Jak znaleźć i usunąć wirusa?

Szybkim sposobem na sprawdzenie, czy komputer zawiera wirusa, jest użycie usługi Windows Defender. Ta usługa chroniąca przed złośliwym kodem jest dołączona do systemu Windows i ułatwia identyfikowanie i usuwanie wirusów, programów szpiegujących i innego złośliwego oprogramowania.

Uwagi

 • W systemie Windows 8.1 można uruchomić skaner lub aplikację chroniącą przed złośliwym kodem dostarczoną przez inną firmę. Aby zapewnić bezproblemowe działanie komputera, należy zainstalować i uruchomić tylko jedną aplikację chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem.

 • W systemie Windows RT 8.1 usługa Windows Defender jest zawsze włączona i nie można jej wyłączyć.

Aby przeskanować komputer przy użyciu usługi Windows Defender

 1. Otwórz program Windows Defender, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg defender w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Windows Defender.

 2. W obszarze Opcje skanowania wybierz typ skanowania, które chcesz uruchomić:

  • Szybkie skanowanie sprawdza tylko te obszary komputera, które są najbardziej narażone na zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem, oraz wszystkie uruchomione w danym momencie aplikacje.

  • Pełne skanowanie sprawdza wszystkie pliki na dysku twardym. W zależności od komputera to skanowanie może potrwać godzinę lub dłużej.

  • Niestandardowe skanowanie sprawdza tylko pliki i lokalizacje wybrane przez użytkownika.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Skanuj teraz.

Ręczne usuwanie wirusa

Usługa Windows Defender zwykle automatycznie usuwa wirusy. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne ręczne usunięcie wirusa. Może to być procedura techniczna, która powinna być stosowana po wyczerpaniu innych możliwości i którą powinni stosować tylko użytkownicy znający rejestr systemu Windows i wiedzący, jak wyświetlać i usuwać pliki systemowe i pliki programów w systemie Windows.

Najpierw uruchom aplikację chroniącą przed złośliwym kodem, aby poznać nazwę wirusa. Jeśli nie masz aplikacji chroniącej przed złośliwym kodem lub jeśli posiadana aplikacja nie wykrywa wirusa, wciąż można go zidentyfikować, szukając wskazówek dotyczących jego zachowania. Zapisz tekst komunikatu wyświetlanego przez wirusa lub, w przypadku otrzymania wirusa za pośrednictwem poczty e-mail, temat wiadomości albo nazwę dołączonego do niej pliku. Następnie wyszukaj w witrynie dostawcy oprogramowania antywirusowego w sieci Web lub w Centrum firmy Microsoft ds. ochrony przed złośliwym oprogramowaniem informacje odwołujące się do zanotowanych danych i spróbuj ustalić nazwę wirusa oraz sposób jego usunięcia.

Odzyskiwanie i zapobieganie

Po usunięciu wirusa być może będzie trzeba ponownie zainstalować niektóre programy lub przywrócić utracone informacje. Regularne wykonywanie kopii zapasowych plików może zapobiec utracie danych w przypadku ponownej infekcji komputera. Jeśli wcześniej kopie zapasowe nie były wykonywane, teraz jest dobry moment, żeby zacząć to robić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie plików lub folderów za pomocą funkcji Historia plików.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony komputera przed wirusami, zobacz Jak chronić komputer przed wirusami?