Faxen ontvangen met Windows Faxen en scannen

Voordat u een fax kunt ontvangen, moet uw computer zijn aangesloten op een faxmodem of een faxserver. Zie De computer instellen voor het verzenden en ontvangen van faxen voor meer informatie.

Als u een faxmodem gebruikt, hebt u verschillende mogelijkheden om faxen te ontvangen met Windows Faxen en scannen. Met een faxserver worden faxen automatisch in uw Postvak IN bezorgd.

Alles weergeven

Faxen automatisch ontvangen

Als u instelt dat u faxen automatisch wilt ontvangen, worden alle inkomende gesprekken door de modem beantwoord. Als u een normaal telefoongesprek wilt beantwoorden, moet u de telefoon opnemen voordat het gesprek met de modem wordt beantwoord.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ Fax in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Fax om de faxweergave in te schakelen.

 3. Klik op Extra en klik vervolgens op Faxinstellingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op het tabblad Algemeen en schakel vervolgens onder Opties voor verzenden/ontvangen het selectievakje Toestaan dat het apparaat faxen ontvangt in.

 5. Klik op Automatisch opnemen na X keer overgaan, selecteer het aantal keren dat de telefoon moet overgaan voordat de modem het gesprek beantwoordt en klik op vervolgens OK.

Opmerking

 • De menuoptie Faxinstellingen is niet beschikbaar in Windows Server 2008 R2.

Faxen handmatig ontvangen

Als u niet instelt dat u faxen automatisch wilt ontvangen, waarschuwt Windows u bij elk inkomend gesprek. Als u het gesprek als een fax wilt beantwoorden, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ Fax in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Fax om de faxweergave in te schakelen.

 3. Klik op Nu een faxbericht ontvangen op de werkbalk. Het dialoogvenster Statuscontrole voor fax wordt weergegeven. In dit dialoogvenster wordt de voortgang van de fax getoond.

Automatisch kopieën opslaan van de faxen die u ontvangt

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ Fax in het zoekvak en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Fax om de faxweergave in te schakelen.

 3. Klik op Extra en klik vervolgens op Faxinstellingen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Meer opties.

 5. Schakel onder Wanneer er faxbericht wordt ontvangen het selectievakje Kopie opslaan in in en blader vervolgens naar de locatie waarop u de kopieën wilt opslaan.

 6. Klik tweemaal op OK.

Opmerking

 • De menuoptie Faxinstellingen is niet beschikbaar in Windows Server 2008 R2.

Tips

 • Als u een voorbeeld van een fax wilt bekijken in uw Postvak IN, klikt u erop. De eerste pagina van de fax wordt in het voorbeeldvenster weergegeven.

 • Als u een fax in uw Postvak IN wilt openen, dubbelklikt u erop.

 • Als u de fax groter of kleiner wilt maken, klikt u in het menu Beeld op In-/uitzoomen en kiest u vervolgens een optie.