Czasami witryny sieci Web nie wyglądają tak, jak zostało to zamierzone — obrazy mogą nie być wyświetlane, menu mogą znajdować się w nieodpowiednim miejscu, a tekst może nakładać się na siebie. Może to być spowodowane problemem ze zgodnością między programem Internet Explorer i witryną, którą odwiedzasz. Czasami można rozwiązać ten problem, dodając witrynę do listy Widok zgodności.

Aby dodać witrynę do listy Widok zgodności

  1. Otwórz pulpit, a następnie naciśnij lub kliknij ikonę Internet Explorer na pasku zadań.

  2. Naciśnij lub kliknij przycisk NarzędziaNarzędzia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia widoku zgodności.
  3. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web wprowadź adres URL witryny, którą chcesz dodać do listy, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga

  • Jeśli po dodaniu witryny do listy Widok zgodności strona wygląda gorzej, może występować problem niezwiązany ze zgodnością i należy usunąć witrynę z tej listy.

Po włączeniu widoku zgodności program Internet Explorer będzie automatycznie wyświetlał tę witrynę w widoku zgodności za każdym razem, gdy ją odwiedzisz. Można wyłączyć ten widok, usuwając witrynę z listy zgodności.

Nie wszystkie problemy z wyświetlaniem witryn sieci Web wynikają z niezgodności przeglądarki. Na sposób wyświetlania strony mogą także wpływać przerwy w połączeniu internetowym, duży ruch lub problemy z daną witryną sieci Web. Jeśli w witrynie występują inne problemy, na przykład dotyczące odtwarzania klipów wideo, przeczytaj Dlaczego nie mogę odtwarzać wideo w przeglądarce Internet Explorer? lub Dlaczego w witrynach sieci Web nie widać obrazów?Potrzebujesz dodatkowej pomocy?