Zoekgeraakte of verwijderde bestanden terugzetten

Als u een bestand niet kunt vinden op uw computer of een bestand per ongeluk hebt gewijzigd of verwijderd, kunt u het bestand terugzetten vanaf een back-up (als u Windows Back-up gebruikt) of u kunt proberen het terug te zetten vanaf een eerdere versie. Eerdere versies zijn kopieën van bestanden en mappen die in Windows automatisch worden opgeslagen als onderdeel van een herstelpunt. Eerdere versies worden ook wel schaduwkopieën genoemd.

Alles weergeven

Bestanden terugzetten vanaf een back-up

Als u een bestand wilt terugzetten vanaf een back-up, zorgt u ervoor dat de media of het station waarop uw back-up is opgeslagen, beschikbaar is en volgt u deze stappen:

Bekijk deze video om te leren hoe u bestanden terugzet vanuit een back-up (1:08)

Bestanden terugzetten vanaf een back-up

 1. Open Back-up maken en terugzetten door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Systeem en onderhoud en Back-up maken en terugzetten.

 2. Klik op Mijn bestanden terugzetten en volg de stappen in de wizard.

Vorige versies van bestanden herstellen

U kunt verwijderde bestanden en mappen terugzetten of een vorige versie van een bestand of map herstellen.

Bekijk deze video om te leren hoe u een verwijderd bestand of verwijderde map terugzet (1:04)

Een verwijderd bestand of verwijderde map terugzetten

 1. Open Computer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Computer.

 2. Ga naar de map waarin het bestand of de map zich eerder bevond, klik erop met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Vorige versies terugzetten. Als de map zich op het bovenste niveau van een station bevond, bijvoorbeeld C:\, klikt u met de rechtermuisknop op het station en klikt u vervolgens op Vorige versies terugzetten.

  Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare vorige versies van het bestand of de map. De lijst omvat zowel bestanden die in een back-up zijn opgeslagen (als u Windows Back-up gebruikt om een back-up van uw bestanden te maken) als herstelpunten, mits beide typen beschikbaar zijn.

  Opmerking

  • Als u een vorige versie wilt herstellen van een bestand of map in een bibliotheek, klikt u met de rechtermuisknop op de locatie waar het bestand of de map is opgeslagen, en niet in de bibliotheek. Als u bijvoorbeeld een vorige versie van een afbeelding wilt herstellen die in de bibliotheek Afbeeldingen staat, maar is opgeslagen in de map Mijn afbeeldingen, klikt u met de rechtermuisknop op de map Mijn afbeeldingen en klikt u vervolgens op Vorige versies terugzetten. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie over bibliotheken.

  Afbeelding van het tabblad Vorige versies
  Het tabblad Vorige versies met een aantal vorige versies van bestanden
 3. Dubbelklik op een vorige versie van de map met het bestand of de map die u wilt terugzetten. (Als het bestand bijvoorbeeld vandaag is verwijderd, kiest u een versie van de map van gisteren. In deze map moet het bestand nog aanwezig zijn.)

 4. Sleep het item (bestand of map) dat u wilt terugzetten naar een andere locatie, zoals het bureaublad of een andere map.

  De versie van het bestand of de map wordt opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd.

Tip

 • Als u de exacte naam of locatie van het bestand of de map niet meer weet, kunt u de naam of locatie zoeken door een gedeelte van de naam in het vak Zoeken in de bibliotheek Documenten te typen.

Bekijk deze video om te leren hoe u de vorige status van een map of bestand herstelt (0:54)

Een vorige versie van een bestand of map herstellen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Vorige versies terugzetten.

  Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare vorige versies van het bestand of de map. De lijst omvat zowel bestanden die in een back-up zijn opgeslagen (als u Windows Back-up gebruikt om een back-up van uw bestanden te maken) als herstelpunten, mits beide typen beschikbaar zijn.

  Afbeelding van het tabblad Vorige versies
  Het tabblad Vorige versies met een aantal vorige versies van bestanden
 2. Voordat u een vorige versie van een bestand of map herstelt, selecteert u de vorige versie en klikt u vervolgens op Openen om te versie te bekijken en vast te stellen of het de gewenste versie is.

  Opmerking

  • U kunt vorige versies van bestanden die zijn gemaakt door Windows Back-up niet openen of kopiëren, maar u kunt ze wel herstellen.

 3. Als u een vorige versie wilt herstellen, selecteert u de vorige versie en klikt u vervolgens op Herstellen.

  Waarschuwing

  • Het bestand of de map vervangt de huidige versie op de computer en de vervanging kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Opmerking

  • Als de knop Herstellen niet beschikbaar is, is het niet mogelijk een vorige versie van het bestand of de map te herstellen. Mogelijk kunt u wel een vorige versie openen of opslaan op een andere locatie.