Afdruktaken weergeven, onderbreken of annuleren

Nadat het afdrukken van een document of foto is gestart, kunt u het afdrukken onderbreken of annuleren in de afdrukwachtrij.

In de afdrukwachtrij ziet u wat er wordt afgedrukt en wat er nog wacht om te worden afgedrukt. Er wordt ook andere informatie weergegeven, zoals de status van de afdruktaak, wie wat afdrukt en hoeveel pagina's er nog resteren.

Bekijk deze video om te leren hoe u afdruktaken onderbreekt of annuleert (1:33)
Bekijk deze video om te leren hoe u alle afdruktaken annuleert (1:46)

Afdruktaken weergeven

In de afdrukwachtrij ziet u wat er wordt afgedrukt en wat er nog wacht om te worden afgedrukt. Documenten die als eerste worden weergegeven, worden als het eerst afgedrukt.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op het pictogram van uw printer en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

Tip

 • Dubbelklik op het printerpictogram Afbeelding van het printerpictogram in het systeemvak in het systeemvak om de afdrukwachtrij snel weer te geven.

Afdrukken annuleren

Als u iets per ongeluk hebt afgedrukt, kunt u dit annuleren, zelfs als het afdrukken al is gestart.

Afdrukken afzonderlijk document annuleren

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op het pictogram van uw printer en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de afdruktaak in de afdrukwachtrij, klik op Annuleren en klik vervolgens op Ja om de opdracht te bevestigen.

Alle afdruktaken annuleren

Als u alle documenten in de afdrukwachtrij wilt annuleren, moet u over de juiste machtiging beschikken voor het beheren van documenten die voor de desbetreffende printer zijn bestemd.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op het pictogram van uw printer en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

 3. Klik op het menu Printer, klik op Alle documenten annuleren en klik op Ja om de opdracht te bevestigen. Het afdrukken van het huidige item wordt mogelijk nog voltooid, maar alle overige items worden geannuleerd.

Opmerking

 • Als u uw printermachtigingen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de printer die u gebruikt. Daarna klikt u achtereenvolgens op Eigenschappen van printer, op het tabblad Beveiliging en op uw gebruikersnaam. Als uw computer onderdeel uitmaakt van een domein, worden de printermachtigingen mogelijk beheerd door uw beheerder.

Afdrukken onderbreken

U kunt een of meer afdruktaken in de wachtrij onderbreken en hervatten.

Afdrukken van een afzonderlijk document onderbreken of hervatten

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op het pictogram van uw printer en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het document in de afdrukwachtrij en klik vervolgens op Onderbreken of Hervatten.

Alle afdruktaken onderbreken of hervatten

Als u een document van iemand anders wilt onderbreken, moet u daarvoor een machtiging hebben.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op het pictogram van uw printer en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

 3. Klik in het menu Printer op Afdrukken onderbreken. Klik opnieuw op Afdrukken onderbreken om het afdrukken te hervatten.

Opmerking

 • Als u uw printermachtigingen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de printer die u gebruikt. Daarna klikt u achtereenvolgens op Eigenschappen van printer, op het tabblad Beveiliging en op uw gebruikersnaam. Als uw computer onderdeel uitmaakt van een domein, worden de printermachtigingen mogelijk beheerd door uw beheerder.

Afdrukken opnieuw starten

Als u zich plotseling realiseert dat u met de verkeerde kleur inkt of op het verkeerde papierformaat afdrukt, kunt opnieuw beginnen.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op het pictogram van uw printer en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het document dat u opnieuw wilt afdrukken en klik vervolgens op Opnieuw starten.

De volgorde in de afdrukwachtrij wijzigen

Als u meerdere items afdrukt, kunt u de volgorde wijzigen waarin deze worden afgedrukt.

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Selecteer de afdrukwachtrij door het pictogram van uw printer te selecteren en klik op Afdruktaken weergeven op de opdrachtbalk.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het item waarvan u de volgorde wilt wijzigen en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Algemeen en sleep de schuifregelaar Prioriteit naar links of naar rechts om de afdrukvolgorde te wijzigen en klik op OK. (Items met een hogere prioriteit worden eerst afgedrukt.)