Wat is er gebeurd met de Geavanceerde editor voor labels?

De Geavanceerde editor voor labels maakt geen deel uit van deze versie van Windows Media Player. Maar als u mediagegevens bewerkt in het detailvenster van de mediabibliotheek, kunt u de meeste taken uitvoeren die u met de Geavanceerde editor voor labels uitvoerde.

Zie Mediagegevens toevoegen of bewerken in Windows Media Player voor meer informatie over het bewerken van mediagegevens. Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de mediabibliotheek.