Aby śledzić często odwiedzane witryny sieci Web, możesz je zapisać jako ulubione w programie Internet Explorer. Ulubione są udostępniane między programem Internet Explorer i programem Internet Explorer na pulpit, zatem możesz je wyświetlać, organizować i dodawać do nich elementy zarówno z poziomu paska adresu, jak i tradycyjnej listy ulubionych w programie Internet Explorer na pulpit.

Dodawanie do ulubionych

Jeśli odwiedzasz witrynę, którą chcesz oznaczyć jako ulubioną, szybko przesuń palcem w górę od dołu ekranu (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), aby wywołać polecenia aplikacji, naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione Przycisk Ulubione, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj do ulubionych Dodawanie do ulubionych, a następnie nacićnij lub kliknij pozycję Dodaj. Witrynę możesz również zapisać jako ulubioną, naciskając klawisze CTRL+D.

W przeglądarce na pulpicie możesz także nacisnąć lub kliknąć przycisk Ulubione obok paska adresu, a następnie nacisnąć lub kliknąć pozycję Dodaj do ulubionych.

Wyświetlanie elementów ulubionych

Aby wyświetlić ulubione, szybko przesuń palcem w górę, aby wywołać polecenia aplikacji, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione Przycisk Ulubione. Jeśli Twoje ulubione są zorganizowane w foldery, naciśnij lub kliknij menu rozwijane Ulubione i zaznacz folder, aby go wyświetlić. Naciśnij lub kliknij dowolny element ulubiony, aby przejść do danej witryny.

Aby wyświetlić ulubione na pulpicie, naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione obok paska adresu. Naciśnij lub kliknij dowolny element ulubiony na liście, aby przejść do danej witryny.

Pokaż wszystkie

Organizowanie ulubionych przy użyciu folderów

Organizowanie elementów ulubionych w folderach ułatwia ich śledzenie. Możesz na przykład zgrupować witryny z wiadomościami w folderze „Codzienne wiadomości”, a witryny sklepów w folderze „Moje sklepy”.

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Internet Explorer, aby otworzyć program Internet Explorer.

 2. Szybko przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby wywołać polecenia aplikacji, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione Przycisk Ulubione.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodawanie do ulubionych, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Nowy folder.
 4. Wpisz nazwę folderu, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz.

Podczas następnego dodawania do ulubionych zaznacz ten lub inny folder w menu rozwijanym, zanim naciśniesz lub klikniesz pozycję Dodaj.

Aby utworzyć nowe foldery na pulpicie

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione obok paska adresu.

 3. W menu rozwijanym naciśnij lub kliknij polecenie Organizuj ulubione.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Nowy folder, a następnie wpisz nazwę folderu.

 5. Przeciągnij zapisane elementy ulubione do nowego folderu.

  Za pomocą okna dialogowego Organizowanie ulubionych można także zmieniać nazwy elementów ulubionych i folderów oraz reorganizować i usuwać elementy ulubione lub foldery.

Alfabetyczne sortowanie ulubionych

Otwórz pulpit, naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań, naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dowolny element ulubiony lub folder, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Sortuj według nazwy.

Eksportowanie ulubionych

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer na kilku komputerach, możesz wyeksportować elementy ulubione z jednego komputera, a następnie zaimportować je na innym.

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione.

 3. W menu rozwijanym naciśnij lub kliknij polecenie Importuj i eksportuj.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia importu/eksportu zaznacz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dalej.

 5. Zaznacz pozycję Ulubione i dowolne inne ustawienia, które chcesz wyeksportować, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dalej.

 6. Zaznacz foldery elementów ulubionych, które chcesz wyeksportować, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dalej. Program Internet Explorer automatycznie eksportuje wszystkie podfoldery.

 7. Program Internet Explorer domyślnie tworzy plik o nazwie bookmark.htm w folderze Dokumenty. Jeśli chcesz zapisać wyeksportowane elementy ulubione w innym miejscu niż folder Dokumenty (np. na dysku flash lub innym dysku), naciśnij lub kliknij pozycję Przeglądaj, a następnie wybierz inny dysk. Naciśnij lub kliknij przycisk Zapisz.

 8. Naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ.

Importowanie ulubionych

Ulubione można importować z jednego komputera na inny.

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Ulubione.

 3. W menu rozwijanym naciśnij lub kliknij polecenie Importuj i eksportuj.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia importu/eksportu zaznacz pozycję Importuj z pliku, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dalej.

 5. Zaznacz pozycję Ulubione i dowolne inne ustawienia, które chcesz zaimportować, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dalej.

 6. Program Internet Explorer domyślnie importuje elementy z pliku o nazwie bookmark.htm w folderze Dokumenty. Naciśnij lub kliknij pozycję Dalej, aby zaimportować plik domyślny, lub określ inne miejsce, z którego program Internet Explorer ma zaimportować elementy ulubione. Naciśnij lub kliknij pozycję Przeglądaj i wybierz plik lub wpisz lokalizację i nazwę pliku do zaimportowania. Naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.

 7. Wybierz folder, w którym chcesz zapisać importowane elementy ulubione, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Importuj.

 8. Naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?