Zmiana dostawców wyszukiwania i zarządzanie nimi

Przy pierwszej instalacji przeglądarki może zostać zainstalowany tylko jeden dostawca wyszukiwania. Możesz jednak zdecydować o korzystaniu z wielu dostawców lub przełączyć się na dostawcę domyślnego. W programie Internet Explorer 9 możesz dodać wielu dostawców wyszukiwania bezpośrednio z paska adresu.

Aby dodać dostawców, rozpocznij wpisywanie wyrazów do wyszukania w pasku adresu. Na wyświetlonej liście rozwijanej kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz dostawców wyszukiwania, których chcesz dodać. Jeśli chcesz otrzymywać sugestie wyszukiwania od dostawcy, zaznacz pole wyboru Użyj sugestii wyszukiwania od tego dostawcy.

Dodawanie dostawców wyszukiwania z paska adresu
Dostawców wyszukiwania możesz dodać bezpośrednio z paska adresu

Dla każdego z dodawanych dostawców wyszukiwania odpowiedni przycisk znajduje się na liście rozwijanej z paska adresu. Ułatwia i przyspiesza on przełączanie się między dostawcami podczas sesji przeglądania. Wystarczy kliknąć przycisk, aby przełączyć się do danego dostawcy wyszukiwania.

Aby zmienić dostawcę domyślnego, usunąć dostawcę, zmienić kolejność przycisków w polu wyszukiwania lub wyświetlić inne dostępne opcje zarządzania, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Zarządzanie dodatkami, a następnie w obszarze Rodzaje dodatków kliknij opcję Dostawcy wyszukiwania.

Zarządzanie dostawcami wyszukiwania w oknie zarządzania dodatkami
Dostawcami wyszukiwania możesz zarządzać w oknie Zarządzanie dodatkami