Prowadzenie rozmów oraz nawiązywanie połączeń głosowych i wideo za pomocą programu Skype

Dzięki połączeniom głosowym i wideo oraz rozmowom między komputerami z programem Skype możesz pozostać w kontakcie z kimkolwiek zechcesz, używając praktycznie dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, a co więcej — bezpłatnie. Używanie programu Skype obok dwóch lub większej liczby innych aplikacji to świetny sposób na pozostawanie w kontakcie podczas przeglądania sieci Web, słuchania muzyki lub grania w gry. Program Skype jest dostarczony razem z systemami Windows 8.1 i Windows RT 8.1, więc wystarczy tylko otworzyć aplikację i zacząć z niej korzystać.

W razie potrzeby możesz też pobrać program klasyczny Skype dla systemu Windows.

Logowanie

 1. Na ekranie startowym naciśnij lub kliknij pozycję Skype.

 2. Zaloguj się przy użyciu swojego konta Microsoft, co spowoduje automatyczne dodanie Twoich znajomych z programu Messenger do istniejących list kontaktów. Jeśli masz już konto usługi Skype, możesz je scalić z kontem Microsoft, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie kontaktów

 1. Szybko przesuń od dolnej krawędzi do środka ekranu, aby wyświetlić polecenia aplikacji.
  (W przypadku korzystania z myszy kliknij prawym przyciskiem w obrębie aplikacji).
  .

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj kontakt i wyszukaj kontakt według nazwiska, nazwy w usłudze Skype lub adresu e-mail. Jeśli nie możesz znaleźć danej osoby, naciśnij lub kliknij pozycję Przeszukaj katalog.

 3. Naciśnij lub kliknij osobę, którą chcesz dodać, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj do kontaktów i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga

Nawiązywanie połączeń i prowadzenie rozmów

Aby rozpocząć połączenie, naciśnij lub kliknij kontakt, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk połączenia głosowego Ikona połączenia lub połączenia wideo Ikona połączenia wideo.

Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij lub kliknij kontakt, a następnie wprowadź wiadomość w oknie rozmowy. Aby rozpocząć rozmowę grupową, naciśnij lub kliknij wybraną osobę, naciśnij lub kliknij przycisk plusa, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj uczestników.

Możesz także udostępniać pliki, zdjęcia i linki osobom, z którymi rozmawiasz. Oto jak to zrobić:

 • W przypadku plików lub zdjęć naciśnij lub kliknij przycisk plusa, naciśnij lub kliknij pozycję Wyślij pliki, przejdź do pliku lub zdjęcia i naciśnij lub kliknij pozycję Wyślij.

 • W przypadku linków skopiuj adres URL i wklej go w oknie rozmowy.

Porady

 • W programie Skype możesz także rozmawiać ze znajomymi podczas wykonywania innych czynności, na przykład w trakcie przeglądania sieci Web, słuchania muzyki lub grania w gry, korzystając z dwóch lub większej liczby aplikacji obok siebie. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Obsługa komputera.

 • Kontakt ze znajomym z usługi Skype możesz też nawiązać za pomocą aplikacji Kontakty. Naciśnij lub kliknij nazwę kontaktu, a następnie określ, czy chcesz zaprosić tę osobę do rozmowy, czy nawiązać z nią połączenie głosowe lub wideo.

 • Gdy przypniesz jakąś osobę do ekranu startowego, możesz nacisnąć lub kliknąć jej obraz, aby nawiązać z nią połączenie wideo, zacząć z nią rozmowę lub wysłać jej wiadomość SMS, korzystając z programu Skype.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?