W pewnych sytuacjach jest zwracany komunikat o błędzie z informacją, że wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń witryny sieci Web. Certyfikat witryny umożliwia programowi Internet Explorer nawiązanie bezpiecznego połączenia z daną witryną. Błędy certyfikatów występują, gdy istnieje problem z certyfikatem lub użyciem certyfikatu przez serwer sieci Web. Dzięki ostrzeżeniom o błędach certyfikatów program Internet Explorer pozwala zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

Co znaczą błędy certyfikatów?

Komunikat o błędzie Znaczenie
Komunikat o błędzie

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny sieci Web został odwołany

Znaczenie

Nie należy ufać tej witrynie sieci Web. To zwykle oznacza, że certyfikat zabezpieczeń został podstępnie uzyskany lub użyty przez witrynę sieci Web.

Komunikat o błędzie

Adres tej witryny sieci Web nie odpowiada adresowi zawartemu w certyfikacie zabezpieczeń

Znaczenie

Witryna sieci Web używa certyfikatu, który został wystawiony dla innego adresu internetowego. Taka sytuacja może również wystąpić, jeśli firma mająca kilka witryn sieci Web używa tego samego certyfikatu w różnych witrynach sieci Web.

Komunikat o błędzie

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny sieci Web jest nieaktualny

Znaczenie

Bieżąca data jest wcześniejsza albo późniejsza niż okres ważności certyfikatu. Witryny sieci Web muszą odnawiać swoje certyfikaty w urzędzie certyfikacji, aby zachować ich aktualność. Nieaktualne certyfikaty mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Komunikat o błędzie

Certyfikat zabezpieczeń tej witryny sieci Web nie pochodzi z zaufanego źródła

Znaczenie

Certyfikat został wystawiony przez urząd certyfikacji, który nie jest rozpoznawany przez program Internet Explorer. Witryny wyłudzające informacje często używają fałszywych certyfikatów, które wywołują ten błąd.

Komunikat o błędzie

Program Internet Explorer znalazł problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web

Znaczenie

Program Internet Explorer znalazł problem z certyfikatem, który nie pasuje do żadnej innej kategorii błędów. Może on być spowodowany tym, że certyfikat został uszkodzony, zmieniony, zapisany w nieznanym formacie lub nie można go odczytać. Nie należy ufać tożsamości witryny, jeśli w przypadku certyfikatu występuje ten błąd.

Czy zignorowanie błędu certyfikatu jest bezpieczne?

Certyfikat witryny sieci Web umożliwia identyfikację serwera sieci Web. Jeśli certyfikat zawiera błąd, może to wskazywać, że połączenie zostało przechwycone lub że serwer sieci Web fałszywie przedstawia swoją tożsamość. Jeśli masz całkowitą pewność co do tożsamości witryny sieci Web i wiesz, że bezpieczeństwo połączenia nie zostało naruszone, a także rozumiesz zagrożenia, możesz zdecydować się na przejście do tej witryny. Zalecamy jednak, aby nie ignorować ostrzeżeń dotyczących certyfikatów.

Czy mogę przejść do witryny mimo wyświetlenia błędu certyfikatu?

Tak. Chociaż nie jest to zalecane, możesz kliknąć pozycję Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane) na stronie zawierającej ostrzeżenie o błędzie certyfikatu, aby przejść do witryny sieci Web. Jeśli zignorujesz stronę ostrzeżenia i przejdziesz do witryny, która przedstawiła certyfikat zawierający błąd, program Internet Explorer zapamięta ten certyfikat do czasu zamknięcia przeglądarki. W przypadku powrotu do witryny nie będą wyświetlane kolejne ostrzeżenia dotyczące certyfikatu do czasu ponownego uruchomienia programu Internet Explorer.

Czy można wyłączyć błędy certyfikatów?

Nie. W programie Internet Explorer nie można wyłączyć sprawdzania certyfikatów. Pojawienie się błędu certyfikatu oznacza, że odwiedzana witryna sieci Web ma problemy z certyfikatem. Nie oznacza to problemu z programem Internet Explorer.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?