Personalizowanie komputera

Windows 8, Windows RT

Języki w systemach Windows 8 i Windows RT

Niezależnie od tego, czy członkowie Twojej rodziny posługują się kilkoma językami, czy chcesz odrobić pracę domową z języka obcego, możesz skorzystać z oferowanej przez system Windows funkcji czytania i pisania w wielu językach.

Możesz także wybrać język wyświetlania, czyli ten, który będzie najczęściej używany w systemie Windows i aplikacjach, a także zmieniać poszczególne języki podczas wpisywania tekstu.

Dodawanie języka

Sekcja Język w Panelu sterowania

Dodawanie języka:

 1. Otwórz panel wyszukiwania, zacznij wpisywać język, wybierz opcję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj język.

 2. W Panelu sterowania językiem naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj język.

 3. Skorzystaj z opcji przeglądania lub pola wyszukiwania, aby znaleźć wybrane języki, i dwukrotnie naciśnij lub kliknij ten, który chcesz dodać do listy.

Jeśli pakiet językowy nie został jeszcze zainstalowany, trzeba będzie go dodać, aby można było użyć danego języka jako języka wyświetlania. Pobieranie pakietu językowego:

 1. Wyszukaj tekst Dostępny do pobrania obok języka. Naciśnij lub kliknij pozycję Opcje, a następnie pozycję Pobierz i zainstaluj pakiet językowy.

 2. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby pobrać i zainstalować pakiet językowy.

Uwaga

 • Proces pobierania może chwilę potrwać, zależnie od komputera i rozmiaru pakietu językowego.

Po pobraniu pakietu językowego można ustawić wybrany język jako język wyświetlania:

 1. Otwórz panel wyszukiwania, zacznij wpisywać język, wybierz opcję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj język.

 2. W Panelu sterowania językiem naciśnij lub kliknij polecenie Dodaj język.

 3. Sprawdź, czy obok nazwy języka wybranego jako język wyświetlania znajduje się napis Język wyświetlania systemu Windows: dostępny.

 4. Jeśli tak, naciśnij go lub kliknij, a następnie naciskaj lub klikaj pozycję Przenieś w górę, aż dany język znajdzie się na górze listy.

 5. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie na komputerze.

 6. W języku przeniesionym na górę listy języków wyświetlania powinien być teraz widoczny napis Windows.

Pisanie w różnych językach

Po dodaniu potrzebnych języków można pisać w każdym z nich i szybko przełączać układy klawiatury oraz edytory IME. Edytory IME ułatwiają pisanie w niektórych językach azjatyckich (takich jak chiński, koreański lub japoński), które zawierają tysiące znaków niemożliwych do zmieszczenia na klawiaturze. Istnieją trzy różne sposoby przełączania się między metodami wprowadzania tekstu:

 • Na klawiaturze standardowej naciśnij klawisz z logo WindowsKlawisz logo Windows i naciskaj spację do momentu wyświetlenia języka, którego chcesz używać.
 • Naciśnij lub kliknij skrót nazwy języka w obszarze powiadomień na prawym końcu paska zadań, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz używać.

 • Na ekranie dotykowym naciśnij lub kliknij klawiaturę na pasku zadań pulpitu, naciśnij lub kliknij przycisk skrótu języka, a następnie naciśnij lub kliknij klawiaturę, której chcesz używać.

  Przełączanie metod wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury dotykowej
  Przełączanie metod wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury dotykowej
  Przełączanie metod wprowadzania tekstu z paska zadań pulpitu
  Przełączanie metod wprowadzania tekstu z paska zadań pulpitu

Porada

 • W przypadku większości języków można także dodać układ klawiatury. Tę czynność można wykonać na przykład w celu używania specjalnych klawiatur lub edytorów IME do różnych zadań.

Zobacz więcej

Poszukaj rozwiązań w sekcji Personalizacja i ułatwienia dostępu na stronie pomocy technicznej.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z edytorów IME.

Sprawdź nowości systemu Windows.

Pracuj w różnych językach.