Zamykanie (wyłączanie), usypianie lub hibernowanie komputera

Obejrzyj film, w którym pokazano, jak wyłączyć komputer. (Aby wyświetlić napisy w danym języku, naciśnij lub kliknij przycisk NapisyPrzycisk Napisy).

Istnieją trzy sposoby wyłączania komputera: możesz go całkowicie wyłączyć, uśpić lub zahibernować.

Całkowite wyłączanie komputera

Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z komputera, rozważ jego całkowite wyłączenie. Przed wyłączeniem komputera zamknij wszystkie aplikacje klasyczne — zostanie wyświetlony monit o zapisanie pracy.

Niektóre komputery mają przycisk zasilania (Przycisk Zasilanie) na ekranie startowym. Jeśli masz przycisk zasilania na swoim komputerze, naciśnij lub kliknij ten przycisk, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij.

Uwaga

 • Nie zobaczysz przycisku zasilania na ekranie startowym urządzeń z systemem Windows RT, większości tabletów z możliwością natychmiastowego wybudzenia (korzystających z funkcji InstantGo) ani tabletów z ekranem mniejszym niż 8,5 cala, a także w sytuacji, gdy producent sprzętu wyłączył ten przycisk.

Jeśli na ekranie startowym nie ma przycisku zasilania, można zamknąć komputer w następujący sposób:

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).

 2. Naciśnij lub kliknij menu Zasilanie, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Zamknij.

Oto niektóre inne sposoby zamknięcia komputera:

Pokaż wszystkie

Zamykanie komputera za pomocą przycisku Start

W systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 jest dostępna inna, szybsza metoda zamykania systemu komputera stacjonarnego lub przenośnego.

 1. Przesuń wskaźnik myszy w lewy dolny róg ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start lub naciśnij na klawiaturze klawisz logo Windows Klawisz logo Windows+X.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zamknij lub wyloguj się i wybierz pozycję Zamknij.

  Menu z widocznymi opcjami zamykania systemu

Uwaga

 • Z poziomu pulpitu możesz też zamknąć komputer dotykowo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu, naciśnij pozycję Zamknij lub wyloguj się i wybierz pozycję Zamknij.

Zamykanie komputera z funkcją InstantGo

Dzięki funkcji InstantGo komputer może natychmiast wznowić działanie z trybu uśpienia, tak aby aplikacje i dane po wznowieniu były aktualne. Wydłużony czas pracy baterii niekiedy umożliwia pracę z komputerem przez cały dzień, dlatego w przypadku zakupu komputera z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 obsługującego funkcję InstantGo nie ma potrzeby całkowitego zamykania systemu komputera. W razie potrzeby istnieje jednak szybszy sposób wykonywania tej czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania komputera (około cztery sekundy), aż na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Przesuń, aby wyłączyć komputer.

 2. Następnie szybko przesuń w dół lub przeciągnij ekran blokady w dół za pomocą myszy.

  Jeśli zmienisz zdanie, szybko przesuń palcem w górę lub przeciągnij ekran blokady w górę za pomocą myszy, aby wrócić do pracy na komputerze.

Uśpij

W trybie uśpienia komputer zużywa niewiele energii, można go szybciej uruchomić i wznowić pracę w miejscu, gdzie została przerwana. Nie trzeba się także martwić utratą wyników pracy w wyniku wyczerpania baterii, ponieważ system Windows automatycznie zapisuje wyniki pracy i wyłącza komputer w razie zbyt niskiego poziomu baterii. Korzystaj z uśpienia, gdy planujesz odejść od komputera na raczej krótki okres, na przykład gdy robisz przerwę na kawę.

W przypadku wielu komputerów (w szczególności komputerów przenośnych i tabletów) tryb uśpienia jest włączany po zamknięciu pokrywy lub naciśnięciu przycisku zasilania. Poniższe czynności pozwalają sprawdzić, czy dany komputer tak się zachowuje i zmienić jego zachowanie w razie potrzeby.

Usypianie komputera

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Opcje zasilania w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Opcje zasilania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego lub tabletu, naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz działanie przycisku zasilania i w obszarze Ustawienia przycisku zasilania wybierz pozycję Uśpienie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zapisz zmiany.

  • Jeśli korzystasz z laptopa, naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz skutek zamknięcia pokrywy. Następnie obok pozycji Po zamknięciu pokrywy wybierz, co ma zrobić laptop — podczas pracy na baterii oraz podczas korzystania z zasilania sieciowego — a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zapisz zmiany.

 3. Aby uśpić komputer, wystarczy zamknąć pokrywę komputera przenośnego lub nacisnąć przycisk zasilania komputera stacjonarnego lub tabletu.

Hibernacja

Ta opcja została zaprojektowana dla komputerów przenośnych i może być niedostępna na niektórych komputerach (komputery z funkcją InstantGo nie oferują opcji hibernacji). Stan hibernacji zużywa mniej energii niż tryb uśpienia i po ponownym rozruchu komputera możesz przystąpić do pracy w miejscu, w którym została przerwana (jednak nie tak szybko jak w przypadku wybudzenia z trybu uśpienia). Hibernację stosuj wtedy, gdy wiesz, że nie będziesz korzystać z komputera przenośnego lub tabletu przez dłuższy czas i nie będziesz mieć możliwości naładowania baterii w tym czasie. Najpierw sprawdź, czy ta opcja jest dostępna na Twoim komputerze. Jeśli tak, włącz ją.

Hibernowanie komputera

 1. Otwórz aplet Opcje zasilania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Opcje zasilania w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Opcje zasilania.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz działanie przycisku zasilania i w obszarze Ustawienia zamykania wybierz pozycję Hibernacja (jeśli jest dostępna).

Teraz opcja hibernacji jest widoczna w dwóch poniższych miejscach:

 • W menu zasilania w panelu Ustawienia.

 • W menu Zamknij.

  Aby tu przejść, przesuń wskaźnik myszy w lewy dolny róg ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij przycisk Start albo naciśnij na klawiaturze klawisze logo WindowsKlawisz logo Windows+X.

Uwaga

 • Jeśli urządzenia podłączone do komputera (takie jak monitory, drukarki i skanery) nie działają prawidłowo po wyjściu ze stanu uśpienia lub hibernacji, może być konieczne odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia lub ponowne uruchomienie komputera. Należy także upewnić się, że są używane najnowsze sterowniki wszystkich urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz, jak pobierać i instalować sterowniki.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?