Wanneer kan ik een software-uitgever vertrouwen?

Ga als volgt te werk om te bepalen of u een software-uitgever kunt vertrouwen:

 • Controleer of de software een geldige digitale handtekening heeft. U kunt de digitale handtekening weergeven door te klikken op de koppeling naar de uitgever in het dialoogvenster Windows Internet Explorer 9-beveiliging dat wordt weergegeven wanneer u een bestand downloadt.

  Een digitale handtekening kan de volgende informatie verschaffen:

  • Heeft de software een geldig certificaat? Controleer of het certificaat niet is verlopen of ingetrokken. Dit kan duiden op een probleem met het bedrijf of de software.

  • De identiteit van de software-uitgever.

  • Is er met het programma geknoeid (mogelijk door een virus)? Als het programmabestand is gewijzigd, is de digitale handtekening ongeldig. Klik op de beveiligingsstatusbalk rechts van de adresbalk. In het beveiligingsrapport ziet u wie de uitgever is en of er met het bestand is geknoeid.

 • Als u de naam van de uitgever niet kent, zoekt u op internet of de uitgever een gerenommeerd bedrijf of algemeen bekende website is, en of de uitgever wordt aanbevolen door iemand die u vertrouwt.

 • Probeer het doel van de software te achterhalen. Als u niet zeker weet wat de software doet, zoekt u naar meer informatie op internet voordat u de software downloadt.