Nieuwe functies van het bureaublad van Windows

Dankzij nieuwe functies op het Windows-bureaublad wordt het eenvoudiger om meerdere vensters in te delen en te beheren. U kunt eenvoudig schakelen tussen geopende vensters, zodat u zich kunt concentreren op belangrijke programma's en bestanden. Met andere nieuwe functies kunt u het bureaublad een persoonlijk karakter geven.

Vastmaken

Met behulp van Vastmaken kunt u met een eenvoudige muisbeweging vensters rangschikken en het formaat ervan wijzigen op het bureaublad. Op deze manier kunt u vensters snel uitlijnen aan de zijkant van het bureaublad, verticaal uitbreiden tot de volledige hoogte van het scherm of maximaliseren om het bureaublad volledig te vullen. Vastmaken kan met name nuttig zijn wanneer u twee documenten vergelijkt, bestanden tussen twee vensters kopieert of verplaatst, het venster waarin u momenteel werkt maximaliseert of lange documenten uitbreidt zodat deze eenvoudiger te lezen zijn en u minder hoeft te schuiven.

Afbeelding van een venster dat is samengevouwen tot de helft van het bureaublad
Sleep een venster naar de zijkant van het bureaublad om het uit te breiden tot de helft van het scherm.

Als u Vastmaken wilt gebruiken, sleept u de titelbalk van een geopend venster naar een zijkant van het bureaublad om het daar uit te lijnen, of sleept u het naar de bovenkant van het bureaublad om het venster te maximaliseren. Als u een venster verticaal wilt uitbreiden, sleept u de bovenste rand van het venster naar de bovenkant van het bureaublad. Zoek voor meer informatie op 'Vastmaken' in Help en ondersteuning.

Schudden

Met de functie Schudden kunt u alle geopende vensters op het bureaublad, behalve het venster dat u wilt gebruiken, snel minimaliseren. Klik eenvoudigweg op de titelbalk van het venster dat u geopend wilt houden en sleep (of schud) het venster snel op en neer, waarna de andere geopende vensters worden geminimaliseerd.

Afbeelding van het schudeffect om vensters te minimaliseren
Schud een venster om alle andere vensters te minimaliseren

Als u het vorige formaat van de geminimaliseerde vensters wilt herstellen, schudt u het geopende venster nogmaals. Zie Vensters op het bureaublad minimaliseren met Shake voor meer informatie.

Kort weergeven

U kunt functies van Kort weergeven gebruiken om snel een voorbeeld van het bureaublad weer te geven zonder al uw vensters te minimaliseren, of om een voorbeeld van een geopend venster weer te geven door de bijbehorende knop op de taakbalk aan te wijzen.

Alles weergeven

Het bureaublad kort weergeven

De knop Bureaublad weergeven is verplaatst naar het andere uiteinde van de taakbalk ten opzichte van de knop Start, waardoor het eenvoudiger is om op de knop te klikken of de knop aan te wijzen zonder per ongeluk het menu Start te openen.

U kunt niet alleen klikken op de knop Bureaublad weergeven om naar het bureaublad te gaan, maar u kunt het bureaublad ook tijdelijk weergeven door de knop Bureaublad weergeven enkel aan te wijzen. Wanneer u de knop Bureaublad weergeven aan het einde van de taakbalk aanwijst, verdwijnen alle geopende vensters uit de weergave, waardoor het bureaublad wordt onthuld. Als u de vensters weer wilt laten verschijnen, beweegt u de muis weg van de knop Bureaublad weergeven.

Afbeelding van bureaubladvensters die tijdelijk zijn geminimaliseerd
Uw bureaublad snel weergeven door middel van Kort weergeven

Dit kan nuttig zijn als u snel gadgets op het bureaublad wilt weergeven, of niet alle geopende vensters wilt minimaliseren en vervolgens weer herstellen. Zie Een tijdelijk voorbeeld van het bureaublad weergeven met Peek voor meer informatie.

Een geopend bestand op het bureaublad kort weergeven

U kunt Kort weergeven ook gebruiken om snel even de andere geopende vensters te bekijken zonder dat u het venster waarin u werkt, hoeft te verlaten.

Afbeelding van het bureaublad met één geopend venster benadrukt
Geopende vensters kort weergeven met behulp van miniatuurweergaven op de taakbalk

Wijs op de taakbalk een programmaknop met geopende bestanden aan. Miniatuurvoorbeelden van alle geopende bestanden die aan dat programma zijn gekoppeld, worden weergegeven boven de taakbalk. U kunt een miniatuurweergave aanwijzen om een voorbeeld van de inhoud van dat venster weer te geven. Alle andere geopende vensters op het bureaublad vervagen, zodat alleen het venster waarvan u een voorbeeld bekijkt, zichtbaar is. Als u het venster waarvan u een voorbeeld bekijkt, wilt openen, klikt u op de miniatuurweergave. Zie Voorbeeld bekijken van een geopend venster op het bureaublad met Peek voor meer informatie.

Gadgets

Deze versie van Windows bevat geen Windows Sidebar. In plaats daarvan kunt u gadgets overal op het bureaublad weergeven en de functies van Kort weergeven gebruiken om de gadgets op uw bureaublad tijdelijk weer te geven zonder dat u de vensters waarmee u werkt, hoeft te minimaliseren of sluiten.

Afbeelding van gadgets op het bureaublad
Gadgets op het bureaublad

Zoek naar 'gadgets' in Help en ondersteuning voor meer informatie over het gebruik van gadgets op het bureaublad.

Bureaubladachtergrond

De bureaubladachtergrond hoeft niet langer uit één enkele afbeelding te bestaan. Met Windows 7 kunt u in plaats daarvan ook een diavoorstelling met afbeeldingen weergeven. Sommige Windows-thema's bevatten een diavoorstelling, maar u kunt ook uw eigen diavoorstelling maken van uw persoonlijke afbeeldingenverzameling. Zie Een diavoorstelling als bureaubladachtergrond maken voor meer informatie over het instellen van een diavoorstelling als achtergrond.

Opmerkingen

  • Niet alle nieuwe bureaubladfuncties zijn beschikbaar in alle edities van Windows 7. Kort weergeven, schudden en diavoorstellingen als bureaubladachtergrond zijn bijvoorbeeld niet inbegrepen in Windows 7 Home Basic of Windows 7 Starter. Via Systeem in het Configuratiescherm kunt u bepalen welke editie van Windows 7 op uw computer is geïnstalleerd. Zie Wat is de Aero-bureaubladbelevenis? voor informatie over andere Aero-effecten en -functies die in Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate worden ondersteund.

    Open Systeem door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, met de rechtermuisknop te klikken op Computer en vervolgens te klikken op Eigenschappen.

  • Het menu Start en de taakbalk zijn ook opnieuw ontworpen, zodat hier enkele nieuwe functies worden weergegeven. Zie Nieuwe functies in het menu Start en Wat is er nieuw in de taakbalk van Windows? voor meer informatie.