Waarom kan ik niet afdrukken?

Hier vindt u oplossingen voor enkele algemene problemen met afdrukken. Voor een stapsgewijze zelfstudie over het identificeren en oplossen van veelvoorkomende printerproblemen, gaat u naar Printerproblemen in Windows.

U kunt ook een probleemoplosser uitvoeren om veelvoorkomende afdrukproblemen te detecteren en op te lossen.

De probleemoplosser voor afdrukken uitvoeren

 1. Klik op deze knop:

  Afbeelding van de knop Repareren

  Dit probleem oplossen

 2. Klik op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.

Alles weergeven

De printer drukt niet af.

De oorzaak van dit probleem is niet eenvoudig te achterhalen omdat er veel verschillende printers worden gebruikt en dit probleem door talrijke redenen kan worden veroorzaakt.

Controleer om te beginnen of de printer aan staat en volgens de instructies van de fabrikant op de Windows computer is aangesloten. Voer vervolgens de probleemoplosser voor de printer uit waarbij automatisch wordt geprobeerd het probleem te detecteren en op te lossen. (Zie Problemen oplossen in Windows voor meer informatie.)

 • Open de probleemoplosser Printer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ probleemoplosser in het zoekvak en klik vervolgens op Probleemoplossing. Klik onder Hardware en geluiden op Use a printer (Printer gebruiken).

Controleer vervolgens of er een nieuw stuurprogramma voor de printer beschikbaar is en installeer dat op de computer. Problemen met printers worden soms veroorzaakt door verouderde stuurprogramma's. Installatie van het nieuwste stuurprogramma lost het probleem dan op.

Gebruik voor het zoeken naar het nieuwste stuurprogramma eerst Windows Update. Windows Update detecteert de hardware die op uw computer is aangesloten en informeert u automatisch wanneer er nieuwe stuurprogramma's beschikbaar zijn:

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw computer.

 3. Als er updates zijn gevonden, klikt u op Updates installeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Als er geen nieuw stuurprogramma in de lijst wordt weergegeven, bestaat de mogelijkheid nog steeds dat er een nieuw stuurprogramma beschikbaar is. In dat geval heeft de fabrikant van de printer deze informatie nog niet aan Microsoft doorgegeven.

Bij de meeste fabrikanten van printers vindt u de nieuwste stuurprogramma's in het ondersteuningsgedeelte van de website. Doorgaans zijn stuurprogramma's gerangschikt op de Windows-editie en op het printermodel. Als u het juiste stuurprogramma hebt gevonden, volgt u de instructies van de fabrikant om het stuurprogramma te installeren. Zie Printerstuurprogramma's voor Windows 7 zoeken en installeren en Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor meer informatie over printerstuurprogramma's.

Als de printer dan nog steeds niet afdrukt, raadpleeg dan het ondersteuningsgedeelte van de website van de fabrikant voor tips voor het oplossen van problemen voor het type printer dat u gebruikt.

Ik zie een foutbericht over problemen met de spooler.

Een afdrukspooler is software die afdruktaken tijdelijk opslaat op de harde schijf of in het geheugen van de computer totdat de printer klaar is om deze af te drukken.

Als u ongebruikelijk lang moet wachten voordat een document wordt afgedrukt of als er een foutbericht over de afdrukspooler wordt weergegeven, moet u de afdrukspooler op uw computer mogelijk opnieuw starten.

U kunt de spooler het eenvoudigst opnieuw starten door uw werk op te slaan en de computer opnieuw op te starten. U kunt ook de volgende stappen proberen:

De afdrukspoolerservice opnieuw starten

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder.

 1. Open Systeembeheer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ systeembeheer in het zoekvak en klik vervolgens op Systeembeheer.

 2. Dubbelklik op Services. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de service Print Spooler en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Zorg ervoor dat op het tabblad Algemeen naast Opstarttype de optie Automatisch is geselecteerd.

 5. Klik als de service niet wordt uitgevoerd onder Servicestatus op Starten en klik vervolgens op OK. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Ik wil een netwerkprinter toevoegen, maar deze wordt niet weergegeven in de wizard Printer toevoegen.

Voer de volgende stappen uit om de desbetreffende printer handmatig te zoeken en toe te voegen als een printer die u wilt toevoegen door Windows niet wordt gedetecteerd:

 1. Open Apparaten en printers door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Apparaten en printers in het menu Start.

 2. Klik op Een printer toevoegen.

 3. Selecteer Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen in de wizard Printer toevoegen.

 4. Klik op de pagina Naar beschikbare printers zoeken op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst..

 5. Kies op de pagina Printer op naam of TCP/IP-adres zoeken of u naar de gewenste printer wilt zoeken op basis van het printertype of de locatie en klik vervolgens op Volgende.

 6. Volg de overige stappen in de wizard en klik vervolgens op Voltooien.

Ik kan de printer die ik wil toevoegen niet vinden in de netwerkmap.

Controleer of het netwerk correct werkt en ga na of printers in het netwerk worden weergegeven. Zie De status van uw netwerk weergeven voor meer informatie.

Als het netwerk correct werkt, kunt u proberen om de problemen als volgt op te lossen:

 • Zorg ervoor dat alle computers in het netwerk zich in dezelfde werkgroep bevinden. U kunt dit doen door de werkgroepnamen te wijzigen op uw computers met Windows 7. Zie Lid worden van een werkgroep of een werkgroep maken voor informatie over het wijzigen van de naam van een werkgroep.

 • Als u de naam of het netwerkadres (een locatie op het netwerk) van de printer niet kent, moet u contact opnemen met de persoon die de printer op het netwerk heeft aangesloten of met een systeembeheerder. Als uw computer in verbinding staat met een netwerkdomein, is het mogelijk dat u niet over de juiste machtiging beschikt om bepaalde printers te gebruiken, waardoor de desbetreffende printers niet worden weergegeven. Neem in dat geval contact op met de systeembeheerder, zodat deze u de benodigde machtiging kan toekennen.

 • Als u een gedeelde printer toevoegt die is aangesloten op een andere computer op het netwerk moet u controleren of de desbetreffende computer is ingeschakeld. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de eigenaar van de computer, zodat u kunt nagaan of de computer op het netwerk is aangesloten en of de naam van de printer mogelijk is gewijzigd.

Artikel-id: MSW700078