Waarom verschijnen er foutmeldingen over virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund als ik probeer Windows XP Mode en Windows Virtual PC te gebruiken?

Belangrijk

  • Vanaf 8 april 2014 is technische ondersteuning voor Windows XP en Windows XP Mode niet meer beschikbaar. Dit geldt ook voor updates waarmee uw pc wordt beveiligd. Dit betekent dat als u Windows XP blijft gebruiken of Windows XP Mode gebruikt op een Windows 7 computer nadat de ondersteuning is beëindigd, uw computer mogelijk kwetsbaar wordt voor beveiligingsrisico's en virussen. Als u dus wilt dat uw pc met Windows 7 veilig blijft nadat de ondersteuning is beëindigd, is het verstandig om Windows XP Mode alleen te gebruiken als uw pc niet is verbonden met internet. Meer informatie over Windows XP de beëindiging van ondersteuning .

Als u probeert Windows XP Mode en Windows Virtual PC te gebruiken op een computer met Windows 7, verschijnt wellicht een van de volgende foutmeldingen met de mededeling dat hardwareondersteunde virtualisatietechnologie op uw computer niet wordt ondersteund:

  • Kan Windows Virtual PC niet starten omdat virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund, is uitgeschakeld.

  • Kan het hostproces voor Windows Virtual PC niet starten. Raadpleeg het logboek met systeemgebeurtenissen voor meer informatie.

  • Kan Windows Virtual PC niet starten, omdat virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund op deze computer niet wordt ondersteund.

Er is een update beschikbaar om de virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund te verwijderen als vereiste, zodat u Windows XP Mode en Windows Virtual PC in Windows 7 kunt gebruiken.

Opmerkingen

  • Installeer deze update alleen als virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund, niet op uw computer wordt ondersteund. Als u wilt controleren of dit al dan niet wordt ondersteund, gaat u naar de website Windows XP Mode en ondersteuning van Windows Virtual PC, downloadt u de Hardware-Assisted Virtualization Detection Tool en voert u deze uit.

  • Deze update is alleen van toepassing op Windows XP Mode en Windows Virtual PC (en overige virtuele machines die worden uitgevoerd op Windows XP met Service Pack 3) op een computer met Windows 7. Gebruik deze update niet bij alle andere combinaties van besturingssystemen.

U kunt de update online downloaden en installeren vanuit het Microsoft Downloadcentrum:

Als virtualisatietechnologie die door hardware wordt ondersteund, op uw computer wordt ondersteund, maar is uitgeschakeld, raden wij u aan deze in te schakelen in het BIOS (Basic Input/Output System), in plaats van de update te installeren. De stappen om dit te doen, zijn afhankelijk van de BIOS-fabrikant. Voor voorbeeldinstructies gaat u naar de website voor Windows XP Mode en ondersteuning van Windows Virtual PC.

Waarschuwing

  • Wees voorzichtig wanneer u de BIOS-instellingen wijzigt. De BIOS-interface is ontworpen voor ervaren gebruikers en als u een instelling wijzigt, bestaat de kans dat u de computer niet meer juist kunt opstarten. Zie BIOS: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Artikel-id: MSW700075