Wat is er gebeurd met de e-mail- en browserkoppelingen in het menu Start?

In eerdere versies van Windows werden pictogrammen voor de standaardwebbrowser en het standaarde-mailprogramma standaard vastgemaakt aan het menu Start. In deze versie van Windows is het vastgemaakte gebied boven aan het menu Start standaard leeg.

Als u deze en andere programma's snel en gemakkelijk wilt openen, kunt u ze nu vastmaken aan het menu Start en aan de taakbalk. Zie Een programma vastmaken aan de taakbalk en Een programma vastmaken aan het menu Start voor meer informatie.

Opmerking

  • Als u een e-mailprogramma of webbrowser aan het menu Start vastmaakt, kunt u de eigenschappen wijzigen in het Configuratiescherm. Open het Configuratiescherm en zoek naar 'e-mail' om de optie weer te geven waarmee u het standaarde-mailprogramma kunt wijzigen, of zoek naar 'internetopties' om een lijst weer te geven met de eigenschappen van webbrowsers die u kunt wijzigen.