Waarom is mijn draadloze signaal zo zwak?

Als het signaal van een draadloos netwerk zwak is, kan dat nadelig zijn voor de overdracht van informatie in het netwerk of betekenen dat bepaalde delen van het netwerk niet toegankelijk zijn. Hier worden oplossingen besproken voor enkele gangbare problemen die het gevolg zijn van een zwak draadloos signaal:

 • Uw computer is te ver verwijderd van de router of het toegangspunt voor draadloos netwerkverkeer.

  Plaats uw computer dichter bij de router of het toegangspunt. Als uw computer draagbaar is, kunt u deze verplaatsen en zo het bereik van het draadloze signaal en de beste locatie voor de computer bepalen.

  Als u de computer niet dichter bij de router of het toegangspunt kunt plaatsen, kan het verstandig zijn een externe antenne aan te schaffen voor uw draadloze netwerkadapter. Op veel draadloze netwerkadapters kan een externe antenne worden aangesloten. Deze maakt een betere ontvangst mogelijk dan de ingebouwde antenne. Raadpleeg de informatie die is geleverd bij uw draadloze netwerkadapter om te zien of u een extra antenne kunt aansluiten.

 • De router of het toegangspunt voor draadloos netwerkverkeer is uitgeschakeld of werkt niet goed.

  U kunt het volgende proberen:

  • Controleer of de router of het toegangspunt is ingeschakeld en dat de indicator voor het draadloze signaal brandt.

  • Stel de router of het toegangspunt in op de beginwaarden door het apparaat uit te schakelen, minimaal tien seconden te wachten en het apparaat weer in te schakelen.

  Neem contact op met de netwerkbeheerder als u niet de beheerder van het toegangspunt of het netwerk bent.

 • De verbinding wordt gestoord door andere apparaten.

  Als u 802.11b- of 802.11g-netwerkhardware hebt, wordt gebruikgemaakt van de frequentie 2,4 GHz (gigahertz). Tot de andere apparaten die deze frequentie gebruiken, behoren magnetronovens en draadloze telefoons. De netwerkhardware voor 802.11a-netwerken maakt gebruik van de frequentie 5 GHz. Deze frequentie wordt ook gebruikt door bepaalde draadloze telefoons. Deze apparaten kunnen de communicatie tussen uw computer en het netwerk verstoren.

  U kunt in dit geval het volgende proberen:

  • Als dergelijke apparaten zich in de buurt van uw computer bevinden, schakelt u deze tijdelijk uit of plaatst u deze verder weg.

  • Wijzig de instellingen van de router of het toegangspunt zo dat er een ander kanaal voor het draadloze signaal wordt gebruikt, of stel het kanaal zo in dat het automatisch wordt geselecteerd als er een vast kanaalnummer voor is opgegeven. Niet alle draadloze kanalen zijn altijd even helder. In de Verenigde Staten en Canada kunt u de kanalen 1, 6 en 11 gebruiken. Controleer de informatie bij het toegangspunt of de router voor instructies bij het gebruik van het kanaal voor het draadloze signaal.

 • Het netwerk waarnaar u op zoek bent, is zo ingesteld dat er geen netwerknaam (SSID) wordt uitgezonden.

  Draadloze routers en toegangspunten kunnen zo worden ingesteld dat deze geen netwerknaam uitzenden. In dat geval kan alleen worden gedetecteerd dat het netwerk binnen bereik is (zodat verbinding kan worden gemaakt) als u voorheen verbinding met het netwerk hebt gemaakt of kunt u handmatig verbinding met het netwerk maken met behulp van de SSID (serviceset-id). Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met een netwerk dat geen signaal uitzendt:

  1. Open Verbinding met een netwerk maken door op het netwerkpictogram (Afbeelding van het pictogram voor draadloze netwerken of Afbeelding van het pictogram voor vaste netwerken) in het systeemvak te klikken.

  2. Klik op Netwerk zonder naam en typ de netwerkgegevens.

   Het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met netwerken en is in het vervolg beschikbaar wanneer uw computer zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.