Komputery z systemem Windows mają domyślnie zainstalowany program Internet Explorer. Jeśli masz problemy z otwarciem programu Internet Explorer, upewnij się, że jest on ustawiony jako przeglądarka domyślna, i przypnij go do ekranu startowego oraz paska zadań.

Jak ustawić przeglądarkę Internet Explorer jako domyślną?

Internet Explorer to aplikacja instalowana z systemem Windows na komputerze. Jeśli ustawisz inną przeglądarkę jako domyślną, linki nie będą automatycznie otwierane w programie Internet Explorer i będzie można korzystać tylko z programu Internet Explorer w wersji klasycznej.

Aby ustawić program Internet Explorer jako przeglądarkę domyślną

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wprowadź tekst Programy domyślne, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Programy domyślne.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustaw programy domyślne.

 4. Z listy programów wybierz pozycję Internet Explorer.

 5. Naciśnij lub kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Po ustawieniu przeglądarki Internet Explorer jako domyślnej może być konieczne ponowne przypięcie jej do ekranu startowego.

Gdzie jest kafelek programu Internet Explorer?

Jeśli na ekranie startowym nie widać kafelka programu Internet Explorer, mógł on zostać przypadkowo odpięty.

Aby przypiąć program Internet Explorer do ekranu startowego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wprowadź tekst Internet Explorer.

 3. W wynikach wyszukiwania naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Internet Explorer, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Przypnij do ekranu startowego.

Jak przypiąć program Internet Explorer do paska zadań na pulpicie?

Aby przypiąć program Internet Explorer do paska zadań

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wprowadź tekst Internet Explorer.

 3. W wynikach wyszukiwania naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Internet Explorer, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Przypnij do ekranu paska zadań.

Dlaczego program Internet Explorer jest otwierany tylko na pulpicie?

Jeśli naciśniesz lub klikniesz kafelek programu Internet Explorer i program Internet Explorer otworzy się na pulpicie, będzie to oznaczać, że program Internet Explorer nie jest ustawiony jako przeglądarka domyślna.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?