Problemen met internetverbindingen worden meestal veroorzaakt door loszittende kabels of routers of modems die niet goed werken. Voer eerst de probleemoplosser voor netwerken uit om na te gaan of u hiermee het probleem kunt vaststellen en oplossen.

 • Open de probleemoplosser Netwerk door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak te klikken en vervolgens op Problemen oplossen te klikken.

Als met de probleemoplosser voor netwerken het probleem niet wordt opgelost, probeert u de stappen die worden beschreven in Netwerkverbindingsproblemen in Windows.

Als de stappen in dat deel niet werken, probeert u de volgende stappen.

 1. Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten (controleer bijvoorbeeld of uw modem is aangesloten op een werkende telefoonaansluiting of kabelverbinding, hetzij rechtstreeks, hetzij via een router).

 2. Schakel uw modem opnieuw in en schakel vervolgens uw router opnieuw in. Verwijder de stroomkabels uit de modem en de router. Nadat alle lampjes op het apparaat zijn uitgegaan, wacht u ten minste 10 seconden en steekt u de stekkers van de modem en de router weer terug in het stopcontact. Sommige modems hebben een reservebatterij die voorkomt dat de lampjes uitgaan. Bij dit type modem drukt u de Reset-knop kort in. Als u geen Reset-knop ziet, verwijdert u in plaats hiervan de batterij.

  Afbeelding van de achterkant van een router, met de plaats voor de stroomkabel
  De achterkant van een router, met de plaats voor de stroomkabel
 3. Controleer de router. Vanwege nieuwe netwerkonderdelen in Windows Vista en Windows 7 zijn bepaalde oudere netwerkrouters niet volledig compatibel met deze versies van Windows, en kunnen deze problemen veroorzaken. Ga voor een lijst met routers die compatibel zijn met Windows Vista naar de website van het Windows Compatibiliteitscentrum.

Als u het probleem niet met deze stappen kunt oplossen, kijkt u of uw specifieke probleem en de bijbehorende oplossing in de volgende lijst voorkomen.

Alles weergeven

Ik kan geen verbinding met internet maken via een DSL-verbinding (Digital Subscriber Line) of kabelverbinding voor breedbandverkeer

Probeer het volgende:

 • Controleer of de modem is ingeschakeld.

 • Controleer of de Ethernet-kabel op de juiste wijze is aangesloten op de Ethernet-poorten van de modem en de computer. De uiteinden van een Ethernet-kabel zien er zo uit:

  Afbeelding van een Ethernet-kabel
  Ethernet-kabel
 • Controleer of u een DSL-filter gebruikt tussen de telefoonaansluiting en de modem.

 • Controleer de indicatielampjes op de modem. Deze kunnen soms de locatie van het probleem aangeven, of het nu gaat om de Ethernetverbinding, de voeding naar de modem of de DSL- of kabelverbinding.

 • Beschadiging van Winsock kan verbindingsproblemen veroorzaken. Open de probleemoplosser voor netwerken om dit probleem op te lossen:

  • Open de probleemoplosser Netwerk door met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak te klikken en vervolgens op Problemen oplossen te klikken.

  Ga voor meer informatie naar Beschadiging van Winsock2 repareren op de website van Microsoft.

 • Controleer bij uw internetprovider (ISP) of de servers goed werken en dat u een internetprovider, gebruikersaccount en toegang tot de service van de internetprovider hebt.

 • Als u recent de router of modem hebt vervangen, moet u de internetprovider vragen of deze gebruikmaakt van MAC-adresfilters. Als dit het geval is, moet u de internetprovider vragen of deze het nieuwe apparaat toevoegt aan de lijst met apparaten met toegang tot het netwerk.

Ik kan geen verbinding met internet maken via een inbelverbinding of de verbinding wordt steeds verbroken

Probeer het volgende:

 • Zorg ervoor dat het gekozen nummer klopt, met inbegrip van de eventueel vereiste toegangsnummers (bijvoorbeeld een 9), en dat het nummer niet bezet is.

 • Controleer of de telefoonaansluiting werkt. U kunt dit uitproberen door een werkende telefoon aan te sluiten en te luisteren of er een kiestoon is.

 • Zorg ervoor dat de telefoonkabel is aangesloten op de lijnaansluiting van de modem, niet op de telefoonaansluiting.

 • Controleer of de telefoonkabel in orde is door een werkende telefoon aan te sluiten op de telefoonaansluiting van de modem. Als u een kiestoon hoort, is de telefoonkabel in orde.

 • Als de functie Wisselgesprek actief is, schakelt u deze uit en probeert u de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

 • Het is mogelijk dat de internetprovider de verbinding heeft verbroken als u een tijdlang niets op de website hebt gedaan. Probeer het opnieuw.

 • Het is mogelijk dat de verbinding automatisch is verbroken toen iemand de telefoon opnam terwijl u online was. Probeer het opnieuw.

 • De meeste inbelmodems werken alleen met analoge telefoonlijnen. Controleer of uw telefoonlijnen analoog zijn. Als u digitale telefoonlijnen hebt, moet uw computer over een digitale modem beschikken.

 • Controleer of uw modem goed werkt. Raadpleeg de informatie bij de modem of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie.

 • Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om de kwaliteit van de lijn te controleren.

 • Als uw computer twee netwerkverbindingen heeft, moet de netwerksoftware kiezen welke verbinding moet worden gebruikt voor netwerkverkeer. De netwerksoftware kiest de verbinding met de beste prestaties. Als verbinding A beschikt over een internetverbinding maar traag werkt en verbinding B geen internetverbinding heeft maar betere lokale netwerkprestaties biedt, wordt netwerkverkeer via verbinding B geleid door de netwerksoftware. In dat geval kunt u echter geen websites weergeven en wordt door het netwerkpictogram en het netwerkdiagram in het Netwerkcentrum aangegeven dat u alleen een lokale verbinding hebt (geen internetverbinding). Dit is juist, maar het is niet wat u wilt. U kunt ervoor zorgen dat de computer verbinding A (met de internetverbinding) gebruikt door verbinding B te verbreken en het opnieuw te proberen.