Wat is Systeemherstel in het Configuratiescherm?

Het onderdeel Systeemherstel van het Configuratiescherm bevat verschillende opties die ondersteuning bieden om uw computer te herstellen van ernstige fouten.

Afbeelding van Systeemherstel in het Configuratiescherm
Systeemherstel bevat verschillende opties waarmee u Windows kunt herstellen naar een eerdere datum.
  • Open Systeemherstel door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ systeemherstel in het zoekvak en klik vervolgens op Systeemherstel.

Opmerking

  • Controleer voordat u Systeemherstel gebruikt of een automatische probleemoplosser beschikbaar is in het Configuratiescherm waarmee u het probleem kunt oplossen. Zie Problemen oplossen in Windows‍ voor meer informatie.

Alles weergeven

Aanbevolen methode: Systeemherstel

Systeemherstel biedt een manier om systeemwijzigingen ongedaan te maken, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke bestanden, zoals e-mailberichten, documenten of foto's. Systeemherstel is de beste optie als u een programma of stuurprogramma hebt geïnstalleerd dat een onverwacht probleem op de computer of in Windows heeft veroorzaakt en u het probleem niet kunt oplossen door het programma of stuurprogramma te verwijderen. Zie Wat is Systeemherstel? voor meer informatie

Opmerking

  • Als Systeemherstel een fout retourneert, probeert u een ander herstelpunt te gebruiken. Als u dan nog een fout ontvangt, voert u Systeemherstel uit vanuit het menu Opties voor Systeemherstel. Als u Systeemherstel op deze manier start, moet u uw computer handmatig opnieuw opstarten en Systeemherstel selecteren in het menu Opties voor Systeemherstel. Als u deze methode gebruikt, kunt u de wijzigingen die tijdens Systeemherstel worden aangebracht, bovendien niet ongedaan maken. Zie Welke opties voor systeemherstel zijn beschikbaar in Windows 7? voor meer informatie

Geavanceerde herstelmethoden

Systeemherstel bevat ook twee geavanceerde herstelmethoden die u kunt gebruiken als Windows ernstig is beschadigd of anderszins niet meer functioneert. Bij de eerste methode vervangt u alle bestanden op uw computer, inclusief Windows en al uw persoonlijke bestanden, door een back-up of een installatiekopie voor herstel. Bij de tweede methode wordt Windows volledig opnieuw geïnstalleerd. Bij beide methoden worden programma's die u hebt geïnstalleerd, mogelijk verwijderd.

Waarschuwingen

  • Met deze geavanceerde opties kunt u problemen die door software worden veroorzaakt, oplossen door de computer te herstellen naar een eerdere status. Omdat bij deze methoden vaak ook persoonlijke bestanden en programma's worden verwijderd, kunt u ze het beste uitsluitend gebruiken als u het probleem op geen enkele andere manier kunt oplossen. Voordat u de geavanceerde opties gebruikt leest u Een geavanceerde herstelmethode kiezen.

  • Als u een van deze geavanceerde methoden kiest, kunt u voordat u verdergaat het beste een back-up maken van uw persoonlijke bestanden naar een andere locatie, zoals een externe harde schijf. Na de herstelbewerking moet u uw programma's opnieuw installeren en uw persoonlijke bestanden terugzetten vanaf de back-up. Zie Back-ups van bestanden maken voor meer informatie.

Artikel-id: MSW700058