Zarządzanie profilami sieci bezprzewodowych

Profil połączenia bezprzewodowego można zmienić, wykonując następujące czynności:

  1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
    (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sieć, naciśnij lub kliknij pozycję Połączenia, a następnie naciśnij lub kliknij połączenie, które chcesz zmienić.

  3. Na wyświetlonej stronie wprowadź odpowiednie zmiany.

Niektóre zadania, na przykład usunięcie profilu, muszą być wykonywane w wierszu polecenia. Aby wykonać te zadania, otwórz wiersz polecenia, a następnie wpisz odpowiednie polecenie z poniższej tabeli.

  • Otwórz Wiersz polecenia, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Wiersz polecenia w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Wiersz polecenia.

Zadanie
Instrukcje

Usunięcie profilu

W wierszu polecenia wpisz:

netsh wlan delete profile name="NazwaProfilu"

Wyświetlenie wszystkich profilów bezprzewodowych na komputerze

W wierszu polecenia wpisz:

netsh wlan show profiles

Wyświetlenie klucza zabezpieczeń

W wierszu polecenia wpisz:

netsh wlan show profile name=“NazwaProfilu” key=clear

Przesunięcie sieci w górę na liście priorytetów

Połączenie się z nową siecią i wybranie opcji Połącz automatycznie spowoduje umieszczenie danej sieci u góry listy.

Zatrzymanie automatycznego łączenia się z siecią w zasięgu

Naciśnij lub kliknij sieć na liście sieci, a następnie kliknij pozycję Rozłącz.

Zatrzymanie automatycznego łączenia się z siecią będącą poza zasięgiem

W wierszu polecenia wpisz:

netsh wlan set profileparameter name=”NazwaProfilu” connectionmode=manual

Sposób określania priorytetu połączenia przez system Windows

System Windows zazwyczaj łączy się z sieciami w następującej kolejności:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Komórkowa sieć szerokopasmowa

Po połączeniu się z nową siecią Wi‑Fi zostaje ona dodana do listy, a system Windows będzie nawiązywał połączenie z tą siecią, gdy będzie ona w zasięgu. Po połączeniu się z inną siecią Wi‑Fi, gdy komputer znajduje się w zasięgu pierwszej sieci, system Windows będzie preferować tę drugą sieć.

Komórkowe sieci szerokopasmowe są traktowane w inny sposób. Jeśli ręcznie nawiążesz połączenie z komórkową siecią szerokopasmową, gdy w zasięgu znajduje się sieć Wi-Fi, system będzie preferować sieć szerokopasmową tylko dla danej sesji. Następnym razem, gdy komputer znajdzie się w zasięgu obu sieci, system wybierze sieć Wi-Fi. Dzieje się tak dlatego, że komórkowe sieci szerokopasmowe zazwyczaj są objęte planem taryfowym.

Jeśli chcesz wymusić na komputerze preferowanie komórkowej sieci szerokopasmowej zamiast sieci Wi‑Fi, naciśnij lub kliknij sieć Wi‑Fi na liście sieci, a następnie kliknij pozycję Rozłącz. System Windows nie będzie automatycznie łączył się z tą siecią Wi‑Fi.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?