Dodatki to aplikacje używane przez program Internet Explorer do interakcji z zawartością sieci Web taką jak klipy wideo i gry. Paski narzędzi i rozszerzenia także są dodatkami. Niektóre typowe dodatki to programy Adobe Flash, Quicktime i Silverlight. Program Internet Explorer niweluje konieczność korzystania z dodatków i umożliwia odtwarzanie filmów w formatach HTML5 i wielu filmów w formacie Adobe Flash bez konieczności instalowania osobnego dodatku. Instalowanie i używanie dodatków jest obecnie możliwe tylko w programie Internet Explorer w wersji klasycznej. Jeśli próbujesz wyświetlić stronę wymagającą dodatków, wyświetl ją klasycznie (na pulpicie): szybko przesuń palcem w górę od dołu ekranu (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), aby wywołać polecenia aplikacji, naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia stron Przycisk Narzędzia stron, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl na pulpicie.

Uwaga

 • W systemie Windows RT dodatki nie są obsługiwane przez program Internet Explorer ani program Internet Explorer w wersji klasycznej.

Instalowanie i używanie dodatków na pulpicie

Jeśli brakuje dodatku, który jest potrzebny do wyświetlenia strony, program Internet Explorer poinformuje o tym i wyświetli monit o zainstalowanie dodatku. Część dodatków jest wstępnie zainstalowana przez inne aplikacje lub producenta komputera.

Pokaż wszystkie

Aby wyświetlić zainstalowane dodatki

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj dodatkami.
 3. W obszarze Pokaż naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie dodatki.

Aby włączyć dodatki

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj dodatkami.
 3. W obszarze Pokaż naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie dodatki.

 4. Naciśnij lub kliknij dodatek, naciśnij pub kliknij pozycję Włącz, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij.

Wyłączanie i usuwanie dodatków

Dodatki czasami powodują spowolnienie działania lub awarie przeglądarek. Mogą też stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zgodności. Jeśli chcesz przyspieszyć działanie przeglądarki lub podejrzewasz, że określone dodatki powodują występowanie problemów w programie Internet Explorer, możesz je wyłączyć. Można także usunąć dodatki, które nie są już potrzebne na komputerze. Warto usunąć dodatki, jeśli podejrzewasz, że powodują one występowanie problemów z wydajnością, zgodnością lub bezpieczeństwem.

Pokaż wszystkie

Aby wyłączyć dodatki

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj dodatkami.
 3. W obszarze Pokaż naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie dodatki, a następnie zaznacz dodatek, który chcesz wyłączyć.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Usuń, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij.

Aby usunąć dodatki z komputera

Uwaga

 • Nie każdy dodatek można usunąć. Niektóre dodatki są niezbędne, aby program Internet Explorer i komputer działały prawidłowo.

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zarządzaj dodatkami.
 3. W obszarze Pokaż naciśnij lub kliknij pozycję Wszystkie dodatki, a następnie zaznacz dodatek, który chcesz usunąć.

 4. Jeśli dany dodatek można usunąć, będzie widać opcję Usuń. Naciśnij lub kliknij pozycję Usuń, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij.

Ryzyko związane z instalowaniem dodatków

Dodatki poszerzają możliwości korzystania z przeglądarki, udostępniając atrakcyjne zasoby sieci Web, ale zainstalowanie niektórych dodatków może wiązać się z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa, prywatności lub wydajności. Upewnij się, że instalowane dodatki pochodzą z zaufanego źródła.

Rozszerzony tryb chroniony i dodatki

Rozszerzony tryb chroniony pomaga w ochronie komputera i danych osobistych przed złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami. Kiedy tryb jest włączony, dodatki, takie jak paski narzędzi, rozszerzenia i obiekty Pomocnik przeglądarki, można uruchomić tylko, jeśli są zgodne z rozszerzonym trybem chronionym. Jeśli dodatek nie jest zgodny, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Jeśli chcesz uruchomić niezgodny dodatek, możesz wyłączyć rozszerzony tryb chroniony w przeglądarce w wersji klasycznej.

Pokaż wszystkie

Włączanie rozszerzonego trybu chronionego

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zaawansowane w obszarze Zabezpieczenia zaznacz pole wyboru Włącz rozszerzony tryb chroniony, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK. Aby to ustawienie zostało uwzględnione, musisz ponownie uruchomić komputer.

Wyłączanie rozszerzonego trybu chronionego

Uwaga

 • Rozszerzony tryb chroniony pomaga w ochronie komputera przed złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami. Wyłączając rozszerzony tryb chroniony, trzeba mieć świadomość, że zwiększa to poziom zagrożenia komputera.

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zaawansowane w obszarze Zabezpieczenia wyczyść pole wyboru Włącz rozszerzony tryb chroniony, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK. Aby to ustawienie zostało uwzględnione, musisz ponownie uruchomić komputer.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?