadloos

Draadloos

Niet aanbevolen, met name voor het streamen van tv en video.

De bandbreedte van het netwerk controleren

Als uw extender eenmaal in uw thuisnetwerk is geïnstalleerd, kunt u de bandbreedte van uw netwerk controleren via Netwerkprestatiebeheer in Media Center. Dit kan erg nuttig zijn als u problemen ondervindt met de prestaties, zoals een lage videokwaliteit of een haperende weergave.

Het scherm Netwerkprestaties verbeteren in Media Center
De netwerkprestaties verbeteren voor de Media Center-extender

Netwerkprestatiebeheer gebruiken

 1. Zet de extender aan.

 2. Ga in het startscherm van de extender naar Taken en selecteer Netwerk instellen.

 3. Voer de instructies in Netwerkprestatiebeheer uit om vast te stellen of er voldoende bandbreedte beschikbaar is voor het uitvoeren van de extender in uw thuisnetwerk.

Problemen oplossen met de netwerkbandbreedte

Als in Netwerkprestatiebeheer wordt aangegeven dat de beschikbare bandbreedte van uw netwerk laag is, moet u wellicht een paar wijzigingen in de netwerkconfiguratie aanbrengen aan de hand van de aanbevelingen in de vorige secties. Hier volgen een paar extra tips die u ook kunt uitproberen:

Als u draadloze onderdelen in uw netwerk gebruikt

 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels tussen de extender en de router bevinden. Elk object dat het draadloze pad blokkeert, kan van invloed zijn op de prestaties van de extender, maar vooral metalen objecten kunnen een zeer negatief effect hebben op het signaal.

 • Wijzig de positie van de draadloze onderdelen. Kleine wijzigingen van de positie of richting van de draadloze onderdelen kunnen soms aanzienlijk betere prestaties opleveren. Probeer de positie van de antenne te veranderen door de onderdelen hoger of lager te plaatsen of ze te draaien.

 • Wijzig de kanalen van het draadloze netwerk op uw router. Sommige draadloze routers zijn vooraf geconfigureerd voor het gebruik van een specifiek kanaal. Als uw buurman hetzelfde kanaal gebruikt, kan het zo zijn dat beide netwerken trager worden. Of u het kanaal kunt wijzigen en hoe u dat moet doen, verschilt per router. Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat hebt ontvangen voor meer informatie.

 • Neem tv-programma's op een lagere kwaliteit op. Ook de kwaliteit van opgenomen tv-programma's kan van invloed zijn op de prestaties van uw extender. U kunt proberen om in Media Center een lager kwaliteitsniveau in te stellen. Zie Opgenomen tv-programma's beheren in Windows Media Center: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • Werk de firmware op uw draadloze router bij. De software die in een router wordt uitgevoerd, wordt firmware genoemd. Als uw firmware is verouderd, kan dit problemen veroorzaken met de prestaties of kunnen verbindingen op onverklaarbare wijze worden verbroken. Raadpleeg de website van de fabrikant van de router voor eventuele firmwareupdates en voor informatie over de manier waarop u de updates moet installeren. U moet de updates waarschijnlijk naar uw computer downloaden en vervolgens in een webbrowser de instellingspagina's van de router openen.

Als u een bekabeld netwerk gebruikt met een gigabit Ethernet-switch

Als u een gigabit Ethernet-switchapparaat in uw thuisnetwerkconfiguratie gebruikt en er is sprake van een lage videokwaliteit of een haperende weergave, probeert u de instelling voor de datatransportbesturing voor uw netwerkadapter te wijzigen (ook wel een NIC of netwerkinterfacekaart genoemd).

De datatransportbesturing voor de netwerkadapter inschakelen

 1. Klik op de computer op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ netwerkverbindingen weergeven in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkverbindingen weergeven.
 2. Klik met de rechtermuisknop op uw netwerkverbinding en klik op Eigenschappen.

 3. Klik op het tabblad Netwerken op Configureren.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik in de lijst onder Eigenschap op Datatransportbesturing.

 5. Kies onder Waarde een optie om de datatransportbesturing in te schakelen (kies de optie Rx en Tx ingeschakeld als deze optie beschikbaar is) en klik op OK.

Als het inschakelen van de datatransportbesturing niet helpt, kunt u ook proberen de verbindingssnelheid voor de netwerkadapter te wijzigen (ook wel NIC of netwerkinterfacekaart genoemd).

De verbindingssnelheid voor de netwerkadapter wijzigen

 1. Klik op de computer op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ netwerkverbindingen weergeven in het zoekvak en klik vervolgens op Netwerkverbindingen weergeven.
 2. Klik met de rechtermuisknop op uw netwerkverbinding en klik op Eigenschappen.

 3. Klik op het tabblad Netwerken op Configureren.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en klik in de lijst onder Eigenschap op Verbindingssnelheid en duplex.

 5. Kies onder Waarde de optie 100 Mbps full duplex en klik op OK.

Opmerkingen