Jak odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu

Jeśli występują problemy z komputerem, można spróbować odświeżyć komputer, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu. Odświeżenie komputera powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane ze Sklepu Windows. Zresetowanie ustawień do stanu początkowego spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem. Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

Jeśli chcesz uruchomić ponownie komputer, zobacz Zamykanie (wyłączanie), usypianie lub hibernowanie komputera. Jeśli masz problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny). Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Jeśli chcesz tworzyć kopie zapasowe swoich plików i odtwarzać je za pomocą narzędzia Historia plików, zobacz Konfigurowanie dysku historii plików.

Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

Po rozpoczęciu odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona bez udziału użytkownika. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczone z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz nośnika z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Pokaż wszystkie

Odświeżanie komputera bez utraty plików

Jeśli komputer nie działa tak dobrze jak wcześniej i nie wiesz, czemu tak jest, możesz go odświeżyć przy zachowaniu wszystkich plików osobistych i niezmienionych ustawień.

Uwaga

 • Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do systemu Windows 8.1 i ma on partycję odzyskiwania Windows 8, odświeżenie go spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu odświeżania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.1.

Ostrzeżenie

 • Aplikacje zainstalowane z witryn sieci Web i dysków DVD zostaną usunięte. Aplikacje dostarczone z komputerem i zainstalowane ze Sklepu Windows zostaną ponownie zainstalowane. Po odświeżeniu komputera system Windows umieści na pulpicie listę usuniętych aplikacji.

Aby odświeżyć komputer

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznij

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie wszystkich danych i ponowne instalowanie systemu Windows

W przypadku pozbywania się komputera, oddawania go lub rozpoczynania z nim pracy od nowa można całkowicie zresetować ustawienia do stanu początkowego.

Uwaga

 • Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do systemu Windows 8.1 i ma on partycję odzyskiwania Windows 8, zresetowanie go spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu resetowania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.1.

Ostrzeżenie

 • Wszystkie pliki osobiste zostaną usunięte, a ustawienia zostaną zresetowane. Wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika zostaną usunięte. Tylko aplikacje dostarczone z komputerem zostaną ponownie zainstalowane.

Aby zresetować ustawienia do stanu początkowego

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie Zmień ustawienia komputera).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Usuń wszystkie dane i ponowne zainstaluj system Windows naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznij.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga

  • Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o to, czy dane mają zostać usunięte szybko, czy dokładnie. W przypadku wybrania szybkiego usuwania danych część danych będzie można odzyskać przy użyciu specjalnego oprogramowania. W przypadku wybrania dokładnego usuwania danych proces ten będzie trwał dłużej, ale po jego zakończeniu możliwość odzyskania danych będzie znacznie mniej prawdopodobna.

Przywracanie komputera do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

Jeśli uważasz, że przyczyną problemów z komputerem może być niedawno zainstalowana aplikacja lub sterownik, możesz przywrócić system Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, czyli tzw. punktu przywracania. Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

Uwagi

 • Przywracanie systemu Windows nie jest dostępne w systemie Windows RT 8.1.

 • System Windows automatycznie tworzy punkt przywracania po zainstalowaniu aplikacji klasycznej i nowych aktualizacji systemu Windows, jeśli ostatni punkt przywracania jest starszy niż 7 dni. Punkt przywracania można też utworzyć w dowolnej chwili ręcznie.

Aby przywrócić komputer do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź ciąg Panel sterowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.

 3. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz ciąg Odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.

 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz przywracanie systemu i postępuj zgodnie z podpowiedziami.

Uzyskiwanie dodatkowej pomocy na forach społeczności Microsoft

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w odświeżaniu, resetowaniu ustawień do stanu początkowego lub przywracaniu komputera, zajrzyj na strony społeczności dotyczące naprawiania i odzyskiwania dostępne na forum systemu Windows, aby znaleźć rozwiązania problemów opublikowane przez inne osoby.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?