Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji

Poniżej przedstawiono typowe błędy aktywacji systemu Windows i kilka wskazówek, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów powodujących występowanie tych błędów. Dodatkową pomoc dotyczącą procesu aktywacji można znaleźć w artykule na temat aktywacji produktu.

Błąd aktywacji Znaczenie i sposób naprawy
Błąd aktywacji

Nie można odnaleźć szczegółowego opisu błędu. (Kod błędu 0xC004C4AA)


Nie można aktywować systemu Windows 8.1 Pro z programem Media Center lub systemu Windows 8 Pro z programem Media Center

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić po użyciu kreatora Dodaj funkcje do systemu Windows 8.1 lub Dodaj funkcje do systemu Windows 8 w celu uaktualnienia bieżącej wersji systemu Windows do systemu Windows 8.1 Pro z programem Media Center lub systemu Windows 8 Pro z programem Media Center. Różne wersje systemu Windows można aktywować tylko na komputerach z preinstalowanym systemem Windows albo w przypadku gdy, system Windows zakupiono w witrynie systemu Windows w sieci Web lub w sklepie. Aby rozwiązać ten problem, musisz zainstalować system Windows za pomocą klucza produktu otrzymanego z dyskiem DVD lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu. Jeśli sądzisz, że ten komunikat został wyświetlony omyłkowo, skontaktuj się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Microsoft.

Błąd aktywacji

Nie można odnaleźć szczegółowego opisu błędu. (Kod błędu: 0xC004C400)


Nie można aktywować systemu Windows 8.1 Pro z programem Media Center lub systemu Windows 8 Pro z programem Media Center

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić po dodaniu pakietu Windows Media Center Pack i wprowadzeniu nowego klucza produktu. Aby rozwiązać ten problem, można aktywować system Windows telefonicznie.


 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg SLUI 04, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję SLUI 04.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Błąd aktywacji

Usługa sprawdzania oryginalności wykryła naruszone pliki binarne systemu Windows. (Kod błędu: 0xC004C4AE)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić w przypadku dodania języka wyświetlania, który nie jest obecnie obsługiwany w systemie Windows, za pomocą aplikacji innej firmy. Aby rozwiązać ten problem, możesz przywrócić komputer do stanu z określonego momentu w przeszłości w celu cofnięcia zmian wprowadzonych w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Błąd aktywacji

Usługa licencjonowania oprogramowania stwierdziła, że ten konkretny klucz produktu może być używany wyłącznie do uaktualniania, a nie do instalacji od podstaw. (Kod błędu 0xC004F061)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić, jeśli używasz klucza produktu w celu uaktualnienia systemu do wersji Windows 8.1 lub Windows 8 na komputerze, na którym nie była zainstalowana poprzednia wersja systemu Windows. Aby przeprowadzić uaktualnienie, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 8, Windows 7, Windows Vista lub Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego nie mogę aktywować systemu Windows?

Błąd aktywacji

Wystąpił problem z siecią podczas aktywowania tej kopii systemu Windows. (Kod błędu: 0xC004FC03)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić, jeśli ustawienia zapory uniemożliwiają ukończenie procesu aktywacji systemu Windows w trybie online. Aby rozwiązać ten problem, można aktywować system Windows telefonicznie.


 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg SLUI 04, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję SLUI 04.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Błąd aktywacji

Serwer aktywacji zgłosił, że klucz produktu przekroczył swój limit odblokowań. (Kod błędu 0xC004C008)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić, jeśli klucz produktu został już użyty na innym komputerze lub jest używany na większej liczbie komputerów, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, musisz kupić osobny klucz produktu dla każdego komputera w celu aktywowania na nim systemu Windows.

Błąd aktywacji

Ten klucz produktu nie działa. (Kod błędu: 0xC004C003)

Znaczenie i sposób naprawy

Jeśli w systemie Windows 8 użyto ostatnio opcji Dodaj funkcje w celu uzyskania wersji systemu Windows z większą liczbą funkcji, ten błąd może zostać wyświetlony w przypadku natychmiastowej aktualizacji do systemu Windows 8.1 w Sklepie Windows. Aby rozwiązać ten problem, trzeba skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Microsoft.


Ten błąd może także zostać wyświetlony w przypadku używania nieprawidłowego klucza produktu. W takiej sytuacji trzeba kupić nowy klucz produktu lub — jeśli komputer został kupiony z zainstalowanym już systemem Windows — skontaktować się z producentem komputera w celu uzyskania oryginalnego klucza.

Błąd aktywacji

Serwer aktywacji zgłosił przekroczenie limitu klucza aktywacji wielokrotnej. (Kod błędu: 0xC004C020)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd występuje, jeśli licencja zbiorcza (licencja zakupiona przez firmę od firmy Microsoft, umożliwiająca zainstalowanie systemu Windows na wielu komputerach) została użyta na większej liczbie komputerów, niż określono w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, może być konieczne aktywowanie komputera za pomocą innego klucza produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

Błąd aktywacji

Nazwa DNS nie istnieje. (Kod błędu: 0x8007232B)


Składnia nazwy pliku, nazwy katalogu lub etykiety woluminu jest niepoprawna. (Kod błędu: 0x8007007B)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić w przypadku próby aktywowania komputera w pracy bez połączenia z siecią firmową. Jeśli masz połączenie z siecią w pracy, ale ten błąd występuje, to może oznaczać, że trzeba zmienić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.


Jeśli nie masz administratora systemu, może zaistnieć konieczność ponownego wprowadzenia klucza produktu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:


 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 8.1 wprowadź ciąg klucz produktu w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień klucz produktu systemu Windows. W obszarze Windows naciśnij lub kliknij pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź klucz produktu składający się z 25 znaków.

  • W systemie Windows 8 wprowadź ciąg SLUI 03 w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję SLUI 03. Wprowadź 25-cyfrowy klucz produktu, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Aktywuj.

  Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

Błąd aktywacji

Wystąpił błąd zabezpieczeń. (Kod błędu: 0x80072F8F)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić, jeśli data i godzina na komputerze są nieprawidłowe lub system Windows nie może nawiązać połączenia z usługą aktywacji w trybie online, co uniemożliwia zweryfikowanie klucza produktu.


Aby zweryfikować datę i godzinę na komputerze, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wprowadź ciąg data i godzina w polu wyszukiwania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 8.1 naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia daty i godziny.

  • W systemie Windows 8 naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Data i godzina.

Aby sprawdzić połączenie z Internetem, wykonaj następujące czynności:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. Wprowadź ciąg narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią w polu wyszukiwania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows 8.1 naciśnij lub kliknij pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

  • W systemie Windows 8 naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

Błąd aktywacji

Usługa licencjonowania oprogramowania zgłosiła, że sprawdzanie licencji nie powiodło się. (Kod błędu: 0xC004E003)

Znaczenie i sposób naprawy

Ten błąd może wystąpić po zainstalowaniu oprogramowania innej firmy, które zmieniło pliki systemowe. Do ukończenia aktywacji systemu Windows są potrzebne niektóre pliki systemowe. Można spróbować przywrócić pliki systemowe komputera do stanu z określonego momentu w przeszłości. Wykonanie tej operacji nie wpłynie na pliki osobiste i spowoduje usunięcie oprogramowania, które zostało zainstalowane od tego momentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Błąd aktywacji

Nieokreślony błąd. (Kod błędu: 0x80004005)

Znaczenie i sposób naprawy

Jeśli wystąpił ten błąd, ponów próbę aktywacji. Jeśli to nie pomoże, spróbuj przywrócić lub odświeżyć komputer lub zresetować ustawienia do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?