Opnameproblemen oplossen in Windows Media Center

Bij het opnemen van tv-programma's in Windows Media Center doet er zich een opnameconflict voor als u meer opnamen hebt gepland dan er op een bepaald tijdstip beschikbare tv-tuners zijn op uw computer. Als u bijvoorbeeld slechts één tv-tuner hebt, maar twee programma's op hetzelfde tijdstip wilt opnemen, verschijnt in Media Center een melding van het opnameconflict en kunt u kiezen welk programma u wilt opnemen.

Als in Media Center een opnameconflict wordt gedetecteerd, verschijnt een melding zodra u de opname plant. U kunt het conflict vervolgens oplossen. Zie Televisie opnemen in Windows Media Center om te weten hoe u opnamen plant.

Afbeelding van het scherm Opnameconflict in Media Center
Het scherm Opnameconflict in Media Center

Als u uw computer niet gebruikt wanneer er een opnameconflict dreigt, probeert Media Center het conflict zelfstandig op te lossen. Indien mogelijk zoekt Media Center voor een van de programma's een alternatieve datum en tijd. De opnameplanning wordt dan aangepast zodat beide programma's worden opgenomen. Anders wordt op basis van de volgende prioriteiten bepaald welk programma wordt opgenomen (in deze volgorde):

 1. Een eenmalige opname (geen deel van een serie)

 2. De opgegeven prioriteit voor series

 3. Het programma dat het eerst is gepland

Hieronder volgen enkele acties die u kunt utvoeren om conflicten te vermijden of deze op te lossen als ze zich voordoen. Zie Waarom is mijn tv-programma niet opgenomen in Windows Media Center? voor meer informatie.

Alles weergeven

Controleren op bestaande opnameconflicten

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Tv-opnamen.

 3. Klik op Geplande opnamen weergeven. Als er een pictogram wordt weergegeven van een opnameconflict (Afbeelding van het pictogram voor een eenmalig opnameconflict of Afbeelding van het pictogram voor een serieopnameconflict) naast een gepland programma, wordt dit niet opgenomen.

  (Klik, voor het oplossen van het conflict op het programma in de lijst, op Conflict oplossen en voer vervolgens de instructies uit onder 'Opnameconflicten oplossen' hieronder.)

De instellingen van prioriteiten voor series wijzigen

Als er sprake is van een opnameconflict tussen twee afleveringen van verschillende aanvragen voor het opnemen van een serie, wordt op basis van de instellingen van prioriteiten voor series bepaald welk programma wordt opgenomen. U kunt de instellingen van prioriteiten voor series zodanig wijzigen dat uw favoriete serie toch wordt opgenomen indien er sprake is van een conflict.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen, Geplande opnamen weergeven, Serie, Prioriteiten wijzigen.

 2. Klik op de pijl OmhoogAfbeelding van de Pijl-omhoog of de pijl OmlaagAfbeelding van de Pijl-omlaag om een geplande serie omhoog of omlaag te plaatsen in de lijst met prioriteiten voor een serie. Klik vervolgens op Gereed.

  Wanneer u een nieuwe serie plant, wordt deze automatisch onder aan de lijst toegevoegd en krijgt deze de laagste prioriteit.

Opnameconflicten oplossen

Als u een opname plant en in Media Center wordt een opnameconflict gedetecteerd, verschijnt het scherm Opnameconflict waarin alle geplande programma's voor een specifieke zendtijd worden weergegeven. Alleen programma's met een rode stip naast het programma worden opgenomen.

 1. Voer op het tabblad Opnameconflict een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt wijzigen welk programma of welke programma's worden opgenomen, klikt u op een programma zonder rode stip. Het programma wordt nu opgenomen, en de andere programma's in de lijst worden aangepast.

  • Als u de prioriteit van de geplande opnamen voor deze zendtijd wilt aanpassen, klikt u op Geavanceerd en vervolgens op de pijl OmhoogAfbeelding van de Pijl-omhoog of OmlaagAfbeelding van de Pijl-omlaag om een gepland programma omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst.
 2. Klik op Opslaan.

Een opname verlengen als deze langer duurt dan verwacht

Bij het opnemen van een sportprogramma of ander soort live uitgezonden programma in Media Center kunt u overwegen de eindtijd van de opname te verlengen, mocht het programma niet op de geplande tijd eindigen.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen en Geplande opnamen weergeven.

 3. Klik op de geplande opname die u wilt verlengen en klik op Acties (boven de titel) en volgens op Opname-instellingen.

 4. Klik onder Stoppen op de plus- (+‌) Afbeelding van de plusknop of minknop (-Afbeelding van de minknop om de eindtijd voor de opname te wijzigen. U kunt maximaal drie uur toevoegen aan de geplande opname. (Als een optie eindigt op 'indien mogelijk', betekent dit dat de verlengde opname alleen plaatsvindt zo lang er zich geen conflicten voordoen.)
 5. Klik op Opslaan.

Tips

 • Als u een opname verlengt tot na de geplande eindtijd, kunt u het beste controleren of er zich opnameconflicten voordoen, om er zeker van te zijn dat er geen conflicten met andere geplande opnamen tijdens de verlenging optreden. Hebt u slechts één tv-tuner en een programma direct na een verlengde opname gepland, dan moet u een van de opnamen annuleren.

 • Als u vaak opnameconflicten hebt, kunt u overwegen een extra tv-tuner aan uw computer toe te voegen zodat u twee tv-programma's op verschillende kanalen tegelijkertijd kunt opnemen. Zie Een tv-signaal instellen in Windows Media Center voor meer informatie.