De muistoetsen gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen

Met muistoetsen kunt u in plaats van de muis het numerieke toetsenblok op uw toetsenbord gebruiken om de aanwijzer te verplaatsen.

Muistoetsen inschakelen

  1. Open Toegankelijkheidscentrum door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Toegankelijkheid en Toegankelijkheidscentrum.

  2. Klik op Het gebruik van de muis vereenvoudigen.

  3. Schakel onder De muis met het toetsenbord besturen het selectievakje Muistoetsen inschakelen in.

De aanwijzer verplaatsen met muistoetsen

Nadat u muistoetsen hebt ingeschakeld, kunt u het numerieke toetsenblok op uw toetsenbord gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen.

De muisaanwijzer verplaatsen Sneltoets
De muisaanwijzer verplaatsen

Omhoog en naar links

Sneltoets

7

De muisaanwijzer verplaatsen

Omhoog

Sneltoets

8

De muisaanwijzer verplaatsen

Omhoog en naar rechts

Sneltoets

9

De muisaanwijzer verplaatsen

Links

Sneltoets

4

De muisaanwijzer verplaatsen

Rechts

Sneltoets

6

De muisaanwijzer verplaatsen

Omlaag en naar links

Sneltoets

1

De muisaanwijzer verplaatsen

Omlaag

Sneltoets

2

De muisaanwijzer verplaatsen

Omlaag en naar rechts

Sneltoets

3

Een muisknop selecteren

Voordat u de muistoetsen gebruikt om op items op het scherm te klikken, moet u selecteren welke muisknop de actieve knop is: de linkermuisknop, de rechtermuisknop of beide.

U wilt Druk op
U wilt

De linkermuistoets selecteren

Druk op

Slash (/)

U wilt

Beide knoppen selecteren

Druk op

Sterretje (*)

U wilt

De rechtermuistoets selecteren

Druk op

Minteken (-)

Opmerking

  • Als u de linkermuisknop de actieve knop wilt maken, blijft dit de actieve knop tot u een andere knop kiest. Nadat u een muisknop hebt geselecteerd, hoeft u pas weer een muisknop te selecteren als u de knoppen wilt wijzigen.

Op items klikken met muistoetsen

Nadat u een knop hebt gekozen, kunt u op items op het scherm klikken.

U wilt Doe het volgende
U wilt

Klikken op een item

Doe het volgende

Wijs het item aan (met de linkerknop als actieve knop) en druk vervolgens op 5.

U wilt

Rechtsklikken op een item

Doe het volgende

Wijs het item aan (met de rechterknop als actieve knop) en druk vervolgens op 5.

U wilt

Dubbelklikken op een item

Doe het volgende

Wijs het item aan (met de linkerknop als actieve knop) en druk vervolgens het plusteken (+).

Items slepen met muistoetsen

Houd de actieve muisknop op het numerieke toetsenblok ingedrukt en laat de knop ten slotte los. Hiermee kunt u een item slepen.

U wilt Doe het volgende
U wilt

Een item slepen

Doe het volgende

Wijs het item aan en druk vervolgens op nul (0).

U wilt

Het item neerzetten

Doe het volgende

Wijs de locatie aan waarnaar u het item wilt verplaatsen en druk vervolgens op de toets met de punt (.).

Opmerkingen

  • U kunt de muistoetsen ook inschakelen door op Alt (links)+Shift (links)+Num Lock te drukken.

  • Als u opties wilt wijzigen, zoals de snelheid waarmee de muisaanwijzer beweegt en of de computer een geluid moet laten horen wanneer u de muistoetsen inschakelt, klikt u in het Toegankelijkheidscentrum onder De muis met het toetsenbord besturen op Muistoetsen instellen.