Program Internet Explorer otwierany z poziomu ekranu startowego działa w trybie bez dodatków. Dodatki, takie jak język Java, działają tylko w programie Internet Explorer w wersji klasycznej. Więcej informacji na temat dodatków i programu Internet Explorer

Aby zainstalować język Java dla programu Internet Explorer w wersji klasycznej

  1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

  2. Przejdź do witryny Java.com.

  3. Naciśnij lub kliknij przycisk Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zgadzam się — rozpocznij bezpłatne pobieranie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  4. Na pasku powiadomień naciśnij lub kliknij pozycję Uruchom. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  5. Naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij.

Jeśli masz problemy z zainstalowaniem lub używaniem oprogramowania Java, poszukaj odpowiedzi w centrum pomocy Java.

Uwaga

  • W systemie Windows RT Java i inne dodatki nie są obsługiwane przez program Internet Explorer ani program Internet Explorer w wersji klasycznej.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?