Kontrolki ActiveX

Kontrolki ActiveX to niewielkie aplikacje umożliwiające udostępnianie zawartości, na przykład filmów i gier, w witrynach sieci Web. Ponadto umożliwiają one użytkownikom interakcje z zawartością, taką jak paski narzędzi i telegrafy giełdowe, podczas przeglądania sieci Web. Czasami jednak te aplikacje mogą funkcjonować wadliwie lub udostępniać niechcianą zawartość. W pewnych przypadkach te aplikacje mogą być także używane do zbierania informacji z komputera, uszkadzania informacji na komputerze, instalowania oprogramowania na komputerze bez zgody użytkownika lub zdalnego sterowania komputerem przez kogoś innego.

Filtrowanie ActiveX

Filtrowanie ActiveX w programie Internet Explorer zapobiega instalowaniu i używaniu tych aplikacji przez witryny sieci Web. To zwiększa bezpieczeństwo podczas przeglądania, ale może też wpływać na działanie niektórych witryn. Gdy filtrowanie ActiveX jest włączone, mogą na przykład nie działać filmy, gry i inna zawartość interakcyjna.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć filtrowanie ActiveX we wszystkich witrynach

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, w menu rozwijanym wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Filtrowanie ActiveX. Teraz obok pozycji Filtrowanie ActiveX powinien być wyświetlany znacznik wyboru.

Wyłączanie filtrowania ActiveX w poszczególnych witrynach

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Przejdź do witryny, której chcesz zezwolić na uruchamianie kontrolek ActiveX.

 3. Naciśnij lub kliknij przycisk Filtr na pasku adresu, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Wyłącz filtrowanie ActiveX. Jeśli na pasku adresu nie ma przycisku Filtr, w witrynie nie będzie filtrowana zawartość ActiveX.

Wyłączanie filtrowania ActiveX we wszystkich witrynach

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, w menu rozwijanym wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Filtrowanie ActiveX. Teraz obok pozycji Filtrowanie ActiveX nie powinien już być wyświetlany znacznik wyboru.

Dostosowywanie ustawień kontrolek ActiveX w programie Internet Explorer

Ze względów bezpieczeństwa w programie Internet Explorer może nie być skonfigurowane pobieranie ani uruchamianie kontrolek ActiveX. Po zmianie pewnych zaawansowanych ustawień zabezpieczeń można pobierać, instalować lub uruchamiać kontrolki, ale komputer jest wtedy bardziej narażony na zagrożenia bezpieczeństwa. Zmieniając zaawansowane ustawienia kontrolek ActiveX, należy mieć świadomość, że zwiększa to poziom zagrożenia dla komputera.

Aby zmienić ustawienia kontrolek ActiveX

 1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia Narzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Na karcie Zabezpieczenia naciśnij lub kliknij przycisk Poziom niestandardowy, a następnie w obszarze Kontrolki ActiveX i wtyczki zrób tak:

  • Zezwól na Automatyczne monitowanie dla kontrolek ActiveX, naciskając lub klikając pozycję Włącz.

  • Włącz w programie Internet Explorer opcję Wyświetl wideo i animacje na stronie sieci Web, która nie korzysta z zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego, naciskając lub klikając pozycję Włącz.

  • Włącz w programie Internet Explorer opcję Pobieranie podpisanych kontrolek ActiveX, naciskając lub klikając pozycję Włącz lub Monituj (jeśli chcesz za każdym razem otrzymywać powiadomienie).

  • Włącz w programie Internet Explorer opcję Uruchamianie kontrolek ActiveX i wtyczek, naciskając lub klikając pozycję Włącz lub Monituj (jeśli chcesz za każdym razem otrzymywać powiadomienie).

  • Włącz w programie Internet Explorer opcję Wykonuj skrypty kontrolek ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania, naciskając lub klikając pozycję Włącz lub Monituj (jeśli chcesz za każdym razem otrzymywać powiadomienie).

 4. Naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie ponownie naciśnij lub kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Jeśli nie możesz zmienić ustawień kontrolek ActiveX, być może nie masz do tego uprawnień. Zapytaj o to administratora systemu.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?