Waar kan ik het wachtwoord voor mijn thuisgroep vinden?

Mocht u het wachtwoord van uw thuisgroep ooit vergeten, dan kunt u het vinden door Thuisgroep in Configuratiescherm te openen op een computer die deel uitmaakt van de thuisgroep. Ga als volgt te werk:

  1. Open Thuisgroep door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en Configuratiescherm, thuisgroep te typen in het zoekvak en op Thuisgroep te klikken.

  2. Klik op Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken.

Opmerking

  • Als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u het wachtwoord voor de thuisgroep probeert af te drukken, gaat u als volgt te werk:

    • Selecteer het wachtwoord, klik erop met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Kopiëren. Open een nieuw document of e-mailbericht, klik met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte en klik vervolgens op Plakken. Druk het document of e-mailbericht af.

    • Typ het wachtwoord in een nieuw document of e-mailbericht en druk dit af of schijf het wachtwoord gewoon op een stukje papier. Ter bescherming van de gegevens op uw computer wordt het afgeraden uw wachtwoord aan anderen te geven of uw wachtwoord op een voor anderen zichtbare plaats te bewaren.

    • Stel Internet Explorer 8 tijdelijk in als uw standaardbrowser en probeer het wachtwoord opnieuw af te drukken. Zie Change your default web browser voor informatie over het instellen of wijzigen van uw standaardbrowser.