Najnowszą wersję przeglądarki dla swojego systemu operacyjnego można pobrać na stronie pobierania programu Internet Explorer.

Pobieranie obrazów, aplikacji i innych plików z sieci Web

Z sieci Web można pobierać pliki wielu typów, między innymi dokumenty, obrazy, filmy, aplikacje oraz rozszerzenia i paski narzędzi do przeglądarki. Gdy naciśniesz lub klikniesz plik, który chcesz pobrać, program Internet Explorer zapyta, co zrobić z tym plikiem. Oto przykłady tego, co można zrobić z plikiem (zależy to od typu pobieranego pliku):

 • Otwarcie pliku w celu jego wyświetlenia bez konieczności zapisywania go na komputerze.

 • Zapisanie pliku na komputerze w domyślnej lokalizacji pobierania. Gdy program Internet Explorer wykona skanowanie bezpieczeństwa i pobierze plik, można otworzyć ten plik lub folder, w którym go zapisano, albo wyświetlić go w Menedżerze pobierania.

 • Zapisanie jako pliku z inną nazwą lub z inną lokalizacją pobierania na komputerze albo pliku innego typu.

 • Uruchomienie aplikacji, rozszerzenia lub pliku innego typu. Gdy program Internet Explorer wykona skanowanie bezpieczeństwa, plik zostanie otwarty i uruchomiony na komputerze.

 • Anulowanie pobierania i powrót do przeglądania sieci Web.

Na komputerze można także zapisywać mniejsze pliki (na przykład pojedyncze obrazy). W tym celu wystarczy nacisnąć i przytrzymać (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy) obraz, link lub plik, który chcesz zapisać, a następnie wybrać polecenie Zapisz zdjęcie. Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer w wersji klasycznej, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub link, a następnie wybierz polecenie Zapisz obraz jako lub Zapisz element docelowy jako.

Znajdowanie pobranych plików na komputerze

Menedżer pobierania śledzi obrazy, dokumenty i inne pliki pobrane z sieci Web. Pobrane pliki są automatycznie zapisywane w folderze Pobrane. Ten folder znajduje się zazwyczaj na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows (na przykład C:\użytkownicy\nazwa_użytkownika\pobrane). Zawsze można przenieść pobrane pliki z folderu Pobrane do innych miejsc na komputerze. Aby wyświetlić pliki pobrane podczas używania programu Internet Explorer, zrób tak:

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Internet Explorer, aby otworzyć program Internet Explorer.

 2. Szybko przesuń palcem w górę od dołu ekranu (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), aby wywołać polecenia aplikacji.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia stron Przycisk Narzędzia stron, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl pobrane pliki. Wybierz odpowiedni plik, a następnie wykonaj jedno z następujących działań:
  • Naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom, aby otworzyć i uruchomić pobrany plik.

  • Naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz lokalizację programu, aby wyświetlić miejsce przechowywania danego pliku na komputerze.

  • Naciśnij lub kliknij pozycję Usuń program, aby usunąć dany plik.

  • Naciśnij lub kliknij pozycję Wyczyść, aby usunąć plik z listy pobranych plików.

  • Naciśnij lub kliknij pozycję Wyczyść listę, aby usunąć wszystkie pliki z listy pobranych plików.

Aby wyświetlić pobrane pliki na pulpicie

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl pobrane pliki.

Zmienianie domyślnego folderu pobranych plików na komputerze

Aby zmienić domyślną lokalizację, w której są zapisywane pliki pobierane na komputer, zrób tak:

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl pobrane pliki.
 3. W oknie dialogowym Wyświetlanie plików do pobrania naciśnij lub kliknij pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.

 4. Wybierz inną domyślną lokalizację pobierania, naciskając lub klikając przycisk Przeglądaj, a po wybraniu odpowiedniego miejsca naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Dlaczego niektórych plików nie można otworzyć w programie Internet Explorer

Do wyświetlania niektórych plików w programie Internet Explorer są używane dodatki, takie jak program Adobe Reader. Program Internet Explorer został zaprojektowany tak, aby działał bez dodatków, dlatego może być konieczne otwarcie pliku w innej aplikacji. Jeśli można zapisać plik na komputerze, zamiast go otwierać, można później wybrać aplikację, w której ma zostać otwarty.

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer w wersji klasycznej, być może masz starszą wersję dodatku, który należy zaktualizować. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dodatkami w programie Internet Explorer.

Ostrzeżenia dotyczące pobierania i zabezpieczeń — informacje

Gdy pobierasz plik, program Internet Explorer sprawdza, czy nic nie wskazuje na to, że plik jest złośliwy lub potencjalnie szkodliwy dla komputera. Jeśli program Internet Explorer oceni, że pobierany plik jest podejrzany, powiadomi Cię o tym i pozwoli zdecydować, czy chcesz zapisać, uruchomić lub otworzyć plik. Nie wszystkie pliki, dla których są wyświetlane ostrzeżenia, są złośliwe, ale w przypadku każdego pliku trzeba upewnić się, że jest pobierany z zaufanej witryny i że na pewno ma zostać pobrany.

Ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń informujące o tym, że Nie można było zweryfikować wydawcy tego programu w Menedżerze pobierania oznacza, że program Internet Explorer nie rozpoznaje witryny lub organizacji proszącej Cię o pobranie pliku. Zanim zapiszesz lub otworzysz pobierany plik, upewnij się, że znasz jego wydawcę i mu ufasz. Dowiedz się więcej o ochronie, jaką zapewnia filtr SmartScreen, i o błędach certyfikatów, które mogą powodować wyświetlanie ostrzeżeń związanych z pobieraniem.

Pobieranie plików z sieci Web zawsze jest obciążone pewnym ryzykiem. Poniżej podano niektóre środki ostrożności mogące pomóc w zabezpieczeniu komputera podczas pobierania plików:

 • Zainstaluj program antywirusowy i korzystaj z niego.

 • Pliki pobieraj tylko z zaufanych witryn sieci Web.

 • Jeśli plik zawiera podpis cyfrowy, upewnij się, że podpis jest prawidłowy i że plik pochodzi z zaufanej lokalizacji. Aby wyświetlić podpis cyfrowy, naciśnij lub kliknij link wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń, które jest wyświetlane podczas pobierania pliku po raz pierwszy.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?